Searched for: subject%3A%22Chemische%255C%2Bproducten%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
van Dalen, E.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Gründemann, R.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit hoofdstuk van het Jaarboek Personeelsmanagement gaat over ziekteverzuim en werkdruk, diversiteit, en vergrijzing van de beroepsbevolking. Ouderen moeten langer doorwerken voor de werkgevers liggen hier kansen omdat ouderen vaak "het bedrijfsgeheugen" van de organisatie zijn. Bij werkgeverschap op afstand werkt het personeel op afstand van de...
bookPart 2006
document
van Dalen, E.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Gründemann, R.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit hoofdstuk van het Jaarboek Personeelsmanagement gaat over ziekteverzuim en werkdruk, diversiteit, en vergrijzing van de beroepsbevolking. Ouderen moeten langer doorwerken voor de werkgevers liggen hier kansen omdat ouderen vaak "het bedrijfsgeheugen" van de organisatie zijn. Bij werkgeverschap op afstand werkt het personeel op afstand van de...
bookPart 2005
document
Gort, J. (author), Reinders, J.E.A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In NVVKinfo van december 2004 is een techniek voor veiligheidsanalyses beschreven. Met deze techniek kan de invloed van een aantal technische en organisatorische aspecten betreffende veiligheid worden vergeleken en gekwantificeerd. De resultaten kunnen worden gebruikt als input voor aanbevelingen over investeringsbeslissingen en voor de...
article 2005
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Dit hoofdstuk van het Jaarboek Personeelsmanagement gaat over de inzetbaarheid (employability) in relatie tot gezondheid van werknemers. Na de inleiding worden de resultaten weergegeven van een vragenlijstonderzoek onder de abonnees op het vakblad Gids voor Personeelsmanagement. Het onderzoek geeft een beeld van de actualiteit in organisaties...
bookPart 2004
document
TNO Arbeid (author), Gort, J. (author), Starren, A. (author), van der Vorm, J. (author), Thie, X. (author)
‘Veilig ondernemen als core business’ is een doelfinancieringsproject van TNO Arbeid voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en beoogt in kaart te brengen welke belemmerende en bevorderende factoren er zijn voor bedrijven om veiligheid als onderdeel van het primaire proces te beschouwen. Onderdeel van het primaire proces...
report 2004
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Ashford, N.A. (author)
Inherent Safety is generally recognised as an important concept in the design of chemical plants. It is, however, often regarded as the sole province of engineers. Inspired by the successful development in the last decade from cleaner technology towards Cleaner Production, we explored in this research the feasibility of what we call Inherently...
article 2003
document
Visser, R. (author), Jongen, M. (author), Zwetsloot, G. (author)
This paper of TNO Work and Employment was presented at the 9th Greening of Industry Conference, organised by the Greening of Industry Network, San Francisco, 14 October 2003. A case study was undertaken in five companies with production facilities in the Netherlands, that want to make their business more sustainable: DSM Resins, Hermadix,...
book 2003
document
Visser, R. (author)
De verpakking van producten met gevaarlijke stoffen moet van een etiket voorzien zijn, en er moeten Veiligheidsinformatiebladen meegeleverd worden. De Europese richtlijnen voor etiketten en informatiebladen zijn vernieuwd. Dit heeft tot gevolg dat veel producenten en leveranciers etiketten en VIB's van chemische producten zullen moeten aanpassen...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In de sector Aardolieverwerkende en Chemische Industrie werken ca. 90 duizend mensen in grote bedrijven. Men is met het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen en het ziekteverzuim verder gekomen dan menig andere industrie of sector. Er bestaat echter nog geen arboconvenant. In de sector wordt met geavanceerde risico-analyse en...
report 2002
document
Gort, J. (author), Lemkowitz, S. (author)
Een veelgestelde vraag in de chemische procesindustrie is hoe de ploeg te verkleinen en toch veilig te blijven werken. Naarmate de technische besturingsmogelijkheden van een 'plant' groter worden, neemt de benodigde hoeveelheid mensen af. Maar hoeveel kleiner is niet makkelijk te zeggen.
article 2001
document
NIA TNO (author), Zawierko, J.F. (author)
Deze praktijkgids behandelt het veiligheidsinformatieblad als middel om informatie te verstrekken over gevaarlijke chemische producten. Hoofdstuk 1 beschrijft het wettelijke kader van de verplichting tot informatieverstrekking over de gevaren van en het omgaan met gevaarlijke chemische producten. Hoofdstuk 2 definieert de drie beschikbare...
report 1997
document
Torenvliet, S. (author), Pennekamp, E. (author)
In verschillende fabrieken van ICI Holland worden grondstoffen voor polyrethaan, acrylaat, polyesterfilm en grondstoffen voor PET-flessen gemaakt. Werknemers in deze fabrieken krijgen training over de specifieke gevaren. Ook moeten examens afgelegd worden over die gevaren. Dit artikel beschrijft hoe de werknemers worden voorgelicht en wat de...
article 1994
document
Meijers, L. (author), Scheffers, T. (author)
De eerste update van DOHS-Base is ontsloten voor gezondheidskundige bedrijfsnormen van chemische stoffen, waarvoor (nog) geen officiële MAC-waarde is vastgesteld. MAC-waarden en bedrijfsnormen zijn essentiële elementen in het arbozorgsysteem van bedrijven waar medewerkers blootgesteld kunnen worden aan chemische stoffen. DOHS-Base ontsluit van...
article 1994
document
Moonen, C.L.M. (author), Meijers, L.P. (author), Peer, A.T.M. (author)
Het laboratoriumpersoneel van een groot chemisch concern volgde in 1990 een cursus met als doel kennis, bewustwording en vaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot de eigenschappen en het gebruik van chemische stoffen. Deze cursus was onderdeel van de oplossing voor een steeds groter wordend probleem, namelijk de toename van het aantal...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Wortel, E. (author), van der Grinten, M.P. (author)
Bij Exxon Chemical Holland wordt veel onderhoudswerk verricht dat lichamelijk belastend is. In het kader van het verbeteren van de arbeidsomstandigheden heeft Exxon op initiatief van de Medische Dienst in maart 1992 besloten om een voorbeeldproject te starten om de fysieke belasting te verminderen. Dit voorbeeldproject is uitgevoerd bij een van...
report 1992
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
De lezingen van het Lustrum-symposium van de NVVK op 11 en 12 november 1992 zijn gebundeld en uitgegeven. Het symposium had vier thema's: arbozorg: beleid en praktijk; veiligheid in de gezondheidszorg; veiligheid in de chemische industrie; en implementatie van de EEG-kaderrichtlijn in de Arbowet. Er zijn bijdragen over: het combineren van...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidstandigheden (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Sprengers, P.P.M. (author)
De ontwikkeling van zorggebieden binnen het bedrijsleven staat volop in de belangstelling. Vooral de zorg voor milieu, arbeidsomstandigheden en kwaliteit. Deze orggebieden worden vaak met elkaar in verband gebracht. Zowel in de praktijk als in het beleid en het onderzoek is men zich bewust van overeenkomsten tussen de drie zorggebieden. In dit...
book 1992
document
TNO, Studiecentrum voor Technologie en Beleid (author), Bilderbeek, R.H. (author), Alders, B.C.M. (author), Buitelaar, W.L. (author)
De procesindustrie staat onder invloed van snelle technologische vernieuwingen, veranderende organisatievormen, strengere eisen van (internationale) afnemers en stringentere eisen van overheden (w.o. milieu). Dit noodzaakt bedrijven niet alleen met actuele ontwikkelingen bij te blijven, maar ook op de toekomst te anticiperen. Dit boek geeft een...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Beumer, P.F.M. (author), Hessels, A.B. (author), Musson, J.H.M.M. (author), Verhoeven, W.E. (author)
in dit rapport zijn de bevindingen weergegeven van een literatuuronderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de chemische industrie. Het doel van het onderzoek is een inventarisatie van de voornaamste knelpunten. De inventarisatie is beperkt tot geluid, trillingen en blootstelling aan gassen, dampen en stof. Bij het onderzoek is een indeling...
book 1991
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Koehorst, L.J.B. (author)
Analyse van een selectie ongevallen met gevaarlijke stoffen in de chemische industrie welke letsel hebben veroorzaakt. De meeste ongevallen vinden plaats tijdens normale bedrijfsvoering. Tijdens onderhoud vinden relatief veel ongevallen plaats. In de aanbevelingen wordt gepleit dat verder onderzoek wordt gedaan naar eenvoudige en routinematige...
book 1989
Searched for: subject%3A%22Chemische%255C%2Bproducten%22
(1 - 20 of 22)

Pages