Searched for: subject%3A%22Emission%22
(761 - 770 of 770)

Pages

document
ten Wolde, T. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
ISO 3095 describes a type test method for noise emission of railbound vehicles at constant speed. The quality of this method is discussed on the basis of practical experience. It is shown that the method is not satisfactory and must be improved. Possibilities for such improvements are presented.
article 1988
document
Beerkens, R.G.C. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
Bij de bereiding van keramische Produkten, cement of glas in industriële ovens komen verbindingen vrij die met de rookgassen worden afgevoerd en in de atmosfeer terecfit komen. Een onderscheid wordt gemaakt tussen stofvormige, meestal alkalihoudende componenten en gassen zoals zwaveloxiden, Hf, HCl en stikstofoxiden. De hoeveelheid van deze...
article 1988
document
Duyzer, J.H. (author), Bouman, A.H.M. (author), van Aalst, R.M. (author), Diederen, H.S.M.A. (author), Hoofdgroep maatschappelijke technologie TNO (author)
The dry deposition velocity of NH_3 and NH^+_4 ions in particles was determined using the micrometeorological gradient method. The vertical concentration gradient of NH_3, necessary to calculate the flux, was measured using oxalic acid coated denuders. NH^+_4 ions were determined in the airstream leaving the denuders using impregnated filters....
conference paper 1987
document
van Heugten, W.H.H. (author)
In opdracht van het DGA is een handleiding opgesteld met behulp waarvan immissies berekend kunnen worden voor korte afstanden vanaf de bron. Hieraan is onder meer behoefte in het kader van de regeling inzake de Arbeidsveiligheidsrapportage. Bij de opzet van de handleiding is gebruik gemaakt van dezelfde uitgangspunten die gebruikt zijn in het ...
report 1987
document
Duyzer, J.H. (author), Meyer, G.M. (author), van Aalst, R.M. (author), Hoofdgroep maatschappelijke technologie TNO (author)
report 1986
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Mulder, W. (author)
Wanneer stortgoederen worden verplaatst ontstaan als gevolg van díe verplaatsingen stofvormige emissies, welke onder invloed van de wind worden verspreid. Deze emissies ontstaan tevens wanneer deze stortgoederen vrij aan de lucht liggen opgeslagen. Het bepalen van de mate van die emissies heeft in het verleden niet erg systematisch...
report 1986
document
Beerkens, R.G.C. (author), de Waal, H. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
article 1984
document
Technisch Physische Dienst TNO - TH (author), van Ruiten, C.J.M. (author), van 't Hof, J. (author)
De invloed van de omgeving kan aanleiding geven tot overdrachtsverschillen bij de bepaling van de geluidemissie van treinen. Aan de hand van overdrachtsmetingen is het mogelijk om per meetlocatie voor deze verschillen te corrigeren. Een aantal van de overige factoren die van invloed zijn op de gemeten geluidemissie worden hier besproken zoals...
report 1983
document
Bos, R. (author), Guicherit, R. (author), Hoogeveen, A. (author), Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author)
The relative concentrations of hydrocarbons in the atmosphere may provide information concerning their origin. It appears that the hydrocarbon composition measured in Delft (The Netherlands) is entirely different for northern and southern wind directions. This points to different sources. The most important sources for this area are natural gas...
article 1977
document
Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author), Guicherit, R. (author), Blokzijl, P.J. (author)
conference paper 1975
Searched for: subject%3A%22Emission%22
(761 - 770 of 770)

Pages