Searched for: subject%3A%22Cursussen%22
(1 - 9 of 9)
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Zelfstandig ondernemers volgen minder vaak formele opleidingen en cursussen dan werknemers. Vakmedianet
article 2019
document
TNO Arbeid (author), Nossent, S. (author), Polman, J. (author), Dijk, F. (author)
Deze rapportage bevat de belangrijkste bevindingen en conclusies van de tweede fase van de studie 'Welzijn op het werk in de bosarbeid'. Deze studie is op 1 maart 1998 gestart en duurde 12 maanden. Het uiteindelijke doel voor de Afdeling Bos en Groen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is het vormgeven van een structureel en praktisch...
book 1999
document
Klein Hesselink, J. (author), de Man, M. (author), den Heeten, W. (author)
Als men continu onder flinke druk werkt en die druk ook als last wordt ervaren, ontstaan klachten. Omgaan met werkdruk en werkstress is te leren. De cursus 'Anders werken' biedt die mogelijkheid. Dit artikel geeft na enige statische gevens over stress een nadere definiƫring van het begrip werkstress. Daarna wordt aandacht geschonken aan het...
article 1996
document
Torenvliet, S. (author)
Elke cursus moet aansluiten bij de behoefte van het bedrijf. Daarnaast wordt van te voren bekeken wat er aan kennis in het bedrijf aanwezig is. Bovendien moet de opleiding voor de cursisten een meerwaarde hebben, zoals het bezoeken van elkaars werkplekken of het opzetten van een netwerk. Onder andere voorwaarden geeft de Arbodienst West-Brabant...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Klein Hesselink, J. (author), den Heeten, W. (author), de Man, M.C. (author)
Anders werken is een cursus gericht op preventie van arbeidsgebonden psychische problematiek. Deze cursusmethode heeft tot doel om werkstress bij werknemers op uitvoerend en lager leidinggevend niveau te voorkomen. De cursus is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden en de RIAGG Amstelland en de Meerlanden. Vanuit de...
book 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dam, J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Kompier, M.A.J. (author)
Dit is het verslag van een onderzoek naar de scholingsbehoeften en -mogelijkheden op het gebied van werkstress in de bedrijfstak "goederenvervoer over de weg". Uit eerder onderzoek is bekend dat deze bedrijfstak kampt met een aanzienlijke stressproblematiek. In dit onderzoek staat de stressproblematiek van twee beroepsgroepen centraal:...
report 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Houtman, I.L.D. (author), Dam, J. (author), van Hessen, P. (author), van den Heuvel, S. (author), Kompier, M. (author)
In dit onderzoeksrapport wordt een inventarisatie en evaluatie gepresenteerd van het cursusaanbod dat zich richt op het aanpakken van werkstressproblematiek. Doel van het onderzoek is allereerst te komen tot een 'up-to-date' overzicht van het cursusaanbod op het gebied van werkstress in Nederland. Een tweede doel is het formuleren van criteria...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Kruidenier, H.J. (author), Kompier, M.A.J. (author), Veerman, T.J. (author), Prins, R. (author)
In verband met de grondige herziening van de regelingen rond ziekteverzuim en WAO heeft Teleac in samenwerking met het Ministerie van SZW, het NIA, het GAK en Detam een cursus ontwikkeld over ziekteverzuim. Deze cursus is in eerste instantie bedoeld voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die niet de beschikking hebben over omvangrijke...
book 1992
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Dam, J. (author), Houtman, I.L.D. (author), Kompier, M.A.J. (author)
report 1991
Searched for: subject%3A%22Cursussen%22
(1 - 9 of 9)