Searched for: subject%3A%22Computernetwerken%22
(1 - 15 of 15)
document
van den Heuvel, S. (author), IJmker, S. (author), Blatter, B. (author), de Korte, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Uit recent onderzoek onder beeldschermwerkers met rsi-klachten die door blijven werken, blijkt dat deze beroepsziekte een kostbare verzuimfactor is voor organisaties. In het ergste geval vallen werknemers hierdoor in het ziekteverzuim, in het gunstigste geval leidt het tot productieverlies bij mensen die doormodderen met rsi. Het advies in deze...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), IJmker, S. (author)
In this thesis the association was examined between the duration of computer use at work and the onset of arm-wrist-hand and neck-shoulder symptoms. A prospective cohort study among 1951 office workers was performed with a follow-up period of 2 years. Outcome was assessed every three months by questionnaire. Cases were identified based on the...
doctoral thesis 2008
document
Nauta, A. (author), Sanders, J. (author)
Elektronische portfolio's in human resource management is een (recent) instrument waarmee de wederzijdse behoeften van werknemers en werkgevers op elkaar afgestemd kunnen worden. Het portfolio geeft een overzicht van de inzetbaarheid van de medewerker inzake haar/zijn competenties, ambities, motivatie en handelen enerzijds en anderzijds wat de...
article 2006
document
Lindblad Berkhout, A. (author), Hendriksson-Larsén, K. (author), Bongers, P. (author), TNO Arbeid (author)
The objective of this study was to assess the effect of using a laptopstation and a laptop PC and how this difference in work set-up affected the mechanical load on the neck (C7-Th1 segment), the subjective evaluation of strain on the neck and productivity. Ten healthy male students at Umeå University, Sweden with an average of 10 years of PC...
article 2004
document
Dhondt, S. (author), Kwakkelstein, T. (author)
In dit boek wordt aan de hand van vijf onderzoeksvragen het beeld van de Nederlandse informatiemaatschappij getoetst. Achtereenvolgens komen de volgende mythen aan bod: Nederland is een kenniseconomie; Nederland is een ICT-land; Nederland is een samenleving van keuzekrachtige individuen; Nederland is koploper nieuwe organisatievormen; en, de...
book 2004
document
Weyers, M. (author), TNO Arbeid (author)
Sinds maart 2002 bestaat het digitale netwerk www.arboco.net dat onderdeel is van het Netwerk Arbocoördinatie. De site biedt verschillende mogelijkheden om arbo-coördinatoren te voorzien van actuele informatie over arbeidsomstandigheden. De redactie van het Netwerk Arbocoördinatie zorgt voor een selectie van relevante en getoetste berichten en...
report 2003
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Logtenberg, M.T. (author), van den Bliek, E. (author)
In deze uitgave worden in vogelvlucht de achtergrond van "safety instrumented systems" (SIS) gegeven door in te gaan op: de historie van de procesbeveiliging; de positie en rol van een SIS in de procesbeveiliging; de principes en uitvoeringvormen van SIS; de eisen die aan dergelijke systemen gesteld worden; mogelijke fouten die kunnen optreden;...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Weyers, M. (author)
Sinds maart 2002 bestaat het digitale netwerk www.arboco.net dat onderdeel is van het Netwerk Arbocoördinatie. De site biedt verschillende mogelijkheden om arbo-coördinatoren te voorzien van actuele informatie over arbeidsomstandigheden. De redactie van het Netwerk Arbocoördinatie zorgt voor een selectie van relevante en getoetste...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Weyers, M. (author)
Sinds juni 2001 bestaat de website van het Arbokenniscentrum voor Zorg en Welzijn. De website is gemaakt voor en door instellingen, dienstverleners en beleidsmakers in de sectoren Zorg en Welzijn. Centraal staat het verzamelen en uitwisselen van informatie en kennis van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en reïntegratie. De website biedt...
report 2003
document
Vaas, F.S. (author)
Telewerken is een vorm van werken op afstand waarbij de medewerkers via een PC verbinding kunnen maken met de werkgever of de opdrachtgever. In 2000 werkte 6 procent van de Nederlandse werknemers 25 procent of meer van huis uit. Als men andere vormen van telewerken meetelt (bijv. telecentra), komt men uit op 18 procent van de werknemers in...
article 2002
document
Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), van Sloten, G. (author)
The personal computer, computer networks and the Internet have brought the Union into the Information Age. These technological changes have inevitably led to changes in the work environment and the quality of working conditions. For the third time, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has carried out a...
book 2002
document
de Looze, M.P. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Veel kantoorbedrijven schaffen pauzesoftware aan , die computergebruikers aanzetten tot regelmatig pauzeren, eventueel met instructies voor werkonderbrekende lichaamsoefeningen. Voor het artikel werden twee experimentele groepen en een controlegroep computergebruikers gevolgd gedurende acht weken. Een van de conclusies is, dat mensen met RSI...
article 2002
document
Thé, K. (author), de Looze, M.P. (author)
Een groep Europese onderzoekers kwam half oktober bij elkaar in Guildford (Engeland) op uitnodiging van Peter Buckle. Deze naam al velen bekend in de oren klinken, want hij is onderzoeker van wereldformaat op het gebied 'arbeidsgebonden klachten aan het bewegingsapparaat'. De bijeenkomst werd georganiseerd onder de naam CHEW (Computers Health...
article 2000
document
Thé, K.H. (author), Douwes, M. (author), Bongers, P.M. (author), TNO Arbeid (author)
Het doel van deze studie is om uit de literatuur en de praktijk de effecten te beoordelen van alternatieve werkrustschema's als middel om eenzijdig werk te onderbreken en zo RSI-klachten te voorkomen. Uit de resultaten komt naar voren dat pauzes van tien minuten positieve effecten bleken te hebben op de meeste onderzochte factoren, met name als...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Thé, K.H. (author), Douwes, M. (author), Bongers, P.M. (author)
Het doel van deze studie is om uit de literatuur en in de praktijk de effecten te beoordelen van alternatieve werkrustschema's als middel om eenzijdig werk te onderbreken en zo RSI-klachten te voorkomen. Naast een literatuurreview over recente kennis omtrent alternatieve werkrustschema's zijn een aantal werkrustschema's ingevoerd bij een drietal...
article 1999
Searched for: subject%3A%22Computernetwerken%22
(1 - 15 of 15)