Searched for: subject%3A%22Clienten%255C%2Bklanten%22
(1 - 2 of 2)
document
Kwakkelstein, T. (author)
Dit artikel is gebaseerd op het resultaat van een verkennend onderzoek in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze bijdrage werd in het Engels gepresenteerd met als titel 'Customer over employee? The implications of Customer Relationship Management (CRM) for organisational structures and labour quality' op...
bookPart 2002
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Blonk, R.W.B. (author)
In dit rapport staan de resultaten van een onderzoek naar de samenhang tussen tevredenheid van cliënten van de reïntegratiedienstverlening, hun motivatie en verwachtingen en het plaatsingsresultaat. Deelnemers aan dit onderzoek werden geworven via verschillende reïntegratiebedrijven. Uiteindelijk hebben 104 personen deelgenomen aan dit onderzoek...
report 2002