Searched for: subject%3A%22Emmissie%22
(1 - 5 of 5)
document
Scheepers, M.J.J. (author), Chavarriaga, J.G. (author)
report 2023
document
Mulder, H. (author), Verbeek, M. (author), Tol, D. (author), van Mensch, P. (author), Rondaey, A. (author), Uslu, A. (author), de Wilde, H.P.J. (author), Eijk, A. (author)
In dit rapport, opgesteld voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), beschrijven en duiden we de recente ontwikkelingen in de sector mobiliteit voor vijf deelgebieden. Per deelgebied geven we een analyse die PBL gebruikt om de toekomstige uitstoot van CO2- en/of luchtverontreinigende stoffen te ramen.
report 2022
document
Ligterink, N.E. (author), de Ruiter, J.M. (author)
Op basis van de wagenpark en transport- en mobiliteitsprognoses van PBL zijn dit de emissiefactoren voor wegverkeer van 2020 tot 2040. De prognoses zijn door RIVM geinterpoleerd tussen de zichtjaren 2025, 2030, 2035, en 2040, en gecombineerd met de CBS rapportage over 2019, voor de jaren voor 2025. Deze dataset brengt samen de emissiefactoren...
report 2022
document
Ligterink, N.E. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Dellaert, S.N.C. (author), de Ruiter, J.M. (author)
TNO emissiefactoren voor zeevaart en binnenvaart voor AERIUS 2021
report 2021
document
Plomp, A.J. (author), Kroon, P. (author)
report 2020
Searched for: subject%3A%22Emmissie%22
(1 - 5 of 5)