Searched for: subject%3A%22Creches%22
(1 - 9 of 9)
document
Smit, A.A. (author), Stark, K.J.M. (author)
Het erkennen van verworven competenties (EVC) kent vele vormen, procedures en toepassingen en op veel plaatsen wordt hiermee geëxperimenteerd in pilots. Het Kenniscentrum EVC heeft TNO Arbeid gevraagd om aan de hand van een algemene schets van de totale procesgang en verantwoordelijkheidsverdeling twee voorbeelden te beschrijven van EVC-achtige...
report 2003
document
Vaas, F. (author)
Moderne werknemers hebben vaak overspannen verwachtingen van het leven. Zowel thuis als op het werk leidt dit tot een voortdurend balanceren tussen uitdaging en stress. Werknemers moeten uiteindelijk zelf hun verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat ze psychisch overbelast raken, maar beter is het als werknemer én leidinggevende samen...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Ybema, J.F. (author), van den Berg, R. (author), Heemskerk, F. (author)
Het Programma Verzuim Omlaag (PVO) is een onderdeel van de Kaderregeling Arbeidsomstandigheden, Verzuim en Reïntegratie 2002 van de Sector Welzijn en heeft als doel het ziekteverzuim, de WAO-instroom, de werkstress en gevoelens van sociale onveiligheid in deze sector te verminderen. Het Sectorfonds Welzijn heeft gekozen voor een nieuwe opzet bij...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Miedema, M.C. (author), van den Berg, R. (author), Groenesteijn, L. (author), Thé, K.H. (author), Beune, H.A.T. (author)
In de branchebegeleidinsgcommissie van het arboconvenant fysieke belasting in de sector Kinderopvang is de vraag gesteld of het nodig is om ook voor peuterspeelzalen normen te stellen voor fysieke belasting. Op dit moment is het niet duidelijk aan welke fysieke belasting werknemers in de peuterspeelzalen worden blootgesteld. Daarom is een...
book 2001
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) en de Stichting AWO heeft TNO Arbeid twee onderzoeken uitgevoerd: het OSA-onderzoek naar ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn en het AWO-onderzoek naar arbeidsongeschiktheid en reïntegratie in de welzijnssector. Uitgangspunt van beide onderzoeken was de vraag wat...
book 2001
document
Urlings, I. (author), van Vuuren, T. (author)
In een bliksemenquête die TNO Preventie en Gezondheid in 1996 heeft gehouden, zijn de lichamelijke en geestelijke belasting van werknemers in de kinderopvang geïnventariseerd. Dit artikel doet verslag van de resultaten van die enquête. De volgende knelpunten zijn door de crècheleidsters in volgorde van belangrijkheid genoemd: werkdruk; geen...
article 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Urlings, I.J.M. (author)
In deze brochure staat het verminderen van de lichamelijke belasting van werknemers, die werkzaam zijn in de kinderopvang, centraal. Een aanpak wordt beschreven om arbeidsgebonden klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat op instellingsniveau te verminderen en te voorkomen. De aanpak is stapsgewijs opgebouwd. Allereerst worden de...
report 1996
document
Urlings, I.J.M. (author)
De stichting Childcare Associated Research and Ergonomics (CARE) die de arbeidsomstandigheden in de kinderopvang poogt te verbeteren, liet een onderzoek uitvoeren om een checklijst voor tillen te ontwikkelen. Met deze checklijst kunnen medewerkers in de kinderopvang zelf nagaan of zij risico's lopen op rugklachten door tillen. In 1993 is aan 150...
article 1994
document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Urlings, I.J.M. (author), Vink, P. (author)
Op dit moment werken ruim 10.000 mensen in de kinderopvang (crèches en peuterspeelzalen). Het vermoeden bestaat dat dit werk lichamelijk zwaar is, met name door het veel tillen van kinderen. Om dit vermoeden te kunnen verifieren, is door TNO-NIPG een onderzoek uitgevoerd naar de lichamelijke belasting (m.n. betreffende het tillen) bij werknemers...
report 1993
Searched for: subject%3A%22Creches%22
(1 - 9 of 9)