Searched for: subject%3A%22Docenten%22
(1 - 20 of 27)

Pages

document
Schelvis, R.M.C. (author)
Onlangs staakten de docenten in het primair onderwijs voor meer salaris en minder werkdruk. Oak docenten in het hoger onderwijs klagen publiekelijk over de toegenomen werkdruk, die ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Uit representatieve cijfers blijkt dat een op de vijf docenten burnoutklachten ervaart. Als de kwaliteit van het...
article 2018
document
Schelvis, R.M.C. (author)
Good education advances our knowledge-based society. Good education will become excellent education if the general level of teaching is improved. And the level of teaching will more easily improve if the school organization is functioning well. However, this improvement in the level of teaching is challenged by the high level of work stress...
doctoral thesis 2017
document
Ruim 80% van de werknemers in het vo is tevreden tot zeer tevreden met hun baan en 74% is, alles bij elkaar genomen, tevreden tot zeer tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Dat blijkt uit de analyse van de NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – voor het voortgezet onderwijs. De NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden - is een...
report 2016
document
Uitsplitsing voortgezet onderwijs TNO heeft op verzoek van Voion de resultaten van de NEA 2013 uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. Daarbij zijn de volgende zaken met elkaar vergeleken: Het gehele onderwijs is vergeleken met alle sectoren; Het voortgezet onderwijs is vergeleken met het overige onderwijs; Docenten in het vo zijn vergeleken...
book 2014
document
Hieronder vindt u de conclusies voor het vo: 1.Meerdere jaren achtereen wordt voor arbeidsomstandigheden en zwaarte van het werk (werkdruk en agressie) het volgende patroon gevonden: het onderwijs ‘scoort’ in vergelijking met ‘alle sectoren’ iets ongunstiger, het vo op haar beurt ‘scoort’ in vergelijking met het onderwijs iets ongunstiger en...
other 2014
document
Keijzer, L. (author), Winthagen, T. (author), de Vries, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In opdracht van Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt is de onderhavige studie gedaan naar multiculturele teams in het onderwijs. Dit rapport biedt een handreiking bij invoering van multiculturele teams en het verbeteren van bestaande multiculturele teams in het primair -, voortgezet - en beroepsonderwijs. Het onderzoek beoogt de volgende vragen...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dijkstra, L. (author), Heinrich, J. (author), Frielink, S. (author)
In de onderwijssector Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (Bve) is in november 2000 een eerste Arboconvenant afgesloten tussen de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de sociale partners uit de sector. Dit Arboconvenant heeft gelopen tot en met december 2004 en heeft zijn vervolg gekregen in een Arboplusconvenant...
book 2007
document
Houtman, I. (author), Smulders, P. (author)
Reactie op 'Bevordert het werk het leren van leraren? Een longitidinale toets van de actief leren-hypothese in Karaseks Demand-Control-model'. T.W. Taris, M.A.J. Kompier, A.H. de Lange, W.B. Schaufeli en P.J.G. Schreurs, Gedrag & Organisatie, 2003, 16, p. 142-167. De auteurs menen dat Taris et al. zich weinig verdiept hebben in eerder onderzoek...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Groeneveld, M. (author), Frielink, S. (author), van Rooijen, E. (author)
Brede scholen zijn netwerken van onderwijs- en andere (welzijns)instellingen, die onder andere tot doel hebben de ontwikkelingskansen van alle kinderen te vergroten en de wijk bij de school te betrekken. Om te inventariseren of deze verbreding tot taakvergroting of zwaardere taakbelasting bij schoolleiders en leraren heeft geleid zijn...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), Reijenga, F.A. (author), Korver, A. (author), Verboon, F.C. (author)
Aan TNO Arbeid is gevraagd dit onderzoek uit te voeren, op verzoek van het ministerie van OC en W, dat inzicht wenst in de reeele herplaatsingsmogelijkheden van gedeeltelijk arbeidsongeschikten afkomstig uit het onderwijs. Dit naar aanleiding van plannen van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid, het advies van de SER en het kabinetsstandpunt...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Backbier, E. (author), Frielink, S.J. (author), Groeneveld, M. (author), Simons, J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van onderzoek, uitgevoerd door TNO Arbeid en de B&A Groep in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, naar taakbesteding en taakbelasting van docenten in het voortgezet onderwijs (VO en VSO). De verzameling van de gegevens heeft plaatsgevonden gedurende het jaar 2000. De resultaten...
book 2001
document
Backbier, E. (author), Franck, E. (author), Groeneveld, M. (author), Simons, J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van onderzoek, uitgevoerd door TNO Arbeid en de B&A Groep in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, naar taakbesteding en taakbelasting van docenten in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE). De verzameling van de gegevens heeft plaatsgevonden gedurende het jaar...
book 2001
document
Backbier, E. (author), Frielink, S.J. (author), Groeneveld, M. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van onderzoek, uitgevoerd door TNO Arbeid en de B&A Groep in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, naar taakbesteding en taakbelasting van docenten in het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs). De verzameling van de gegevens heeft plaatsgevonden gedurende het...
book 2001
document
Backbier, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Simons, J. (author), Hoffius, R. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het jaarlijkse onderzoek naar het (ziekte)verzuim van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel in het primair en voortgezet onderwijs. De gegevens in dit rapport hebben betrekking op het kalenderjaar 1998. Het onderzoek is verricht in gezamenlijke opdracht van de Stichting Vervangingsfonds/BGZ...
book 2000
document
Houtman, I.L.D. (author), Schaufeli, W.B. (author), Taris, T. (author)
Dit rapport, dat een overzicht wil bieden van de huidige stand van zaken met betrekking tot psychische vermoeidheid en werk, is geschreven in het kader van het door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gesubsidieerde onderzoeksprogramma 'Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie' (PVA), waarin Nederlandse...
book 2000
document
Backbier, E. (author), Braam, E. (author), Gründemann, R. (author), Hoffius, R. (author), Simons, J. (author)
In dit rapport wordt beschreven welke stappen zijn ondernomen om te komen tot betrouwbare verzuimkengetallen voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs. De beschreven exercities hebben betrekking op het kalenderjaar 1998. Het rapport is echter grotendeels gelijk aan vorig jaar verschenen technische rapport over het onderzoek naar...
book 2000
document
de Vries, S. (author), Beune, E. (author), Simons, J. (author)
Docent lichamelijke opvoeding is een prachtig beroep: de hele dag bezig zijn met jongeren en hen leren genieten van bewegen. Bij docenten lichamelijke opvoeding is echter vaak sprake van een zware fysieke belasting, waardoor bij deze groep fysieke problemen optreden. Het risico dat docenten lichamelijke opvoeding ten gevolge van fysieke...
report 2000
document
Hoffius, R. (author), Simons, J. (author), Touw, M. (author), Gründemann, R. (author), Braam, E. (author), NIA-TNO (author)
Evenals in andere sectoren is het ziekteverzuim van personeel in het onderwijs al jaren in toenemende mate een punt van aandacht. Dit geldt met name voor het ziekteverzuim van personeel in het primair en voortgezet onderwijs, omdat hieraan zowel voor scholen als voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en de Stichting...
book 1998
document
Backbier, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Hoffius, R. (author), Simons, J. (author), NIA-TNO (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het jaarlijkse onderzoek naar het (ziekte-)verzuim van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel. Het is voor het eerst dat deze rapportage betrekking heeft op het kalenderjaar. De overgang van schooljaar naar kalenderjaar is onder andere bedoeld om de ziekteverzuimgegevens beter vergelijkbaar te...
book 1998
document
Hoffius, R. (author), Touw, M. (author), Simons, J. (author), Gründemann, R. (author), Braam, E. (author), NIA-TNO (author)
In dit rapport wordt beschreven welke stappen zijn ondernomen om te komen tot betrouwbare verzuimkengetallen voor het personeel in het primair en voortgezet onderwijs. De beschreven exercities hebben betrekking op het schooljaar 1996/97. Het rapport is echter grotendeels gelijk aan het in 1997 verschenen technische rapport over het onderzoek...
book 1998
Searched for: subject%3A%22Docenten%22
(1 - 20 of 27)

Pages