Searched for: subject%3A%22Detailhandel%22
(1 - 7 of 7)
document
den Uijl, S. (author), Andriessen, S. (author)
Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in hoe op bedrijfsniveau het ziekteverzuim op effectieve en efficiƫnte wijze kan worden aangepakt. Daarbij is er vanuit gegaan dat er een verschil kan zijn tussen denken en doen. Daarom wordt ook aandacht besteed aan de processen die zich afspelen rond de verzuimbegeleiding van individuele...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Eikhout, S.M. (author), de Groot, M.D. (author), Bosch, T. (author), Vink, P. (author)
TNO Arbeid heeft een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar het gebruiksgemak, de veiligheid en de efficiency van vier verschillende sluitingen van plastic zakken. Dit onderzoek is uitgevoerd bij zowel winkelbedienden (voor het sluiten) als bij Nederlandse consumenten (voor het openen en hersluiten). De sluitingen uit dit onderzoek zijn de...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C. (author), Nossent, S. (author)
In de aardappelen, groenten en fruit (AGF)-branche werkten in 2000 volgens het CBS bijna 10.000 personen. In deze rapportage staat de arbokennisinfrastructuur rond de AGF-branche centraal. Er wordt een beeld geschetst van arborisico's, gezondheidseffecten en maatregelen.
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Naast de voordelen van werken in de ambulante handel, zoals gezond in de buitenlucht zijn en voldoende bewegen, brengen werkzaamheden in de ambulante handel ook risico's met zich mee, zoals veel tillen, langdurig staan en wisselende weersomstandigheden. Deze omstandigheden kunnen leiden tot klachten en ziekteverzuim. Om de risico's te...
book 2000
document
TNO Arbeid (author)
De branche winkels in voedings- en genotmiddelen kent een groot verloop van personeel, waardoor er doorgaans weinig belangstelling is voor arbobeleid. Al is het ziekteverzuim in de branche relatief laag, toch worden regelmatig klachten aan het bewegingsapparaat en psychische aandoeningen, waaronder overspannenheid, gemeld. Veel scholieren en...
report 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Lemans, H. (author), Ontijt, J.J. (author), van Lingen, P. (author), Munnik, M.J. (author)
Over het algemeen gaan de ondernemers in de bloemendetailhandel redelijk bewust om met de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf. Dit gebeurt meestal niet op structurele wijze en er is nog bijna niets schriftelijk vastgelegd. Juist het vastleggen van wat in het bedrijf is geregeld op het gebied van arbeidsomstandigheden is een eis van de arbowet....
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Hoogendijk, L. (author)
In deze brochure wordt stilgestaan bij veilige werkomstandigheden in slagersbedrijven. Allereerst wordt aan de hand van de Arbowet aangegeven hoe het werk veiliger, gezonder en prettiger gemaakt kan worden. Vervolgens worden de belangrijkste risico's in het slagersbedrijf onder de loep genomen. Daarna wordt een stapsgewijze aanpak voor...
book 1993
Searched for: subject%3A%22Detailhandel%22
(1 - 7 of 7)