Searched for: subject:"ELSS%5C%2B%5C-%5C%2BEarth%2C%5C%2BLife%5C%2Band%5C%2BSocial%5C%2BSciences"
(1 - 20 of 90)

Pages

document
Kermavnar, T. (author), de Vries, A.W. (author), de Looze, M.P. (author), O'Sullivan, L.W. (author)
This study is an updated systematic review of papers published in the last 5 years on industrial back-support exoskeletons. The research questions were aimed at addressing the recent findings regarding objective (e.g. body loading, user performance) and subjective evaluations (e.g. user satisfaction), potential side effects, and methodological...
article 2021
document
Offerhaus, P. (author), Jans, S. (author), Hukkelhoven, C. (author), de Vries, R. (author), Nieuwenhuijze, M. (author)
Background: The maternity care system in the Netherlands is well known for its support of community-based midwifery. However, regular midwifery practices typically do not offer caseload midwifery care - one-to-one continuity of care throughout pregnancy and birth. Because we know very little about the outcomes for women receiving caseload care...
article 2020
document
de Looze, M. (author), de Vries, A. (author), Krause, F. (author)
Een technologie die tot de verbeelding spreekt is het exoskelet. Maar hoe effectief zijn exoskeletten die mensen met een fysiek zwaar beroep ondersteunen in hun werk? Wat staat brede toepassing ervan in de weg? En welke kanttekeningen moeten we maken bij de inzet van exoskeletten? Vakmedianet
article 2020
document
de Looze, M. (author), de Vries, A. (author), Krause, F. (author)
public lecture 2019
document
Cronie, D. (author), Perdok, H. (author), Verhoeven, C.J. (author), Jans, S. (author), Hermus, M. (author), de Vries, R. (author), Rijnders, M. (author)
Background. Job satisfaction is generally considered to be an important element of work quality and workplace relations. Little is known about levels of job satisfaction among hospital and primary-care midwives in the Netherlands. Proposed changes to the maternity care system in the Netherlands should consider how the working conditions of...
article 2019
document
de Beer, P. (author), Bouwhuis, S. (author), Chkalova, K. (author), Dekker, F. (author), de Vries, J. (author), de Vries, R. (author), Freese, C. (author), Geuskens, G. (author), Kremer, M. (author), Kühn-Nelen, A. (author), Lennartz, C. (author), Smits, W. (author), ter Weel, B. (author), van den Groenendaal, S.M. (author), van der Werf, S. (author), van Genabeek, J. (author), van Wijk, E. (author), Verbiest, S. (author), Weterings, A. (author)
Veel werkenden ervaren onzekerheid over hun werk en inkomen, met name zzp’ers en werknemers met een flexibele baan. Wat zijn de oorzaken en de gevolgen deze onzekerheid? Hoe zeker zijn werkenden over hun werk en inkomen in Nederland? Hoe gaan flexibele werknemers en zzp’ers om met werk- en inkomensonzekerheden? Wat zijn oorzaken van deze...
report 2019
document
de Vries, B. (author)
public lecture 2018
document
Hinkema, M.J. (author), Schoone, M. (author), de Vries, B.R. (author)
Nachtzorg is een belangrijk onderdeel van de zorg aan mensen met een beperking. Een goede, veilige nachtrust is een essentieel element van een goede kwaliteit van leven. Toch is er weinig bekend over de huidige praktijk. Berichtgeving in de media is overwegend kritisch en stelt vraagtekens bij de veiligheid in de nacht. Instellingen in het veld...
report 2018
document
van Vliet, P.J. (author), Bonte, H. (author), van den Ende, B. (author), de Vries, A. (author)
De toekomstvisie in dit boekje helpt bij de beantwoording van deze vragen en is daarmee een hulpmiddel voor verdere gedachte- en beleidsvorming. Deze visie is mede gebaseerd op toekomstige leefwerelden en gesprekken met betrokkenen uit het veld en met de Werkgroep Alertering bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en...
book 2018
document
Cronie, D. (author), Rijnders, M. (author), Jans, S. (author), Verhoeven, C.J. (author), de Vries, R. (author)
Aims: To examine the experiences of inter-professional collaboration of maternity service providers in the Netherlands and to identify potential enhancing and inhibiting factors for inter-professional collaboration within maternity care in the Netherlands. Background: Good collaboration between health care professionals is a key element of safe,...
article 2018
document
Ahsmann, B. (author), van Beek, R. (author), van Dord, M. (author), Elias, S. (author), van Golen, B. (author), van Haastrecht, B. (author), Kerssen, M. (author), Lahiri, S. (author), van de Pol, M. (author), Rietveld, E. (author), Spiegeler, H. (author), Steens, R. (author), Sueters, M. (author), Tepper, H. (author), Vlak, J. (author), de Vries, M. (author), Wilhelmus, J. (author), Wittekoek, A. (author), Wyfker, G. (author)
Deze Transitieagenda Maakindustrie is geschreven ter uitwerking van het Grondstoffenakkoord van januari 2017. Dit akkoord wil vóór 2030 een schaalsprong bereiken in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en daarmee een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord. Met het opstellen van de...
report 2018
document
de Vries, B. (author), Douwes, M. (author)
Hoe ga je om met fysieke belasting binnen je organisatie en hoe zorg je dat medewerkers fysiek werk gezond en productief kunnen blijven uitvoeren tot hun pensioen? Hoe doen andere organisaties dit en hoe kunnen we van elkaar leren? En hoe ziet dit er dan in de praktijk uit? Dat en meer staat centraal in het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk.
article 2018
document
de Vries, A. (author), Menkhorst, M. (author), van Vliet, P.J. (author), Stavleu, J.M. (author), Bonte, C. (author), Schilder, C. (author)
Meldingen naar 112 en 0900-8844 worden nu nog telefonisch gedaan. Maar meldkamers in Nederland verwachten dat ze binnen vijf jaar met beelden uit meldingen zullen werken. Zegt een beeld meer dan duizend woorden, of resulteert beeld in een verkeerde weergave van een bepaalde situatie? Kan het tot verkeerde beslissingen leiden? In deze publicatie...
other 2018
document
Hooftman, W.E. (author), de Vries, B. (author), Kwantes, J.H. (author)
Werk in 2018 is niet hetzelfde als werk in1998. Maatschappelijke en technologische verande-ringen maken werk op andere plekken steeds gebruikelijker. Moet een werkgever daar ook een RI&E voor maken? Vakmedia
article 2018
document
Marra, E. (author), van Dam, L. (author), Kroone, N. (author), Alberts, C.J. (author), Craanen, M. (author), Zimet, G.D. (author), Heijmam, T. (author), Hogewoning, A.A. (author), Sonder, G.J.B. (author), de Vries, H.J.C. (author), Alberts, C.J. (author), Paulussen, T.G.W.M. (author), Schim van der Loeff, M.F. (author)
Introduction: Female sex workers (FSWs) are at risk for human papillomavirus (HPV)-induced diseases but are currently not targeted by the HPV vaccination program in the Netherlands. We explored determinants of their intention to get vaccinated against HPV in case vaccination would be offered to them. Methods: In 2016, FSWs 18 years and older...
article 2017
document
Biemans, P. (author), Goudswaard, A. (author), Sjoer, E. (author), de Vries, S. (author)
Over de digitalisering en flexibilisering van de arbeids­markt wordt veel gesproken. Maar wat zijn concreet de gevolgen in de dagelijkse praktijk? En wat is de rol van HR op dit vlak?
article 2017
document
de Vries, A. (author)
Pieter van Huis is een Nederlands lid van Bellingcat, internationaal platform voor burger-onderzoeksjournalistiek. Hij spreekt op het congres van TvdP 10 november a.s.
article 2017
document
Kamphuis, W. (author), Delahaij, R. (author), de Vries, T. (author)
conference paper 2017
document
de Koning, L. (author), van Dongen, C.J.G. (author), Thönissen, F.H. (author), Essens, P.J.M.D. (author), de Vries, T. (author)
In complex crises, coordination between organizations is challenging. Knowledge needed to coordinate, like responsibilities, capabilities and interdependencies between tasks are often not known or not communicated systematically. As a result, coordination develops gradually and causes confusion. In this paper we describe an approach and tool...
conference paper 2017
document
Smilda, F. (author), de Vries, A. (author)
De mondige burger is allang niet meer een passieve volger van de politie en opsporingsdiensten, maar neemt zelf het heft in handen dankzij de mogelijkheden van sociale media. Bijvoorbeeld door vermeende criminaliteit of misdaad te delen met een groot publiek of actief mee te helpen met online zoeken naar daders. Zo verandert door...
bookPart 2017
Searched for: subject:"ELSS%5C%2B%5C-%5C%2BEarth%2C%5C%2BLife%5C%2Band%5C%2BSocial%5C%2BSciences"
(1 - 20 of 90)

Pages