Searched for: subject%3A%22Effecten%22
(1 - 7 of 7)
document
Vlasblom, E. (author)
Dit advies is opgesteld door TNO voor de gemeente Den Haag en is bedoeld voor o.a. kinderopvangorganisaties waaronder buitenschoolse opvang (BSO) en sport- en scouting verenigingen die zich willen beraden op het wel of niet stoken van kampvuur en mogelijke alternatieven daarvoor.
other 2023
document
Vlasblom, E. (author), van der Mast, O. (author), Lanting, C.I. (author), de Wolff, M. (author)
Op buitenschoolse opvang (BSO), met scholen en bij de scouting in Den Haag wordt met enige regelmaat een kampvuur gemaakt met kinderen, om hen te leren omgaan met vuur en als avontuurlijke, gezamenlijke activiteit. Hoewel een kampvuur leuk en leerzaam kan zijn, wordt nog weinig aandacht besteed aan de mogelijke risico’s van het inademen van rook...
report 2023
document
van Dongen, K. (author), Veldhuis, G. (author), Vonk, T. (author), Smit-Rietveld, C. (author), de Ridder, P. (author), Gorter, Y. (author)
De stappenmethode maakt het mogelijk voor beleidsmakers om beter geïnformeerde beleidsbeslissingen te nemen ten aanzien van het menselijk welzijn. Met de stappenmethode kunnen beleidsmedewerkers tijdens het ontwikkelen van een beleidsvoorstel gericht inzicht krijgen in hoe het welzijn voor verschillende groepen mensen tot stand komt. Met andere...
report 2022
document
van Dongen, K. (author), Veldhuis, G. (author), Vonk, T. (author), Smit-Rietveld, C. (author), de Ridder, P. (author), Gorter, Y. (author)
Wereldwijd verleggen steeds meer landen de nadruk van economische groei naar brede welvaart (Beyond GDP). Ook in Nederland vindt deze ontwikkeling sinds enkele jaren plaats. Zo werken verschillende ministeries, gemeenten en planbureaus aan tools en methoden om gerichter te kunnen sturen op brede welvaart. Een belangrijk aspect van brede welvaart...
report 2022
document
Dijkhuizen, J. (author), Gorgievski, M. (author), Preenen, P. (author), van den Tooren, M. (author)
Voor organisaties is het cruciaal kansen te zien en te blijven innoveren. Het stimuleren van ondernemend werkgedrag binnen organisaties kan hierbij helpen. Dit artikel verschaft inzicht in relevante factoren voor leidinggevenden en organisaties om ondernemend werkgedrag te stimuleren en laat zien wat de gevolgen van ondernemend werkgedrag zijn...
article 2021
document
Stelwagen, U. (author), Holmes, G.C. (author), Ligterink, N.E. (author), van Mensch, P. (author)
In de afgelopen tien jaar is het aantal geregistreerde ‘bromfietsen’1 (bromfietsen en snorfietsen samen) in Nederland sterk gegroeid, van ongeveer 900.000 in 2009 naar 1.230.000 in 2019. Deze groei van 27% is vooral veroorzaakt door de groei van het aantal snorfietsen (25 km/u), van ongeveer 400.000 in 2009 naar 750.000 in 2019, een groei van 87...
report 2020
document
Heuvelink, A. (author), Groot, J. (author), Hofstede-Kleyweg, C. (author)
Op 30 september 2014 presenteerde de coalitie Applied Gaming for Healthy Aging de whitepaper ‘Let’s Play. Ouderen stimuleren tot bewegen met applied games’. De coalitie wil hiermee richting geven aan de verdere (door)ontwikkeling en implementatie van bewegingsgames voor ouderen. De whitepaper geeft inzicht in de kansen en uitdagingen op de korte...
book 2014
Searched for: subject%3A%22Effecten%22
(1 - 7 of 7)