Searched for: subject%3A%22Emission%22
(101 - 120 of 784)

Pages

document
Tukker, A. (author), Wood, R. (author), Schmidt, S. (author)
article 2020
document
Landa, G. (author), Hamdi-Cherif, M. (author), Saussay, A. (author)
article 2020
document
Moser, P. (author), Wiechers, G. (author), Schmidt, S. (author), Garcia Moretz-Sohn Monteiro, J. (author), Charalambous, C. (author), Garcia, S. (author), Sanchez Fernandez, E. (author)
An almost continuous 13,000 h long-term testing under real operating conditions was conducted at the post combustion capture pilot plant in the Niederaussem lignite-fired power plant, with a 30 wt% aqueous monoethanolamine (MEA) solvent solution. The capture plant at Niederaussem shows lower solvent consumption and emissions in comparison to...
article 2020
document
Champion, W.M. (author), Warren, S.H. (author), Kooter, I.M. (author), Preston, W. (author), Krantz, Q.T. (author), DeMarini, D.M. (author), Jetter, J.J. (author)
Chemicals / CAS Air Pollutants; Environmental Pollutants; Mutagens; Particulate Matter
article 2020
document
Koster, K. (author), Frumau, A. (author), Stafleu, J. (author), Dijkstra, J. (author), Hensen, A. (author), Velzeboer, I. (author), Martins, J.E. (author), Zaadnoordijk, W.J. (author)
conference paper 2020
document
Indrajuana, A.P. (author), Ligterink, N.E. (author), van der Mark, P.J. (author)
Het belangrijkste doel van voertuigemissiemetingen zoals die voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden uitgevoerd, is het geven van informatie over de emissies van voertuigen op de weg en hoe deze emissies van invloed zijn op de luchtkwaliteit, de natuur en de gezondheid van de burgers. De vastgestelde gemiddelde emissies op de...
report 2020
document
Vonk, W.A. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author), Smokers, R.T.M. (author), Ligterink, N.E. (author), Verbeek, R.P. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Harmsen, J. (author), van Eijk, E. (author), Hoen, A. (author), Kleijn, A. (author), Nielsen, D. (author), van Wijngaarden, L. (author), Geilenkirchen, G. (author)
Dit rapport is een achtergronddocument bij de analyse van PBL van maatregelen voorgesteld door het Kabinet om kosteneffectief de stikstofdepositie te verlagen. In dit rapport worden in aparte factsheets de effecten en kosten voor vijf maatregelen voor de sector mobiliteit gepresenteerd (hoofdstuk 6 uit de koepelnotitie van PBL). De analyse is...
report 2020
document
Onze weg naar realisatie van de Parijse klimaatakkoorden is nog lang. Vloeibare en gasvormige energiedragers blijven nodig als brandstof in bepaalde zware toepassingen. Hierbij kan worden gedacht aan de luchtvaart en scheepvaart, wegverkeer met zware, energie-intensieve en veeleisende inzetpatronen. Toepassing van waterstof, als brandstof, in...
other 2020
document
Bloem, J.J. (author)
We still have a long way to go to realise the Paris Climate Agreements. Liquid and gaseous energy carriers will continue to be needed as fuels in certain heavy-duty applications. Think, for example, of aviation and shipping, road traffic with heavy, energyintensive and demanding patterns of deployment. The use of hydrogen, as a fuel, in internal...
other 2020
document
Bekdemir, C. (author), Harmsen, J. (author), Veldhuis, C. (author)
report 2020
document
Ligterink, N.E. (author)
Dit rapport bevat twee opeenvolgende studies (fase 1 en fase 2) waarin benzine en ethanol monsters geanalyseerd zijn. Deze onderzoeken volgen op een eerder onderzoek uit 2016, waarin er mogelijke zorgen omtrent de aanwezigheid van water in benzine en de verbrandingswaarde van benzine naar voren zijn gekomen. Het doel van deze onderzoeken is het...
report 2020
document
Verbeek, R.P. (author), Karaasian, S. (author), Quispel, M. (author), Tachi, K. (author)
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat op dit moment na of op Europees of nationaal niveau de binnenvaart toegevoegd kan worden aan de aandeelverplichting in het kader van de REDII. Los daarvan kan de toepassing van biobrandstof (blends) in de binnenvaart toenemen, omdat de brandstof leveranciers op zoek zijn naar extra...
report 2020
document
Zomer, G.R. (author), Finner, S.P. (author), Harmsen, J. (author), Vredeveldt, A.W. (author), van Lieshout, P.S. (author)
Increasing pressure on shipping to contribute to reduce GHG emissions is changing the landscape for marine fuels. In the quest for sustainable alternative fuels, methanol is one of the fuels that has a special interest in the Green Maritime Methanol project. This report focuses on the operational aspects of using methanol, in terms of...
report 2020
document
Ligterink, N.E. (author)
TNO is verantwoordelijk voor het bijhouden van de laatste stand van de kennis omtrent de emissies van Verkeer en Vervoer en het beschikbaar maken van emissiefactoren voor rapportages en prognoses. Deze cijfers worden op verschillende manieren gebruikt, maar centraal staat het gebruik in nationale luchtkwaliteitsmodellen
report 2020
document
van Gijlswijk, R.N. (author), Paalvast, M. (author), Ligterink, N.E. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Dit rapport over het brandstofverbruik in de praktijk van lichte wegvoertuigen is er één uit een serie rapporten die door de jaren heen door TNO zijn geschreven voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De analyse is gebaseerd op tankdata verkregen van Travelcard Nederland BV, en het geeft inzicht in praktijkverbruik en CO2-emissies...
report 2020
document
Kadijk, G. (author), Elstgeest, M. (author), Vroom, G.Q. (author), Paalvast, M. (author), Ligterink, N.E. (author), van der Mark, P.J. (author)
Dit onderzoek is een vervolg op het door TNO in 2018 gerapporteerde onderzoek waarin twaalf oudere benzinevoertuigen op een rollenbank zijn getest op hun NOx emissie. Twee van de twaalf geteste voertuigen werden toen aangemerkt als ‘high-emitter’ (zij lieten een zeer hoog NOx emissieniveau zien) en enkele andere voertuigen vertoonden ‘enigszins...
report 2020
document
de Ruiter, J.M. (author), Kadijk, G. (author), Elstgeest, M. (author), Ligterink, N.E. (author), van de Mark, P.J. (author)
In de afgelopen jaren zijn de eisen aan voertuigemissies en brandstofverbruik steeds verder aangescherpt. Hierdoor zijn de voertuigtechnologieën steeds complexer worden. De emissieprestaties van een voertuig zijn sterk afhankelijk van de werking van deze technologieën. Mede in het licht van dieselgate, zijn er in de loop der tijd nieuwe methoden...
report 2020
document
Qian, Y. (author), Scherer, L. (author), Tukker, A. (author), Behrens, P. (author)
Coal is the dominant emitter of Sulfur Dioxide (SO2) in some countries, comprising 92% of total emissions in China. Mitigation of these emissions can be driven by a number of factors, such as energy-efficiency improvements, installation of scrubbers, and use of renewable energy. This study evaluates the historical reduction of overall SO2...
article 2020
document
Rauch-Blok, C.M. (author), Tilanus, P.A.J. (author)
In this report is described how the various stakeholder groups are being identified. Furthermore the communication objectives and messages per target group are arranged in chapter 2, table 2.1. In chapter 3, table 3.1 an overview is given how the deliverables and other communication means contribute to reaching out to the various stakeholder...
report 2020
document
Vroom, G.Q. (author), Vojtisek, M. (author), van den Meiracker, J. (author), van Heesen, D. (author)
Beyond conventional (PEMS/SEMS) and cheap (OBD/CAN/sensor-based) measurements, uCARe also offers easy-to use tests and tricks to monitor the state of a vehicle, with respect to environmental performance, by making use of looking, smelling, and touching, and simple household and do-it-yourself (DIY) products: Citizen Science. The tests and tricks...
report 2020
Searched for: subject%3A%22Emission%22
(101 - 120 of 784)

Pages