Searched for: subject%3A%22ELSS%255C%2B%255C-%255C%2BEarth%252C%255C%2BLife%255C%2Band%255C%2BSocial%255C%2BSciences%255C%2BETP%255C%2B%255C-%255C%2BEnabling%255C%2BTechnology%255C%2BPrograms%22
(1 - 19 of 19)
document
Barth, S.K. (author), Schraagen, J.M.C. (author), Schmettow, M. (author)
The aim of this study was to advance the conceptualisation of team adaptation by applying social network analysis (SNA) measures in a field study of a paediatric cardiac surgical team adapting to changes in task complexity and ongoing dynamic complexity. Forty surgical procedures were observed by trained human factors researchers, and...
article 2015
document
van der Beek, D. (author), Hof, T. (author), Gorris, T. (author)
report 2014
document
Schraagen, J.M.C. (author), Post, W.M. (author)
Characterizing a team’s level of readiness in an efficient and objective way is important for organizations such as the military. Current methods to characterize real-time team interaction know limitations that may be addressed by social network analysis techniques. The purpose of the current field study was to investigate the usefulness of...
conference paper 2014
document
Cremers, A.H.M. (author), Stubbé, H.E. (author), van der Beek, D. (author), Roelofs, M. (author), Kerstholt, J.H. (author)
The goal of the present study was to investigate whether playing a serious game concerning natural and man-made risks leads to increased risk awareness and additional information search. As an experimental task, we developed a serious board game. Fifty-six students participated in the experiment; half of them played the serious game whereas the...
article 2014
document
Langley, D.J. (author), Hoeve, M.C. (author), Ortt, J.R. (author), Pals, N. (author), van der Vecht, B. (author)
When groups of consumers share information or express their opinions about products and services, their attitudes or behavior sometime align without centralized coordination, a phenomenon known as herding. Building on pattern-based explanations of herding from the cognitive science literature, we propose a framework to elucidate herding behavior...
article 2014
document
Kerstholt, J.H. (author), Paradies, G. (author)
Eén van de centrale gevolgen van de transitie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is dat burgers een actievere bijdrage aan het publieke belang moeten leveren. Is dit een haalbaar streven?
article 2014
document
Kerstholt, J.H. (author)
Wat motiveert burgers om iets voor hun omgeving te doen? En wat is de motivatie van gemeenten om burgerparticipatie in te zetten? Met José Kerstholt terug naar de basis om burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven effectief te benutten.
article 2014
document
van Maanen, P.P. (author), Wijn, R. (author), Boertjes, E. (author)
In this paper, the influence of interventions on Twitter users is studied. We define influence in (a) number of participants, (b) size of the audience, (c) amount of activity, and (d) reach. Influence is studied for four different target groups: (a) politicians, (b) journalists, (c) employees and (d) the general public. Furthermore, two types of...
article 2014
document
Holewijn, M. (author), Ooms, M. (author)
report 2014
document
van Erp, J.B.F. (author), van Maanen, P.P. (author), Venrooij, W. (author), Calvert, S.C. (author), van Beurden, M.H.P.H. (author)
Intuitive User Interaction aims to develop the next generation user interfaces required to grant experts and laymen access to complex models and large amount of data in design and decision processes and therewith to contribute to the ambition to broaden the applicability of models. Important topics include advanced methods to visualize...
report 2014
document
Preenen, P.T.Y. (author), Liebregts, W.J. (author), Dhondt, S. (author), Oeij, P.R.A. (author), van der Meulen, F.A. (author)
In hoofdstuk 1 en 2 van dit rapport wordt het belang van intrapreneurship voor Nederland, organisaties en individuen kort toegelicht. In hoofdstuk 3 komt de onderzoeksmethode en het –proces aan bod. In Hoofdstuk 4 wordt het intrapreneurial klimaat (beïnvloedende factoren van intrapreneurship) behandeld. In hoofdstuk 5 is verslag gedaan van een...
report 2014
document
Kerstholt, J.H. (author)
Participatiesamenleving Inzicht in beslisgedrag maakt dat meer burgers meedoen Waar was de bank van de dode buurvrouw? De sekte van de burgerkracht Al het werk is zingevend, ook het vrijwillige De ondernemende burger rukt op, schort het oordeel even op Blij met het luide debat over de participatiesamenleving Hoe ambtenaren burgerinitiatieven...
article 2014
document
Huygen, A.E.H. (author)
De elektriciteitsvoorziening verkeert in een overgangssituatie. Fossiele energie wordt vervangen door duurzame energie, planbare productie door onstuurbare installaties, grootschalig door kleinschalig en kleinverbruikers worden actief in plaats van louter passief. Dit zijn ingrijpende veranderingen. De relaties tussen de partijen moeten herzien...
other 2014
document
Huygen, A.E.H. (author)
article 2014
document
Kerstholt, J.H. (author)
Een weerbare samenleving is in staat om allerlei verstoringen als een overstroming, brand of aanslag op te vangen. Burgers spelen hierin een cruciale rol. Niet alleen omdat zij bij een incident als eerste ter plekke zijn, maar ook omdat het om hún community gaat en zij er samen met overheid en bedrijfsleven voor moeten zorgen dat zij zo snel...
article 2014
document
Smit, S.K. (author)
Misschien wel de beste oplossing tegen overlast in woonwijken: een computermodel om overlastsituaties te voorspellen. Selmar Smit van TNO ziet reële kansen voor zo’n model. Daarmee kan een wijk overlastbestendig worden ontworpen. Bijvoorbeeld door een buurthuis te bouwen, of een park aanleggen.
article 2014
document
Peterson, R. (author), van der Weerdt, C.A. (author), Paradies, G. (author)
report 2013
document
van Maanen, P.P. (author), van der Vecht, B. (author)
The aim of this study is to better understand social influence in online social media. Therefore, we propose a method in which we implement, validate and improve an individual behavior model. The behavior model is based on three fundamental behavioral principles of social influence from the literature: 1) liking, 2) social proof and 3)...
conference paper 2013
document
Duijnhoven, H.L. (author), Lousberg, M. (author), Huis in 't Veld, M.A.A. (author)
Interventies buurtleefbaarheid Onderzoek naar wijkinterventies helpt de praktijk Onderzoek naar wijkinterventies is heel willekeurig Hoezo niet werkzaam? Wijkenbeleid is te vaak symbolisch
article 2013
Searched for: subject%3A%22ELSS%255C%2B%255C-%255C%2BEarth%252C%255C%2BLife%255C%2Band%255C%2BSocial%255C%2BSciences%255C%2BETP%255C%2B%255C-%255C%2BEnabling%255C%2BTechnology%255C%2BPrograms%22
(1 - 19 of 19)