Searched for: subject%3A%22Criminaliteit%22
(1 - 12 of 12)
document
Stam, J. (author), Karsdorp, I. (author)
Veel criminele incidenten, zoals drugsproductie en wapenopslag, vinden plaats in sociale huurwoningen. De huurders van deze woningen zijn vaak geronseld door criminelen. Deze gebruiken de woningen; de huurders − katvangers zoals ze worden genoemd − zijn op papier aansprakelijk. Deze katvangers worden gekenmerkt door verschillende...
article 2022
document
de Vries, A. (author), Wemmers, S. (author)
Burgers die zelfstandig misdrijven onderzoeken is een groeiende trend vanwege de democratisering van informatie (zoals via sociale media), onderzoeksmiddelen (zoals apps) en kennis (zoals op YouTube). Onze maatschappelijke veiligheid, en daarmee ook de opsporing, democratiseert en komt in handen van iedereen die wil bijdragen. Onderzoek doen...
article 2022
document
Hof, T. (author), Smits-Clijsen, E. (author), Wijn, R. (author), de Zeeuw, C. (author)
De afgelopen decennia heeft de georganiseerde criminaliteit steeds grotere sociale en economische invloed gekregen op de samenleving. En dat is niet zonder gevolgen voor de lokale veiligheid en integriteit. Om de weerbaarheid tegen criminele invloeden te versterken is een brede beweging en samenwerking nodig die tientallen jaren bestendigd...
report 2022
document
Huver-Rolff, R. (author)
Het Ondermijningslab in de regio Brabant-Zeeland probeert criminele netwerken in kaart te krijgen en te verstoren. Het project is een succes en wordt daarom nu landelijk uitgerold. Drie betrokkenen vertellen waarom het Ondermijningslab een nieuwe stap is in het bestrijden van criminaliteit. Interview met J Kerstholt en R Huver-Rolff over aanpak...
article 2021
document
Kerstholt, J. (author), Lieve, N. (author)
In 4 stappen kunnen burgers worden gestimuleerd om vaker ondermijnende criminaliteit te melden. Het begint met het kunnen herkennen van signalen van ondermijning en burgers moeten het gevoel hebben dat ondermijning ook hen raakt. Wat er met een melding gebeurt moet helder zijn en burgers moeten vooral makkelijk kunnen melden. Interview met J...
article 2021
document
Boonstra, W. (author)
Interview met J Kerstholt en R Huver-Rolff over aanpak ondermijnende criminaliteit. Het Ondermijningslab, dat in 2017 als proef van start ging als een samenwerking tussen TNO en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, is een succes en daarom vanaf dit jaar landelijk uitgerold. De hands-on werkwijze van het lab spreekt Regionale Informatie en Expertise...
article 2021
document
Boonstra, W. (author)
Oplettende burgers en ondernemers kunnen een nuttige ondersteuning zijn voor de politie in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. TNO-onderzoekers zetten in vier stappen uiteen hoe de politie en gemeenten de meldingsbereidheid van burgers kunnen vergroten. Interview met J Kerstholt en R Huver-Rolff over aanpak ondermijnende criminaliteit.
article 2021
document
Dijkman, S. (author)
Een xtc-lab in een leegstaande boerenschuur, criminele sponsors bij sportclubs en ambtenaren die worden geïntimideerd. De grenzen tussen onder- en bovenwereld vervagen en dat is een grote bedreiging voor de maatschappij. Het ondermijningslab begon als pilot en in begin dit jaar landelijk uitgerold. Interview met J Kerstholt en R Huver-Rolff over...
article 2021
document
Lam, J. (author), Steen, M.G.D. (author)
Burgers kunnen op allerlei manieren samenwerken met de politie en door burgerparticipatie in de veiligheid betrokken zijn. Daarvoor hebben ze verschillende motieven. Een beter inzicht in die motieven kan helpen om burgerparticipatie te verbeteren, maar ook om politieparticipatie te organiseren.
article 2020
document
Kerstholt, J. (author), Vos, P. (author), de Koning, L. (author)
Een succesvolle aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om betrokkenheid van meer partijen dan alleen de politie en het OM. TNO onderzoekt met het Ondermijningslab hoe je die integrale samenwerking tussen verschillende ketenpartners zo effectief mogelijk kan lopen verlopen.
article 2020
document
Steen, M.G.D. (author), de Vries, A. (author)
Burgers gebruiken nieuwe technologie en sociale media om de veiligheid in hun buurt te vergroten, bijvoorbeeld via WhatsApp-buurtgroepen. Dat roept ethische vragen op, bijvoorbeeld over onze privacy. Deugdethiek kan helpen om WhatsApp-buurtgroepen zo te gebruiken dat zij bijdragen aan een rechtvaardige, veilige en prettige leefomgeving.
article 2019
document
de Vries, A. (author)
Op het internet duiken steeds meer spookaccounts op, die nepnieuws verspreiden. Deze internettrollen zijn ook verantwoordelijk voor online haatuitingen en kunnen de rechtsorde bedreigen. Hoe kunnen online veiligheid en leefbaarheid gewaarborgd worden in de 21ste eeuw?
article 2018
Searched for: subject%3A%22Criminaliteit%22
(1 - 12 of 12)