Searched for: subject%3A%22Duitsland%22
(1 - 15 of 15)
document
Brenninkmeijer, V. (author), de Boer, W.E.L. (author), Besseling, J.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Naar aanleiding van de voorgestelde invoering van een nieuw criterium van volledige arbeidsongeschiktheid, dringt zich de vraag op wat er zal worden van de toepassing ervan. Gebruikmakend van een onderzoek naar de uitvoering en sturing van arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen in 15 landen wordt in dit land een aantal aandachtspunten geschetst die...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Zwetsloot, G. (author), Starren, A. (author), Schenk, C. (author), Heuverswyn, K. (author), Kauppinnen, K. (author), Lindstrom, K. (author), Kuhn, K. (author), Zwink, E. (author), Lentisco, F. (author), Vaselli, D. (author), Pujol, L. (author), Bestraten, M. (author), Shearn, P. (author), Kenny, L. (author), Goudswaard, A. (author), van de Bovenkamp, M. (author)
Corporate social responsibility (CSR) was defined by the European Commission as a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis. To be socially responsible means going beyond fulfilling the legal expectations, by also...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), de Boer, W.E.L. (author), Minderhoud, J. (author)
In het kader van de Nederlandse militaire pensioenvoorschriften voor oorlogs- en dienstslachtoffers wordt in de beoordeling gebruik gemaakt van de WPC-schaal. In opdracht van de WPC-commissie van het Ministerie van Defensie is door TNO Arbeid onderzoek gedaan naar invaliditeitsbeoordelingssystemen welke voldoen aan de risicodefinitie van de...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Krause, F. (author), Bronkhorst, R.E. (author), de Looze, M.P. (author)
The operator's comfort more and more is recognized as a factor of importance in the design of cabins of all kinds of vehicles. This book addresses the comfort of cabins of earth moving machinery, as a result of a 2,5-years European project (1999-2002), known as 'Eurocabin'. In this project 3 manufacturers of earth moving machines joined their...
report 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Evers, G.E. (author), de Haan, H.F. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van ontwikkelingen ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap in Duitsland, Frankrijk, Italiƫ, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In het vergelijkend vijf landen-onderzoek staan drie vragen centraal: Welke ontwikkelingen doen zich voor ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap? Verkeren...
report 1998
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), de Gier, H.G. (author), Bloemhoff, A. (author), Dhondt, S. (author)
In opdracht van de Directie Personeelsmanagement Rijksdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft NIPG-TNO in 1993 een internationaal vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar regelgeving en beleid met betrekking tot arbeidsomstandigheden van overheidspersoneel in enkele lidstaten van de Europese Unie, te weten Nederland, Groot...
report 1994
document
de Gier, E. (author), Bloemhoff, A. (author), Dhondt, S. (author)
De meeste Lid-Staten van de EU hebben de bepalingen van de kaderrichtlijn van juni 1989 inmiddels verwerkt in hun nationale regelgeving. De richtlijn is te beschouwen als een Europese arbowet voor veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Omdat de nieuwe regelgeving voortaan ook voor ambtenaren geldt, leidt dit in een aantal Lid-Staten tot...
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Berndsen, M.B. (author), Delleman, N.J. (author)
This volume contains the contributions of the Third International Scientific Conference "Work with display units", stressing health and well-being aspects, in Berlin on September 1-4, 1992.
conference paper 1993
document
Commissie Arbeidgezondheidskundig Onderzoek (author)
This report gives information on research and development activities in occupational health, hygiene and safety in a number of countries. The second part gives a theoretical framework of the Commissie Arbeidgezondheidskundig Onderzoek - CARGO
report 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Prins, R. (author), Veerman, T.J. (author), Andriessen, S. (author)
This study provides an extended insight in the social security context of temporal and permanent work incapacity in six European countries : Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom. It is primarily explorative and serves as a feasibility study for a quantative comparison across countries. The first part presents...
book 1992
document
Meulenbeld, K. (author)
Vanuit het coƶrdinatiepunt Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) is in februari 1992 een project gestart met als doel de BGZ in Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Denemarken te onderzoeken. Tevens werd nagegaan wat de te verwachten ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld onder invloed van de EG-Kaderrichtlijn, en welke perspectieven dit voor...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Prins, R. (author), Verboon, F. (author)
This report contains the extensive descriptions of (some of) the monitoring systems on health and safety in use in the Benelux countries and Germany. The project of which this report is a part aimed at gathering information on monitoring systems throughout the EC member states.
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Prins, R. (author)
Samenvatting van een promotieonderzoek over de verschillen in en achtergronden van het ziekteverzuim in Nederland, Belgie en West-Duitsland. De onderzoeksopzet bestond uit 3 delen : allereerst werd in een voorstudie nagegaan hoe eerdere onderzoekingen op dit terrein waren uitgevoerd, en wat de belangrijkste conclusies waren. Verder werd het...
article 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Buring, E. (author), Lanting, R. (author)
This study is a working paper on monitoring strategies used in the U.K., the FRG and the USA to assess exposure to airborne chemical substances. After a brief description of the basic philosophy on monitoring strategies, the requirements formonitoring from the different legal systems in the three countries are presented. The monitoring...
book 1989
document
Huppes, G. (author), Bayens, G. (author)
Ter voorkoming van snijwonden en steekwonden worden in de vleesverwerkende industrie diverse handschoenen, pols- en onderarmbeschermers en schorten aangeboden. Er zijn in totaal 15 merken en types handschoenen, bij de polsbeschermers worden 7 types aangeboden en bij de schorten 5. In deze rapportage van fase I van dit onderzoeksproject wordt...
book 1987
Searched for: subject%3A%22Duitsland%22
(1 - 15 of 15)