Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(121 - 140 of 243)

Pages

document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de glas- en bouwmaterialenindustrie. In de glasindustrie bestaat doorgaans aandacht voor de arbeidsomstandigheden maar van een gericht beleid om deze factoren te beïnvloeden is echter vaak geen sprake. Bij...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche overige zakelijke dienstverlening. In deze sector zijn ca. 190 duizend werknemers werkzaam in een veelheid aan verschillende kleinere bedrijfstakken als schoonmaak- en glazenwasbedrijven,...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de luchtvaartbranche. Werknemers aan boord van vliegtuigen lopen een groot gezondheids- en veiligheidsrisico als gevolg van de groei van het luchtverkeer en een nijpend tekort aan (geschikt) personeel. Veiligheid is in de luchtvaart enorm belangrijk....
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de metaalproductenindustrie. Vooral oudere werknemers vormen een risico in deze sector en voor vrouwelijke werknemers is er nog onvoldoende opleidingsbeleid ontwikkeld. Ook blootstelling aan gevaarlijke...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de metaal- en elektrotechnische sector. Deze kenmerkt zich door een groot tekort aan personeel. Employability, meer aandacht voor scholing, loopbaanbeleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid zijn maatregelen...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de sociale werkvoorziening. In de sociale werkvoorziening kan aangaande werkzaamheden en arbeidsomstandigheden een verdeling gemaakt worden in buitenobjecten (groenvoorziening, bouw) en binnenobjecten ...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de sector vervaardiging van transportmiddelen. Scheepsbouw en scheepsreparatiebedrijven kennen diverse arborisico's, veroorzaakt door een gebrekkige organisatie, hoge werkdruk, slecht onderhoud van technische...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Bronkhorst, R. (author), van der Ploeg, G. (author)
In het kader van het deelprogramma "Preventie van arbeidsuitval" als onderdeel van Technologie & Samenleving (T&S Preventie) hebben Twynstra Gudde en TNO Arbeid een verkennend onderzoek uitgevoerd met als kernvraag: is er sprake van specifieke problematiek rond de introductie en het gebruik van technologische oplossingen voor...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Meeuwsen, M.J. (author)
The Dutch VCA system (Veiligheids Checklijst Aannemers) was developed in 1994 to objectively evaluate and certify the Safety, Health and Environment (SHE) management systems of contractor companies that offer their services to the petrochemical and chemical industry. The VCA system is owned and managed by the Central Committee of Experts, a body...
bookPart 2000
document
Visser, R. (author)
De oorzaken van industriële incidenten lijken vaak een mysterie. Experimenten die op laboratoriumschaal absoluut veilig lijken te zijn, blijken na opschaling in een reactor tot onbeheersbare situaties te kunnen leiden, onverwachte reacties vinden plaats. Hans Pasman werkte als student technische scheikunde aan de TU Delft zelf ook vaak aan...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), van Blijswijk, M. (author)
Voorzichtig optimistisch is de teneur van de Arbobalans '98. In deze balans, die is opgesteld door het Ministerie van SZW, staan cijfers over de stand van zaken van de arbozorg in Nederland. Deze cijfers moeten overheid, arbodiensten, verzekeraars, werkgevers, werknemers en arbocoördinatoren helpen bij het verder terugdringen van risico's op de...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Goede arbeidsomstandigheden en plezierige verhoudingen op het werk verhogen de betrokkenheid van het personeel en verminderen het verzuim. In het wegvervoerbedrijf gaat het dan om de chauffeurs, de loodsmedewerkers, de planners en andere ondersteunende kantoorfuncties. Het werken in een wegvervoerbedrijf is niet altijd even gemakkelijk. Het...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Mul, C.A.M. (author), Douwes, M. (author), Hazelzet, A.M. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Dit rapport doet verslag van een onderzoek dat TNO Arbeid in opdracht van het Verbond van Verzekeraars heeft verricht naar de schadebeoordeling inzake arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen. Doel van het onderzoek is van zes methoden voor de assessment van fysiek functioneren (kortweg FCE-methoden) te bepalen welke bijdrage zij aan de...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Robertson, S.A. (author), Piek, W.S.M. (author), Kwantes, J.H. (author), Meeuwsen, J.M. (author), Man. M. de, (author)
The GOSH! open and distance learning programme on the topic of occupational safety and health (OSH) was organized as part of the European Studies Programme. Prevention of damage to workers' health is an important issue in EU-policy. Apart from the individual human trauma, the socio-economic costs of poor performance in occupational safety and...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Bongers, P.M. (author), de Ridder, G.M.T. (author), Douwes, M. (author), Houtman, I.L.D. (author), Thé, K. (author)
Onder de RSI-paraplu valt een aantal specifieke pees-, zenuw- en spiergerelateerde aandoeningen van de nek en armen. De grootste groep klachten zijn echter algemene symptomen (pijn, prikkeling, vermoeidheid) in de arm, schouder of nek. Voor een effectieve preventie van RSI is het van belang te weten wat de risicofactoren zijn, welke...
article 1999
document
TNO Arbeid (author)
Deze arbocheck is ontwikkeld om de vrijwilligersorganisaties te ondersteunen bij hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van vrijwilligers. De risico-inventarisatie en -evaluatie is speciaal ontwikkeld voor vrijwilligers in alle soorten organisaties. De arbocheck geeft eventuele risico's aan en welke verbeteringen kunnen worden...
book 1999
document
van Beek, P. (author), van Beek, C. (author)
Nederland kent zo'n 4500 bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken, de majeure-risicobedrijven. Een van de risicofactoren bij deze bedrijven is explosiegevaar. Het veiligheidsbeleid is in de eerste plaats gericht op bescherming van de eigen werknemers en apparatuur, op de werkvloer dus. De werknemer speelt daarin zelf een...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Nossent, S. (author), Polman, J. (author), Dijk, F. (author)
Deze rapportage bevat de belangrijkste bevindingen en conclusies van de tweede fase van de studie 'Welzijn op het werk in de bosarbeid'. Deze studie is op 1 maart 1998 gestart en duurde 12 maanden. Het uiteindelijke doel voor de Afdeling Bos en Groen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is het vormgeven van een structureel en praktisch...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Meeuwsen, J.M. (author)
Goede arbeidsomstandigheden en plezierige verhoudingen op het werk verhogen de betrokkenheid van het personeel en verminderen het verzuim. In het wegvervoerbedrijf gaat het dan om de chauffeurs, de loodsmedewerkers, de planners en andere ondersteunende kantoorfuncties. Het werken in een wegvervoerbedrijf is niet altijd even gemakkelijk. Het...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Vaas, S. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), van den Berg, S.A. (author), Peeters, M.M.H. (author)
Dit boek - uitgevoerd ten behoeve van en op instignatie van de Branche-organisatie voor Onafhankelijke Arbodiensten - BOA en financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van SZW - heeft als doel Arbeids- en Organisatiedeskundigen en Bedrijfsartsen bij arbodiensten te ondersteunen bij en beter te equiperen voor het plegen van interventies bij...
book 1999
Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(121 - 140 of 243)

Pages