Searched for: subject%3A%22Emissies%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Koelemeijer, R. (author), Lucassen, T. (author), Dervis, F. (author)
Op verzoek van de Rijksoverheid hebben industriële bedrijven, netbeheerders, energieproducenten en regionale overheden in 2021 gezamenlijk Cluster Energiestrategieën (CES’en) opgesteld. Er zijn CES’en opgesteld voor de vijf grote industriële clusters1, en voor de overige industrie (aangeduid als cluster 6). In deze CES’en is de vraag naar...
report 2021
document
Dinkelman, D. (author), Dijkstra, H. (author), de Simon, L. (author), Ros, J. (author), Hanegraaf, M. (author), Veldkamp, H. (author), van Wees, J.D. (author)
Geothermie heeft de potentie om een belangrijke bron van duurzame energie te worden voor het collectief verwarmen van de gebouwde omgeving. De recente whitepaper ‘Duurzaamheid van geothermie in warmtenetten’1 concludeert dat de operationele CO2-uitstoot van een geothermiebron ongeveer 90% lager is dan die van een CV-ketel op aardgas. De totale...
other 2021
document
Stelwagen, U. (author), Holmes, G.C. (author), Ligterink, N.E. (author), van Mensch, P. (author)
In de afgelopen tien jaar is het aantal geregistreerde ‘bromfietsen’1 (bromfietsen en snorfietsen samen) in Nederland sterk gegroeid, van ongeveer 900.000 in 2009 naar 1.230.000 in 2019. Deze groei van 27% is vooral veroorzaakt door de groei van het aantal snorfietsen (25 km/u), van ongeveer 400.000 in 2009 naar 750.000 in 2019, een groei van 87...
report 2020
document
Plomp, A.J. (author), Visschedijk, A.J.H. (author), Dröge, R. (author)
Voor milieu- en klimaatbeleidsadvies maakt PBL gebruik van zogeheten reductie-opties om de (kosten-)effectiviteit van mogelijke beleidsmaatregelen inzichtelijk te maken. De kosteneffectiviteit van milieumaatregelen vormt bij veel beleidsmaatregelen een belangrijk hulpmiddel en wordt ook wel gebruikt als toets bij verlening van milieuvergunningen...
report 2020
document
Dijkstra, H. (author), Dinkelman, D. (author), Hanegraaf, M. (author), Veldkamp, H. (author), van Wees, J.D. (author)
Geothermie heeft de potentie om een belangrijke bron van duurzame energie te worden voor het collectief verwarmen van gebouwen. Maar hoe duurzaam is een warmtenet met geothermiebron? Deze vraag is zeer actueel geworden nu de overheid versneld afscheid wil nemen van aardgas, en het aandeel duurzame warmte sterk wil laten toenemen. Om deze vraag...
report 2020
document
Schollaardt, J. (author)
Dit document beoogt een aantal vragen te beantwoorden die TNO ontving van de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende stikstofuitstoot en -depositie in Nederland. Deze vragen waren: – Welke bronnen dragen in welke mate bij aan de Nederlandse problemen? – In hoeverre is dat beeld...
other 2019
document
Op aanvraag van de Vlaamse Overheid heeft TNO in samenwerking met PTV offerte uitgebracht voor het toepassen van de Vlaamse EnViVer versie in een case studie betreffende Gent. Deze samenvatting documenteert de uitvoering van deze opdracht. Vlaanderen kampt momenteel in bepaalde stedelijke gebieden ter hoogte van snel- en ringwegen met...
report 2018
document
Heijne, V.A.M. (author), Ligterink, N.E. (author), Stelwagen, U. (author)
The importance of emission factors for air quality measurements A frequent monitoring of the air quality is needed to ensure a healthy living environment. In the Netherlands, the air quality is monitored through direct measurements in a program called ‘Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit’. Additionally, calculations of the air quality are performed...
report 2016
document
Jansen, B.I. (author)
report 2016
document
Jonkers, E. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Chen, Y. (author)
Dit artikel beschrijft onderzoek naar de verschillen tussen reizigersgroepen in de factoren die de modaliteitskeuzes bij internationale reizen beïnvloeden. Met dit onderzoek kan reisadvies via reisplanners worden gepersonaliseerd, rekening houdend met voorkeuren van reizigersgroepen ten aanzien van bijvoorbeeld kosten, reistijd en CO2 emissies
conference paper 2012
document
Daniels, B. (author), Ybema, R. (author)
public lecture 2011
document
Daniels, B. (author), Ybema, R. (author)
public lecture 2011
document
Wilmink, I.R. (author), Vreeswijk, J. (author), van Waes, F. (author)
In april 2010 is het driejarige EU-project eCoMove gestart, waarin automobielfabrikanten, wegbeheerders, de verkeersindustrie en de onderzoekswereld samenwerken om coöperatieve systemen te ontwikkelen die het brandstofverbruik met 20% kunnen verminderen. Er worden applicaties ontwikkeld die het verkeer op zo efficiënt mogelijk wijze door het...
conference paper 2010
document
Kamperveen, J.P. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
report 2009
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Sijm, J.P.M. (author), Schwaiger, Hannes (author), Türk, Andreas (author), Arasto, Antti (author), Vehlow, Jürgen (author), Hunder, Marzena (author), Kettner, Claudi. (author)
The road transport sector is currently excluded from the EU-ETS and is unlikely to be included until 2020. Abatement costs for biofuel-related measures in the transport sector are higher than in other sectors. Therefore an inclusion into the EU-ETS represents a risk that transportation companies will purchase allowances from other sectors,...
conference paper 2008
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), ., (author)
-
report 2003
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Oonk, J. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Koch, W.W.R. (author), Kuipers, G. (author)
report 2003
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Jongbloed, R.H. (author), Hulskotte, J.H.J. (author)
report 2002
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Heslinga, D.C. (author)
report 2001
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Meulman, P.D.M. (author)
In 1995 is door TNO een inventarisatie uitgevoerd van de rookgasemissies van de destijds in bedrijf zijnde afvalverbrandingsinstallaties (AVI's). De emissies van deze installaties zijn destijds vergeleken met de emissies van de installaties in 1990. Deze inventarisatie toonde aan dat de ontwikkelingen op het gebied van af-valverbranding en...
report 1999
Searched for: subject%3A%22Emissies%22
(1 - 20 of 22)

Pages