Searched for: subject%3A%22ETP%255C%2BGedrag%255C%2Ben%255C%2BInnovatie%22
(1 - 7 of 7)
document
Barth, S.K. (author), Schraagen, J.M.C. (author), Schmettow, M. (author)
The aim of this study was to advance the conceptualisation of team adaptation by applying social network analysis (SNA) measures in a field study of a paediatric cardiac surgical team adapting to changes in task complexity and ongoing dynamic complexity. Forty surgical procedures were observed by trained human factors researchers, and...
article 2015
document
van der Beek, D. (author), Hof, T. (author), Gorris, T. (author)
report 2014
document
Holewijn, M. (author), Ooms, M. (author)
report 2014
document
Ooms, M. (author)
book 2014
document
Paradies, G.L. (author), Wijn, R. (author), Attema-van Waas, A.R. (author)
Het verstrekken van energie is lange tijd een taak van de overheid, en later energie van bedrijven geweest. Sommige mensen zijn recentelijk begonnen om deze status quo te veranderen door het starten van, of zich aansluiten bij, een lokale energie coöperatie. Wanneer we weten waarom mensen dit doen kunnen we beter begrijpen waarom het...
report 2013
document
Brouwers, P. (author), Chorus, A. (author), van Dommelen, P. (author), Hoeven, M. (author), van der Ploeg, K. (author), de Weerd, M. (author)
The phased plan for cost-benefit analyses has been drafted in the context of the Enabling Technology Project Behaviour and Innovation. The goal is to describe a single, shared approach to cost-benefit analyses at TNO. The plan was described in outline in a PowerPoint presentation. This document provides a more detailed description. It is...
report 2012
document
Brouwers, P. (author), Chorus, A. (author), van Dommelen, P. (author), Hoeven, M. (author), van der Ploeg, K. (author), de Weerd, M. (author)
Het stappenplan maatschappelijke kosten-baten analyses is opgesteld in het kader van het ETP Gedrag en Innovatie. Het doel is om één gedeelde aanpak voor maatschappelijke kosten-baten analyses binnen TNO te beschrijven. Dit framework is op hoofdlijnen uitgewerkt in een PowerPoint presentatie. Dit stappenplan is een nadere toelichting hierop. Het...
report 2012
Searched for: subject%3A%22ETP%255C%2BGedrag%255C%2Ben%255C%2BInnovatie%22
(1 - 7 of 7)