Searched for: subject%3A%22Coronacrisis%22
(1 - 12 of 12)
document
Veldhuis, G.A. (author), Smits-Clijsen, E.M. (author), van Waas, R.P.M. (author)
Voor u ligt de door TNO uitgevoerde systeemanalyse ‘Sociale impact van Corona’. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het rijk en de VNG, gecoördineerd door het ministerie van SZW. In dit document worden de effecten van de crisis in het sociaal domein systematisch en integraal in kaart gebracht. Hierbij draagt de analyse bij aan het...
report 2021
document
Kerstholt, J. (author), van den Berg, H. (author), van Hemert, D. (author)
Om het coronavirus te bestrijden moeten overheid en burgers samenwerken. De overheid kondigt daarbij maatregelen af om het virus in te dammen. Maar de tijd is voorbij dat burgers maatregelen blindelings opvolgen. Interventies die gestoeld zijn op kennis over menselijk gedrag zijn beter dan handhaving om gewenst gedrag af te dwingen.
article 2021
document
Vos, M. (author), Roelse, V. (author), Koopmans, L. (author), van der Torre, W. (author), Xavier, M. (author), van der Horst, A. (author), van Nispen, I. (author), Sanders, J. (author)
De arbeidsmarkt verandert snel. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering hebben grote impact op het werk. Taken en functies verdwijnen en er ontstaan nieuwe. Ook ingrijpende gebeurtenissen zoals de coronacrisis hebben grote impact op de inhoud van werk, bedrijfsprocessen en businessmodellen. Het is daarom belangrijk dat...
article 2021
document
Meessen, R. (author), van Berlo, M. (author)
De coronacrisis maakt duidelijk dat hybride dreigingen niet meer weg te denken zijn uit onze samenleving. Ze manifesteren zich overal en in verschillende vormen, en zullen de komende tijd ook onder ons blijven. Alleen een weerbare samenleving kan deze dreigingen enigszins pareren.
article 2021
document
Zoomer, T. (author)
Dit is een blog artikel.
article 2020
document
van de Ven, H. (author), Lautenbach, H. (author), Hulsegge, G. (author), van der Torre, W. (author)
Tijdens de coronacrisis vielen voor diverse groepen zelfstandig ondernemers de bedrijfsinkomsten weg. Hoe lang denken zzp’ers dat hun huishoudens kunnen rondkomen als hun bedrijfsinkomen geheel zou wegvallen?
article 2020
document
van der Weerdt, C.A. (author), van Hemert, D.A. (author), Langefeld, J.J. (author), de Koning, N.M. (author), Wijbenga, J.P. (author)
Belevingstoets Unlock Stage Entertainment.
report 2020
document
van Hemert, D.A. (author)
public lecture 2020
document
van Hemert, D.A. (author)
public lecture 2020
document
Deze pilot verkent welke corona-maatregelen in het theater in verhouding staan tot 1) de gezondheid (besmettingsrisico) 2) de beleving van de bezoeker en 3) de praktijk en het rendement van het theater. Met andere woorden: hoe richt je een theater(bezoek) nu zo in dat deze voor iedereen van waarde blijft?
report 2020
document
public lecture 2020
document
Lautenbach, H. (author), Ramaekers, M. (author), van de Ven, H. (author)
article 2020
Searched for: subject%3A%22Coronacrisis%22
(1 - 12 of 12)