Searched for: subject%3A%22Elektrotechnische%255C%2Bindustrie%22
(1 - 4 of 4)
document
TNO Arbeid (author), van Scheppingen, A. (author), Zwetsloot, G. (author), Koningsveld, E. (author), GrĂ¼ndemann, R. (author), Treur, H. (author), Thie, X. (author), Nuijens, M. (author), van Dijk, M. (author)
Door middel van literatuuronderzoek en bedrijfsbezoeken is een inventarisatie gemaakt van kosten/baten methodieken voor Integraal Gezondheids Management (IGM). Hierbij is ingegaan op de relevante elementen, de strategische betekenis van kosten/baten analyses en de overwegingen die ten grondslag liggen aan het gebruik van deze methodieken....
report 2004
document
Pennekamp, E. (author)
In dit tweede artikel uit een serie over branches en arbozorg staan de metaal- en elektrotechnische industrie centraal. Werkgevers en werknemers in die branches werken in de ROM (Raad van Overleg in de Metaal- en elektrotechnische industrie) samen aan verbetering van de arbeidsomstandigheden en bedrijfsveiligheid. Aan de hand van een...
article 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Evers, G. (author), Reijenga, F.A. (author)
De inkoop van grond- en hulpstoffen, machines, gereedschappen en diensten van derden kunnen bij elk bedrijf arborisico's met zich meebrengen.Een aantal van deze risico's is te voorkomen door er vooraf bij de inkoop al rekening mee te houden. De brochure 'Arbozorgvuldig inkopen' van de Stichting Raad voor het Overleg in de Metaal- en...
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Goudswaard, A. (author), van den Heuvel, S.G. (author), van Putten, D.J. (author)
Per 1 januari 1994 is er een aantal nieuwe verplichtingen voor werkgevers van kracht op het terrein van arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid (Tz/ Arbo). Het Nederlandse Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ) heeft TNO-Preventie en Gezondheid opdracht gegeven om te onderzoeken hoe - een jaar na invoering van de nieuwe regels - de...
report 1995
Searched for: subject%3A%22Elektrotechnische%255C%2Bindustrie%22
(1 - 4 of 4)