Searched for: subject%3A%22Emission%22
(741 - 760 of 780)

Pages

document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Bakker, D.J. (author), Baas, J. (author)
report 1996
document
SPIE - The International Society for Optical Engineering (author), Schleijpen, H.M.A. (author)
Reduction of the infrared signature of warships helps to increase their survivability. Two methods to reduce the infrared signature are discussed: the cooling of exhaust gases and the application of low emissivity paint. The infrared signature of a generic frigate has been calculated with and without signature reduction. The signature values are...
conference paper 1996
document
Feron, P.H.M. (author), TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
Het toepassen van membransn voor gasabsorptiedoeleinden is een recente ontwikkeling. Dit artikcl beschrijft diverse aspecten van de ontwikkeling aan membraangasabsorptie voor de verwijdering van CO2 uit rookgassen bij TNO-MEP. Essentiële onderdelen van deze ontwikkeling zijn het membraanmodule ontwerp en een reeks nieuwe absorptievloeistoffen,...
article 1995
document
Klaassen, R. (author), Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author)
Voor het beperken van emissies naar lucht met membraantechnieken komt membraangasabsorptie het meest in aanmerking. Membraangasabsorptie is een nieuwe uitvoeringsvorm van een gasvloeistof contactapparaat. Hiermee is het mogelijk om zeer efficiënt stoffen als S02, HCl, H2S, CO2, NH3, O3 en waterdamp uit gasstromen te verwijderen. In de...
conference paper 1995
document
Duyzer, J.H. (author), Weststrate, J.H. (author), Walton, S. (author), Instituut voor Milieuwetenschappen TNO (author)
The deposition flux of O3 to a Douglas fir forest in the Netherlands was monitored by eddy correlation during nine months. At the same time the concentration gradients of NO, NO2 and O3 were determined over the forest. The canopy resistance to O3 uptake was calculated from the measurements ant it compared well with model estimates. The...
conference paper 1995
document
Hollemans, B. (author), Conti, L. (author), de Kok, P. (author), TNO Wegtransportmiddelen (author)
Excise and other duty measures in Europe threaten to affect the low price of LPG as a car fuel. As a result this less polluting fuel would lose position. For this reason the Dutch LPG industry commissioned TNO to undertake a study which would clearly demonstrate the advantages of gaseous fuels. Since 1995 it seems that the LPG industry is...
conference paper 1995
document
Berdowski, J.J.M. (author), TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
report 1995
document
Berdowski, J.J.M. (author), Jonker, W.J. (author), Verhoeve, P. (author), TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
report 1995
document
de Voogd, A. (author), van der Weide, J. (author), Konig, A. (author), Wegener, R. (author), TNO Wegtransportmiddelen (author)
In the introduction an overview is given of international activities in the field of natural gas vehicles. The main incentives for the use of natural gas in vehicles are: emission reduction in urban areas, fuel diversification, and long term availability. Heavy duty natural gas engines are mainly engines made dedicated but derived from diesel...
conference paper 1995
document
Instituut voor Milieuwetenschappen TNO (author), Tempelman, J. (author), den Boeft, J. (author)
report 1995
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Oonk, J. (author), Boom, A. (author)
report 1995
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Coops, O. (author), Luning, L. (author), Oonk, H. (author), Boomn, J. (author)
report 1995
document
Reijenga, F.A. (author)
De milieukundige doelstelling van dit onderzoek is het bevorderen van nieuw, op preventie gericht milieubeleid van lagere overheden bij bedrijven. Het onderzoek gaat over de introductie van afval- en emissieprevntiebeleid bij enkele overheden die hierbij voorop lopen. Het introductieproces wordt in een vijftal cases geanalyseerd vanuit een...
doctoral thesis 1995
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Roemer, M.G.M. (author)
report 1995
document
TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium (author), Jacobs, P.A. (author)
The detectability of a target in the infrared spectral region is determined by differences between the radiative signatures of the target and the local background. This implies that both, the difference in surface temperature and emissivity ΔT resp. Δε and the distribution of these differences over the target area and the background, are of...
conference paper 1995
document
TNO Beleidsstudies en advies Studiecentrum voor technologie en beleid TNO Milieuwetenschappen (author), Smeets, E. (author), Weterings, R. (author), Klein, A. (author), Pulles, M.P.J. (author)
De Emissieregistratie is een integraal informatiesysteem dat gegevens over de emissies van circa 900 stoffen bevat van ruim 700 Nederlandse bedrijven. Dit rapport geeft antwoord op de vraag hoe gegevens uit de Emissieregistratie zodanig gepresenteerd kunnen worden, dat specifieke bedrijfsgroepen en bedrijfstakken geprikkeld worden om hun...
report 1995
document
Rijkeboer, R.C. (author), TNO Wegtransportmiddelen (author)
Ondanks alle inspanningen van de auto-industrie om de auto schoner en zuiniger te maken, duiken er op de markt steeds weer brandstofbespaarders op. Voor enkele flappen krijg je een fraai doosje met daarin een apparaat of een middeltje dat je brandstofverbruik met vele procenten doet dalen en ook nog eens de emissies danig vermindert. Het lijkt...
article 1994
document
Instituut voor Milieuwetenschappen TNO (author), Duyzer, J.H. (author), Deinum, G. (author), Baak, J. (author)
report 1994
document
TNO Wegtransportmiddelen (author), Hendriksen, P. (author), Rijkeboer, R.C. (author)
Four fuels (petrol, LPG, CNG and diesel) are compared on passenger cars and lighter vans. The comparisons are made for the usual regulated components, but also for a number of unregulated components. The project was financed by the Dutch government, the association of gas suppliers, a number of LPG/CNG equipment manufacturers, and TNO. The...
report 1993
document
Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author), Rijpkema, L.P.M. (author)
Bij de verbranding van huishoudelijk afval worden stikstofoxyden gevormd in concentraties die groter zijn dan toegestaan door de wettelijke eisen aan de emissies van afvalverbrandingsinstallaties. Een van de technieken om deze emissies te verlagen is reductie van NOx middels injectie van een NH3, bevattend reagens in de rookgassen in de...
report 1993
Searched for: subject%3A%22Emission%22
(741 - 760 of 780)

Pages