Searched for: subject%3A%22Emission%22
(81 - 100 of 770)

Pages

document
Boot, H. (author), Pérez, S.R. (author)
The present paper describes the theory behind the “plume rise from warehouse or pool fires model” as implemented in the software package EFFECTS. This model simulates the rising of buoyant plumes due to the density difference between the hot combustion products and the ambient air. The plume rise model calculates the maximum height at which the...
article 2020
document
Nesterova, N. (author), Quak, H.J. (author), Streng, J. (author), van Dijk, L. (author)
The Dutch government, in alignment with the Paris climate agreement, has expressed the ambition to reduce CO2 emissions in the Netherlands by 49% in 2030 compared to 1990. As freight transport is recognized as a serious CO2 emitter, this sector is confronted with a substantial part of the target. For cities, the reduction of the urban freight...
conference paper 2020
document
Wever, D. (author), Coenen, P.W.H.G. (author), Droge, R. (author), Geilenkirchen, G.P. (author), 't Hoen, M. (author), Honig, E. (author), Koch, W.W.R. (author), Leekstra, A.J. (author), Lagerwerf, L.A. (author), te Molder, R.A.B. (author), Smeets, W.L.M. (author), Vonk, J. (author), van der Zee, T. (author)
De uitstoot van ammoniak in Nederland is in 2018 met 0,6 kiloton is afgenomen ten opzichte van 2017. Dit komt vooral door ontwikkelingen in de landbouw, waar minder runderen worden gehouden en er steeds meer varkensstallen komen die minder ammoniak uitstoten. Toch ligt de uitstoot van ammoniak in 2018 met 129,3 kiloton boven het maximum van 128...
report 2020
document
van Hulst, M. (author), Ferreira, C. (author), Pantea, D. (author)
bookPart 2020
document
van Hulst, M. (author)
bookPart 2020
document
van Hulst, M. (author)
bookPart 2020
document
Davydenko, I. (author), Hopman, M. (author), Spreen, J.S. (author)
Transport and logistics is one of the most important economic sectors contributing to the climate change. By the nature of transport and logistics operations, the sector is one of the most difficult ones to decarbonize. This paper proposes using carbon footprinting tools to optimize logistics operations with respect to emissions, and to setup...
conference paper 2020
document
Huneeus, N. (author), Denier van der Gon, H.A.C. (author), Castesana, P. (author), Menares, C. (author), Granier, C. (author), Granier, L. (author), Alonso, M. (author), de Fatima Andrade, M. (author), Dawidowski, L. (author), Gallardo, L. (author), Gomez, D. (author), Klimont, Z. (author), Janssens-Maenhout, G. (author), Osses, M. (author), Enrique Puliofito, S. (author), Rojas, N. (author), Sanchez-Ccoyllo, O. (author), Tolvett, S. (author), Yuri Ynoue, R. (author)
The changing composition of the atmosphere, driven by anthropogenic emissions, is the cause of anthropogenic climate change as well as deteriorating air quality. Emission inventories are essential to understand the contribution of various human activities, model and predict the changing atmospheric composition, and design cost-effective...
article 2020
document
Tukker, A. (author), Wood, R. (author), Schmidt, S. (author)
article 2020
document
Landa, G. (author), Hamdi-Cherif, M. (author), Saussay, A. (author)
article 2020
document
Moser, P. (author), Wiechers, G. (author), Schmidt, S. (author), Garcia Moretz-Sohn Monteiro, J. (author), Charalambous, C. (author), Garcia, S. (author), Sanchez Fernandez, E. (author)
An almost continuous 13,000 h long-term testing under real operating conditions was conducted at the post combustion capture pilot plant in the Niederaussem lignite-fired power plant, with a 30 wt% aqueous monoethanolamine (MEA) solvent solution. The capture plant at Niederaussem shows lower solvent consumption and emissions in comparison to...
article 2020
document
Champion, W.M. (author), Warren, S.H. (author), Kooter, I.M. (author), Preston, W. (author), Krantz, Q.T. (author), DeMarini, D.M. (author), Jetter, J.J. (author)
Chemicals / CAS Air Pollutants; Environmental Pollutants; Mutagens; Particulate Matter
article 2020
document
Koster, K. (author), Frumau, A. (author), Stafleu, J. (author), Dijkstra, J. (author), Hensen, A. (author), Velzeboer, I. (author), Martins, J.E. (author), Zaadnoordijk, W.J. (author)
conference paper 2020
document
Indrajuana, A.P. (author), Ligterink, N.E. (author), van der Mark, P.J. (author)
Het belangrijkste doel van voertuigemissiemetingen zoals die voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden uitgevoerd, is het geven van informatie over de emissies van voertuigen op de weg en hoe deze emissies van invloed zijn op de luchtkwaliteit, de natuur en de gezondheid van de burgers. De vastgestelde gemiddelde emissies op de...
report 2020
document
Vonk, W.A. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author), Smokers, R.T.M. (author), Ligterink, N.E. (author), Verbeek, R.P. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Harmsen, J. (author), van Eijk, E. (author), Hoen, A. (author), Kleijn, A. (author), Nielsen, D. (author), van Wijngaarden, L. (author), Geilenkirchen, G. (author)
Dit rapport is een achtergronddocument bij de analyse van PBL van maatregelen voorgesteld door het Kabinet om kosteneffectief de stikstofdepositie te verlagen. In dit rapport worden in aparte factsheets de effecten en kosten voor vijf maatregelen voor de sector mobiliteit gepresenteerd (hoofdstuk 6 uit de koepelnotitie van PBL). De analyse is...
report 2020
document
Onze weg naar realisatie van de Parijse klimaatakkoorden is nog lang. Vloeibare en gasvormige energiedragers blijven nodig als brandstof in bepaalde zware toepassingen. Hierbij kan worden gedacht aan de luchtvaart en scheepvaart, wegverkeer met zware, energie-intensieve en veeleisende inzetpatronen. Toepassing van waterstof, als brandstof, in...
other 2020
document
Bloem, J.J. (author)
We still have a long way to go to realise the Paris Climate Agreements. Liquid and gaseous energy carriers will continue to be needed as fuels in certain heavy-duty applications. Think, for example, of aviation and shipping, road traffic with heavy, energyintensive and demanding patterns of deployment. The use of hydrogen, as a fuel, in internal...
other 2020
document
Bekdemir, C. (author), Harmsen, J. (author), Veldhuis, C. (author)
report 2020
document
Ligterink, N.E. (author)
Dit rapport bevat twee opeenvolgende studies (fase 1 en fase 2) waarin benzine en ethanol monsters geanalyseerd zijn. Deze onderzoeken volgen op een eerder onderzoek uit 2016, waarin er mogelijke zorgen omtrent de aanwezigheid van water in benzine en de verbrandingswaarde van benzine naar voren zijn gekomen. Het doel van deze onderzoeken is het...
report 2020
document
Verbeek, R.P. (author), Karaasian, S. (author), Quispel, M. (author), Tachi, K. (author)
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat op dit moment na of op Europees of nationaal niveau de binnenvaart toegevoegd kan worden aan de aandeelverplichting in het kader van de REDII. Los daarvan kan de toepassing van biobrandstof (blends) in de binnenvaart toenemen, omdat de brandstof leveranciers op zoek zijn naar extra...
report 2020
Searched for: subject%3A%22Emission%22
(81 - 100 of 770)

Pages