Searched for: subject%3A%22Emission%22
(761 - 765 of 765)

Pages

document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Mulder, W. (author)
Wanneer stortgoederen worden verplaatst ontstaan als gevolg van díe verplaatsingen stofvormige emissies, welke onder invloed van de wind worden verspreid. Deze emissies ontstaan tevens wanneer deze stortgoederen vrij aan de lucht liggen opgeslagen. Het bepalen van de mate van die emissies heeft in het verleden niet erg systematisch...
report 1986
document
Beerkens, R.G.C. (author), de Waal, H. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
article 1984
document
Technisch Physische Dienst TNO - TH (author), van Ruiten, C.J.M. (author), van 't Hof, J. (author)
De invloed van de omgeving kan aanleiding geven tot overdrachtsverschillen bij de bepaling van de geluidemissie van treinen. Aan de hand van overdrachtsmetingen is het mogelijk om per meetlocatie voor deze verschillen te corrigeren. Een aantal van de overige factoren die van invloed zijn op de gemeten geluidemissie worden hier besproken zoals...
report 1983
document
Bos, R. (author), Guicherit, R. (author), Hoogeveen, A. (author), Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author)
The relative concentrations of hydrocarbons in the atmosphere may provide information concerning their origin. It appears that the hydrocarbon composition measured in Delft (The Netherlands) is entirely different for northern and southern wind directions. This points to different sources. The most important sources for this area are natural gas...
article 1977
document
Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author), Guicherit, R. (author), Blokzijl, P.J. (author)
conference paper 1975
Searched for: subject%3A%22Emission%22
(761 - 765 of 765)

Pages