Searched for: subject%3A%22Computerprogrammas%22
(1 - 20 of 30)

Pages

document
Simons, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Op veel werkplekken bewegen mensen tegenwoordig weinig. De computer is een belangrijke veroorzaker van deze gedwongen bewegingsarmoede. De rol van de computer terugdringen is anno 2008 geen haalbare kaart. Door computertechnologie in te zetten voor bewegingsstimulering wordt de computer deel van de oplossing in plaats van deel van het probleem....
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), IJmker, S. (author), Leijssen, J.N.M. (author), Blatter, B.M. (author), van der Beek, A.J. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author)
Objectives The aims of this study were to evaluate the test–retest reliability and the validity of self-reported duration of computer use at work. Methods Test–retest reliability was studied among 81 employees of a research department of a university medical center. The employees filled out a web-based questionnaire twice with an in-between...
article 2008
document
van Lingen, P. (author), Blok, M. (author)
Uit een groot aantal studies blijkt dat veelvuldig gebruik van de computermuis vaak lichamelijk ongemak met zich meebrengt en soms tot lichamelijke klachten leidt. De meeste computeracties die mensen met de muis uitvoeren, zijn echter net zo goed met behulp van combinaties op het toetsenbord uit te voeren, de zgn. sneltoetsen. Het nadeel van...
article 2007
document
de Korte, E.M. (author), van Lingen, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
A comparative, experimental study with repeated measures has been conducted to evaluate the effect of the use of speech recognition on working postures, productivity and the perception of user friendliness. Fifteen subjects performed a standardised task, first with keyboard and mouse and, after a six week training period, with speech recognition...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Lingen, P. (author), Blatter, B.M. (author), de Kraker, H. (author)
Hoewel software een belangrijke rol speelt in de mens-computerinteractie, is weinig bekend over de relatie tussen softwarekenmerken en arm-, nek- en schouderklachten. Om deze relatie te bestuderen werden data van een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek bij een populatie beeldschermwerkers van een grote organisatie geanalyseerd. Zowel voor de...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Douwes, M. (author), de Kraker, H. (author), Blatter, B.M. (author)
De doelstelling van dit onderzoek was gegevens te verzamelen over de blootstellingsduur aan beeldschermwerk ten behoeve van het Arboconvenant Bankwezen. Voor de gegevensverzameling hebben de deelnemende banken aselect een steekproef getrokken uit hun werknemersbestand, met het verzoek elektronische verzamelde WorkPace-gegevens (een...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Noy, D. (author), Heussen, H. (author), Lefeber, M. (author), van der Schaaf, D. (author)
De Stoffenmanager is een hulpmiddel voor het Midden- en Kleinbedrijf voor de omgang met gevaarlijke stoffen en preparaten. Het beoordeelt aard, mate, duur en frequentie van de blootstelling en genereert voor de ingevoerde handelingen een risico-overzicht. Versie 1.5 van de Stoffenmananger is te vinden op het Arbo Platform Nederland, aan de...
article 2005
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), van Lingen, P. (author)
In opdracht van Microsoft Nederland heeft TNO Arbeid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie (ICT) biedt om werknemers die slecht of helemaal niet kunnen horen of zien aan de slag te houden. De gemiddelde leeftijd van geschoolde werknemers in Nederland ligt nu al rond de 40 jaar ligt en zal verder...
report 2004
document
van de Bovenkamp, M. (author), Jongkind, R. (author)
In het kader van het Europese PSIM-project (Participative Simulation Environment for Integral Manufacturing Enterprise Renewal) hebben sociotechnici uit Nederland en Zwitserland een sociotechnisch ICT-instrument ontwikkeld en getest: het STSD-instrument (SocioTechnical System Design). De centrale vraag bij de ontwikkeling was hoe het instrument...
article 2003
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Logtenberg, M.T. (author), van den Bliek, E. (author)
In deze uitgave worden in vogelvlucht de achtergrond van "safety instrumented systems" (SIS) gegeven door in te gaan op: de historie van de procesbeveiliging; de positie en rol van een SIS in de procesbeveiliging; de principes en uitvoeringvormen van SIS; de eisen die aan dergelijke systemen gesteld worden; mogelijke fouten die kunnen optreden;...
book 2003
document
Prins Maurits Laboratorium TNO (author), Verhagen, T.L.A. (author), van den Ham, J.H. (author), Hoogendoorn, H.A. (author)
Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen worden personele verliezen bij een militaire operatie door de Nederlandse samenleving steeds minder geaccepteerd. In dit artikel worden de resultaten van een studie beschreven naar een computersimulatiemodel genaamd "ComputerMan". Dit programma maakt het mogelijk de ernst van verwondingen ten...
article 2003
document
van de Bovenkamp, J.M. (author), Jongkind, R. (author), TNO Arbeid (author)
In July 2002 an international workshop on computer science and information technologies was held in Patras, Greece. In this paper of this workshop the structure, the participative application procedure and the developed software prototype of the Ergonomic-Sociotechnical tool (E/S tool) are presented. The European PSIM project (Participative...
conference paper 2002
document
van de Bovenkamp, J.M. (author), Jongkind, R. (author), van Rhijn, G. (author), van Eijnatten, F.M. (author), Grote, G. (author), Lehtelä, J. (author), Leskinen, T. (author), Vink, P. (author), Little, S. (author), Wäfler, T. (author), TNO Arbeid (author)
In March 2000 the European Participative Simulation environment for Integral Manufacturing enterprise renewal (PSIM) project was started. A continuous changing environment in Europe imposes new requirements for assembly management and the role of human factors. This project aims at enabling the ongoing and integral improvement of assembly...
bookPart 2002
document
van Lingen, P. (author), van Rhijn, G. (author), de Looze, M.P. (author), Vink, P. (author), Koningsveld, E. (author), Tuinzaad, G. (author), Leskinen, T. (author)
Manufacturers of manually assembled products are increasingly being forced to improve the flow of assembly orders, together with having more efficient employment, in order to meet increasing demands on short delivery times, high product variety, good quality and low manufacturing costs. At the same time, the human factor is increasingly...
article 2002
document
van Rhijn, G. (author), van Lingen, P. (author), de Looze, M.P. (author), Lehtela, J. (author), Leskinen, T. (author), ter Hark, T. (author), Tuinzaad, B. (author)
To support the participatory and integral approach to improve ergonomics and efficiency of production lines, a software tool was developed within the PSIM project. It helps in the description and evaluation of current and future assembly processes. The E/S tool (Ergonomics/Sociotechnics) tool has five modules, lour of which deals with ergonomics...
bookPart 2002
document
Davidsson, A. (author), Little, S. (author), van Rhijn, G. (author), Rönnäng, M. (author)
This chapter describes the tests of the prototypes of the sociotechnical and selected ergonomic modules ofthe E/S tool (see Chapter 10) at the Final Assembly shop of the Volvo Cars plant in Torslanda. Gothenburg. Sweden. One section ofthe production line was videotaped and evaluated according to the E/S tool and the PSIM procedure (see Chapter 7...
bookPart 2002
document
Jongkind, R. (author), Little, S. (author), Leskinen, T. (author), Lehtelä, J. (author), van de Bovenkamp, J.M. (author), van Rhijn, G. (author), Wäfler, T. (author)
PSIM aims at a continuous and integral improvement of assembly processes. The E/S tool was developed to ensure that up-to-date ergonomic and sociotechnical knowledge is considered in these improvement processes. Designed to be used by employees of assembly enterprises, the tool otfers support by means of visualizations and by means of a flexible...
bookPart 2002
document
de Korte, E.M. (author), van Lingen, P. (author), Thé, K.H. (author)
Om inzicht te krijgen in de rol die spraakherkenning kan spelen bij het verminderen van RSI-risico's is een praktijkproef uitgevoerd. Een gestandaardiseerde taak werd door 15 proefpersonen uitgevoerd, eerst met toetsenbord en muis en na 6 weken oefenen met spraakherkenning. Voorafgaand aan de oefentijd ontvingen de proefpersonen een training in...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Kraan, K. (author), Cox-Woudstra, E. (author), Mossink, J. (author), Dhondt, S. (author)
In 2000 werd door het SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen is samenwerking met de WESWA-werkgemeenschap en het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken een congres georganiseerd met de naam 'Met het oog op de toekomst van de arbeid: trends en nieuwe vormen van arbeid en organisatie in de 21ste eeuw'. Eén van de bijdragen was afkomstig van...
bookPart 2002
document
Vink, P. (author), van Eijnatten, F.M. (author), van Rhijn, G. (author)
To meet demands on short delivery times manufacturers are forced to improve the flow of assembly orders. Therefore humans performing the assembly operations should be motivated to increase productivity and flexibility. To achieve this, a participatory approach ‘PSIM’ was developed that could be applied in companies. PSIM means Participative...
bookPart 2002
Searched for: subject%3A%22Computerprogrammas%22
(1 - 20 of 30)

Pages