Searched for: subject%3A%22Digitalisation%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Hulsegge, G. (author), van Torre, W. (author), Verbiest, S. (author), Oeij, P. (author)
Technological developments can have major consequences for work. Insight into how these developments change work is necessary for employees to develop the required skills and to take measures against negative effects on the quality of work. In 2020-2021, we used the Technology Impact Method (TIM) to assess the consequences of technological...
article 2022
document
Smits, W. (author), Sanders, J. (author)
article 2022
document
Ylönen, M. (author), Nissilä, M. (author), Heikkilä, J. (author), Gotcheva, N. (author), Tugnoli, A. (author), Iaiani, M. (author), Cozzani, V. (author), Oliva, G. (author), Setola, R. (author), Assenza, G. (author), van der Beek, D. (author), Steijn, W. (author), Young, H. (author), Roelofs, M. (author)
This is the final report summarises the main results of the research project on Integrated Management of Safety and Security Synergies in Seveso plants (SAF€RA 4STER). The objectives of the research project were the following: 1) To gain insights into synergies and tensions related to the management of safety and security in Seveso plants. 2) To...
report 2021
document
Heikkilä, J. (author), Nissilä, M. (author), Ylönen, M. (author), Gotcheva, N. (author), Tugnoli, A. (author), Iaiani, M. (author), Cozzani, V. (author), Oliva, G. (author), Setola, R. (author), Assenza, G. (author), van der Beek, D. (author), Steijn, W. (author), Young, H. (author), Roelofs, M. (author)
The digitalisation trend in the process-industries bring with new safety and security challenges. Modern plants are constantly investing in automation, allowing plant to operate autonomously, to different degrees. For a long time, chemical plants were not connected to networks, and thus they were not designed with cybersecurity in mind. However,...
report 2021
document
Hooijer, C.L.A. (author)
Climate change and the predicted scarcity of materials are challenging society to build a circular economy that takes into account CO2 emission neutrality, efficient energy use and the recycling of materials. This paper describes the goals, means and a roadmap required to achieve this for the Dutch technology manufacturing industry, its supply...
book 2021
document
Hooijer, C.L.A. (author)
In this paper, we look back on our era from the vantage point of 2050. And we learn how to use digitalisation to achieve a sustainable society and circular economy. This document describes the goals, resources and a roadmap required to achieve this for the Dutch manufacturing industry. Smaller and flexible factories will operate in close...
book 2021
document
Blanson Henkemans, O. (author), Starmans, D. (author), Peute, L. (author), Berg. L. van den, (author), Jansen, J. (author), Wellner, M. (author), Bezem, J. (author), Vlasblom, E. (author), Schönbeck, Y. (author)
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor jeugd tussen 0 en 19 jaar. Dael van de JGZ is het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen, op individueel en op populatieniveau. De JGZ zet steeds sterker in op het vergroten van ouderempowerment. Hiervoor...
article 2021
document
Blanson Henkemans, O. (author), Werges, H. (author), Peute, L. (author), Berg. L. van den, (author), Bezem, J. (author), Vlasblom, E. (author), Vrijmoeth, M. (author)
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als doel het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling van kinderen van O tot 18 jaar. Net als andere zorgdomeinen is de JGZ sterk in transitie om de uniformiteit en kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg op peil te houden. En om meer...
article 2021
document
Bezem, J. (author)
Mensen beschermen tegen gezondheidsrisico's waar ze zelf nauwelijks invloed op hebben is de kerntaak van de publieke gezondheidszorg.Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is de publieke gezondheidszorg voor jeugdigen tussen O en 18 jaar. Zij zijn een centrale schakel in de preventieve zorg. De JGZ staat voor het bevorderen, beschermen en beveiligen van de...
article 2021
document
van den Bergh, R. (author), Hummel, L. (author), Verhoef, H. (author), Kranenborg, K. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author)
In de afgelopen jaren is steeds duidelijker zichtbaar geworden dat evenwicht op de arbeidsmarkt geen vanzelfsprekend gegeven is. Door trends als digitalisering en vergrijzing is te zien dat de ene sector te maken heeft met overschotten van personeel, waar andere sectoren juist kampen met tekorten. Om in te spelen op de mismatch tussen vraag en...
report 2021
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Welke invloed heeft de digitalisering van de maatschappij op de gepercipieerde legitimiteit van de politie? In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt de uitwerking van verschillende aspecten van digitalisering. Deel 1: social media en maatschappelijke verschuivingen.
article 2020
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Digitalisering beïnvloedt de perceptie van de legitimiteit van de politie in de samenleving. In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt deze effecten. Deel 2 over de invloed van elektronische diensten.
article 2020
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Welke invloed heeft de digitalisering van de maatschappij op de gepercipieerde legitimiteit van de politie? In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt de effecten. Deel 3: aanbevelingen voor het creëren van een nieuwe balans.
article 2020
document
van Kempen, E.A. (author), van den Bergh, R.E.C. (author), Verhoef, H.F.C. (author), Geuskens, G.A. (author)
Digitalisering en automatisering hebben steeds meer impact op het werk van vrachtwagenchauffeurs. Dit document beschrijft de specifieke impact van Connected and Automated Transport technologieën op: Taken en skills van vrachtwagenchauffeurs in de komende 5-10 jaar. Met skills bedoelen we vaardigheden (bijv. bediening en controle van apparatuur),...
report 2020
document
Eichstädt, S. (author), van der Waaij, B.D. (author), Ludwig, B. (author), Langius, E. (author)
Transparency of changes, automated testing of new developments against documented criteria, combination of developments from different sources and automated publication of validated results are key aspects of modern collaborative software engineering. Various infrastructures, guidelines and tools are available for continuous integration (CI) and...
conference paper 2019
document
Kopp, R. (author), Dhondt, S. (author), Hirsch-Kreinsen, H. (author), Kohlgrüber, M. (author), Preenen, P. (author)
The sociotechnical systems approach and theory (STS) helps to deal with todays rapid digital transformations in designing best suitable labour, organisations and jobs. Not surprisingly, related approaches based on STS assumptions, such as Modern Sociotechnical Thinking (MST) and Workplace Innovation (WPI) theory, are rapidly developing in Europe...
article 2019
document
van Empelen, P. (author)
De digitalisering van de maatschappij neemt een steeds grotere vlucht. Vrijwel alle jongeren zijn te vinden op sociale media en internet. Op het NCVGZ verzorgde TNO een track over de rol die digitalisering speelt of kan spelen waar het gaat om de gezondheid van jongeren.
article 2018
document
Steeds meer werknemers kunnen onafhankelijk van plaats en tijd werken. Dit is het gevolg van (onder andere) technologische ontwikkelingen. Dit betekent dat vergaderingen onder het genot van een broodje en koffie in dat hippe tentje op de hoek plaatsvinden en dat die ene e-mail ook wel even kan wachten tot na het avondeten en het uurtje spinnen...
article 2017
document
Biemans, P. (author), Goudswaard, A. (author), Sjoer, E. (author), de Vries, S. (author)
Over de digitalisering en flexibilisering van de arbeids­markt wordt veel gesproken. Maar wat zijn concreet de gevolgen in de dagelijkse praktijk? En wat is de rol van HR op dit vlak?
article 2017
document
Kamsteeg-van Egmond, M. (author), van Dam, L. (author), van den Eerenbeemt, J. (author), Hermans, L. (author), van der Zwaan, L. (author)
Vaak associeert men technostress met ‘frustratie met niet-werkende techniek’, ‘gedwongen werken met onbegrijpelijke software’ of ‘digitalisering’. Maar technostress is een veel breder en complexer fenomeen in onze samenleving en op onze werkvloeren geworden. En veel mensen realiseren zich niet dat de belangrijkste oorzaken van technostress zich...
other 2017
Searched for: subject%3A%22Digitalisation%22
(1 - 20 of 21)

Pages