Searched for: subject%3A%22Dranken%22
(1 - 9 of 9)
document
Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Jettinghoff, K. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has asked TNO Work & Employment to report on the quality of work and employment in the sector of Hotels & Restaurants in The Netherlands. Other research institutes were asked to do the same for the situation in the other EU-countries. The reports assess the impact of...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, S. (author)
TNO Arbeid verstaat onder 'slimmer werken' met een minimum aan inspanning een maximum aan resultaat bereiken, waarbij medewerkers gevrijwaard blijven van gezondheidsrisico's als stress en RSI en waarbij zij zich blijvend kunnen ontwikkelen. Dat is goed voor productiviteit, innovativiteit en gezondheid. In dit boek worden vijf praktijkvoorbeelden...
report 2003
document
Kwakkelstein, T. (author)
Dit artikel is gebaseerd op het resultaat van een verkennend onderzoek in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze bijdrage werd in het Engels gepresenteerd met als titel 'Customer over employee? The implications of Customer Relationship Management (CRM) for organisational structures and labour quality' op...
bookPart 2002
document
TNO Arbeid (author), Kraan, K. (author), Cox-Woudstra, E. (author), Mossink, J. (author), Dhondt, S. (author)
In 2000 werd door het SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen is samenwerking met de WESWA-werkgemeenschap en het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken een congres georganiseerd met de naam 'Met het oog op de toekomst van de arbeid: trends en nieuwe vormen van arbeid en organisatie in de 21ste eeuw'. Eén van de bijdragen was afkomstig van...
bookPart 2002
document
TNO Arbeid (author)
Voor de Voedings- en Genotmiddelenindustrie heeft de zorg voor de kwaliteit van het product een zeer hoge prioriteit en de aandacht voor arbozorg een lagere prioriteit. Specifieke risicogroepen zijn medewerkers van de vleesverwerkende industrie en de meelvervaardigende bedrijven. In het begin van deze eeuw krijgen in het kader van het...
report 2000
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Torenvliet, S. (author)
De duizend werknemers in de brouwerij van Heineken gebruiken 12000 paar handschoenen per jaar. Ook veiligheidsschoenen gaan hard. Versleten? In het magazijn nieuwe halen. Toch zijn snijwonden, verzwikkingen en andere kleine ongevallen niet helemaal te voorkomen. Daarom heeft Heineken Zoeterwoude 200 EHBO'ers getraind.
article 1996
document
Hopstaken, L. (author)
In het kader van het NIA-brede programma ziekteverzuim is een inventarisatie van bedrijfstakprojecten gericht op ziekteverzuim uitgevoerd. In deze publikatie wordt een zestal bedrijfstakprojecten beschreven, waarin het ziekteverzuim in de vraagstelling van het project centraal heeft gestaan. De projecten zijn afkomstig uit de horeca, wegvervoer,...
book 1994
document
TNO, Studiecentrum voor Technologie en Beleid (author), Bilderbeek, R.H. (author), Alders, B.C.M. (author), Buitelaar, W.L. (author)
De procesindustrie staat onder invloed van snelle technologische vernieuwingen, veranderende organisatievormen, strengere eisen van (internationale) afnemers en stringentere eisen van overheden (w.o. milieu). Dit noodzaakt bedrijven niet alleen met actuele ontwikkelingen bij te blijven, maar ook op de toekomst te anticiperen. Dit boek geeft een...
book 1992
Searched for: subject%3A%22Dranken%22
(1 - 9 of 9)