Searched for: subject:"Diversiteit"
(1 - 6 of 6)
document
Hulsegge, G. (author), Emmert, S.B. (author), Verhoeft, H. (author), Thijs, C. (author), Hosseini, Z. (author)
Deze Delphi-studie heeft als doel om gezamenlijk met belangrijke (wetenschappelijke) experts op het gebied van discriminatie en inclusie bij werving en selectie, te komen tot een gedeeld beeld van de belangrijkste werkzame interventies om arbeidsmarktdiscriminatie te verminderen en de diversiteit te vergroten tijdens de werving en selectie. We...
report 2020
document
Harmsen, J. (author), van Eijck, C. (author), Wagner, H. (author)
public lecture 2020
document
Meerman, M. (author), Grundemann, R. (author)
De sociale partners in het hoger beroepsonderwijs wilden een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van diversiteitsbeleid en schreven daartoe een subsidieregeling. De subsidie zou een stimulans moeten zijn voor de HR-afdeling om bewust naar (etnische) diversiteit te kijken bij de instroom, doorstroom en het behoud van talentvolle...
article 2013
document
Smit, A. (author), Giesen, F. (author), Luijters, K. (author)
Onderzoek naar de pilot 'Regulier en SW'. De pilot 'Regulier en SW' is uitgevoerd door de Inclusief Groep in nauwe samenwerking met TNO. Doel van deze pilot was na te gaan of en zo ja hoe, het inzetten van reguliere krachten in (delen van) de Sociale Werkplaats (SW) de ontwikkeling en eventuele doorstroom van gesubsidieerde werknemers kan...
report 2012
document
Keijzer, L. (author), van Wijk, E. (author)
book 2011
document
van der Wolk, J. (author), Keijzer, L. (author), Dorenbosch, L. (author), de Vries, S. (author), Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TNO Kwaliteit van Leven (author)
Onderzoek naar twaalf bedrijven, zowel grotere als kleinere mkb-organisaties, in verschillende sectoren. Het zijn bedrijven die zelf aangeven dat zij voordelen zien in het werken met divers personeel. Het onderzoek richt zich op een specifiek aspect van diversiteit binnen arbeidsorganisaties: afkomst, waarbij het hoofdzakelijk gaat om niet...
book 2009
Searched for: subject:"Diversiteit"
(1 - 6 of 6)