Searched for: subject%3A%22Diagnostiek%22
(1 - 15 of 15)
document
van Houtem, C.M.H.H. (author), Vermaire, J.H. (author)
De bloed-letsel-injectiefobie is een specifieke fobie, met als onderscheidend kenmerk dat patiënten die eraan lijden een neiging hebben tot flauwvallen of daadwerkelijk flauwvallen als ze worden blootgesteld aan bloed, verwondingen, naalden en invasieve medische ingrepen.1 De bloed-letsel-injectiefobie wordt vaak verward met de naaldfobie of...
article 2014
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Schaafsma, T. (author)
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van referentiegegevens voor de verzuimduur naar diagnose. Daarbij worden twee bronnen vergeleken: (1) gegevens van het Peilstation die zijn aangeleverd door getrainde bedrijfsartsen over een beperkt aantal verzuimgevallen; en (2) verzuimgegevens uit de registraties van arbodiensten over grote aantallen...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Lagerveld, S.E. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Dit artikel beschrijft de belangrijkste uitkomsten van een empirisch onderzoek naar de problematiek van "moeilijk objectiveerbare gezondheidsklachten" in de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige praktijk. Een belangrijk doel van dit onderzoek was de aard en omvang van deze problematiek in kaart te brengen. Hiervoor werd een vragenlijstonderzoek...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Blonk, R.W.B. (author), Nieuwenhuijsen, K. (author), de Beurs, E. (author)
Bijna een kwart van het ziekteverzuim en eenderde van de WAO-instroom wordt veroorzaakt door psychische klachten. Deze klachten lopen uiteen van stressgerelateerde klachten tot ernstige klinische problematiek. Met name in de arbocuratieve sector is het van groot belang om snel en eenvoudig tot een eerste diagnose te komen, zodat interventies...
article 2005
document
Kool, R.B. (author), Steenbeek, R. (author), van Putten, D.J. (author), Visser, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Alle betrokkenen staan afwachtend tegenover de onlangs ingevoerde verwijsfunctie voor bedrijfsartsen. Huisartsen zijn het meest negatief. Bedrijfsartsen hebben nog weinig contact over de verwijzing met de huisarts en/of de hoofdbehandelaar. De benodigde informed consent van de werknemer is ook vaak nog niet geregeld. Na een halfjaar hebben...
article 2004
document
Slebus, F. (author), Perenboom, R. (author), Willems, H. (author)
Om de toestroom tot de WAO te beperken overweegt de regering om aan verzekeringsartsen te vragen een lijst te hanteren met diagnosen die in beginsel niet tot blijvende arbeidsongeschiktheid leiden. Aan de validiteit van zo'n lijst dienen hoge eisen te worden gesteld. Als men de prognose "niet duurzaam en volledig arbeidsongeschikt" op een...
article 2003
document
Brenninkmeijer, V. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Malij, I. (author), Blonk, R.W.B. (author), Houtman, I.L.D. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennende studie naar de problematiek omtrent de beoordeling van moeilijk objectiveerbare klachten. TNO Arbeid heeft deze studie uitgevoerd in het kader van het TNO-doelfinancieringsprogramma ‘Arbeid en Gezondheid’ (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De problematiek van moeilijk...
report 2003
document
Blonk, R.W.B. (author), van der Klink, J.J.L. (author), TNO Arbeid (author)
bookPart 2002
document
Blatter, B.M. (author), Bongers, P.M. (author), de Vet, H.C.W. (author)
In de media is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de zogenaamde "repetitive strain injuries" (RSI). In dit artikel worden de beschikbare gegevens over het vóórkomen van RSI (of RSI-klachten), risicofactoren en risicoberoepen op een rijtje gezet. Tevens wordt ingegaan op de ontstaansmechanismen, de diagnostiek en de (on)mogelijkheden...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), van den Berg, S.A. (author), Coffeng, P.P.C. (author)
Deze inventarisatie biedt een zoekmiddel in de vorm van een beknopt overzicht van de huidige stand van zaken op het terrein van standaarden, richtlijnen of procedures voor verschillende diagnosegroepen respectievelijk -problematieken bij begeleiding en reïntegratie. Dit overzicht is met name bestemd voor deskundigen in de arbodienstverlening....
report 1999
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
In het kader van de doelsubsidie heeft NIA TNO voor het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) een onderzoek naar hoe er in de praktijk wordt omgegaan met een meningsverschil over de arbeidsgeschiktheid van een werknemer. In het bijzonder is hierbij gekeken naar het gebruik van en de ervaringen met de regeling bij de...
report 1998
document
van der Laan, G. (author), van Dun, R.E.C.S. (author), Roos, Y. (author), Wekkings, T. (author), Hooisma, J. (author), Kulig, B. (author), Emmen, H.H. (author), Monster, A.C. (author), de Wolff, F.A. (author)
In dit rapport wordt de ontwikkeling van een protocol voor de diagnostiek van het organisch psychosyndroom door werken met neurotoxische stoffen besproken. Langdurige blootstelling aan hoge concentraties oplosmiddelen kan chronische effecten op het centraal zenuwstelsel veroorzaken. Beoordeling van patiënten met mogelijke chronische...
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Dijkstra, A. (author)
report 1972
document
Dirken, J.M. (author)
De beschikbaarheid van diagnostische instrumenten om negatieve afwijkingen van lichamelijk en geestelijk welzijn vast te stellen is een belangrijke factor in de integrale gezondheidszorg. Deze integratie brengt veel problemen met zich mee. Bedrijfsartsen hebben de neiging hun aandacht te richten op effecten die het resultaat zijn van kortdurende...
book 1969
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands instituut voor praeventieve geneeskunde (author), Smit, G.L. (author)
book 1962
Searched for: subject%3A%22Diagnostiek%22
(1 - 15 of 15)