Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(101 - 120 of 241)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwetsloot, G. (author), Brouwers, A. (author)
Deze publicatie geeft inzicht in activiteiten waarmee brancheorganisaties op succesvolle wijze de implementatie van arbokennis in kleine bedrijven kunnen stimuleren en ondersteunen. Uitgangspunt is de grote diversiteit in de praktijksituaties en de behoeften van het kleinbedrijf. In eerste instantie is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Marquart, H. (author), Noy, D. (author), Oostendorp, Y. (author)
Deze praktijkgids gaat over het inventariseren en evalueren van risico's van toxische stoffen. In deze praktijkgids wordt de term toxische stoffen gebruikt voor alle gassen, dampen, vloeistoffen en vaste stoffen, al dan niet in mengsels, die kunnen leiden tot hinder of schade van de gezondheid van werknemers. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de...
book 2001
document
Preller, E.A. (author), de Pater, A.J. (author), Groenewold, M. (author)
Het midden- en kleinbedrijf (MKB), waar bijna de helft van de Nederlandse arbeidspopulatie werkt, besteedt onvoldoende aandacht aan de risico's van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De aangewezen instantie om hier verandering in aan te brengen lijkt de brancheorganisatie. Zij heeft hierbij echter ondersteuning nodig van actoren als...
article 2001
document
Meeuwsen, J.M. (author), TNO Arbeid (author)
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens een kennisinvesteringsproject uitgevoerd door het team Arbomanagement in 1999. Adviseurs van dit team bewegen zich steeds meer in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen en hebben de behoefte hun adviesgedrag hierop aan te passen. Hans...
report 2000
document
Hoogendoorn, W.E. (author), Bongers, P.M. (author), de Vet, H.C.W. (author), Douwes, M. (author), Koes, B.W. (author), Miedema, M.C. (author), Ariëns, G.A.M. (author), Bouter, L.M. (author)
Study Design: A 3-year prospective cohort study among workers of 34 companies in the Netherlands. Objectives: To investigate the relation between flexion and rotation of the trunk and lifting at work and the occurrence of low back pain. Summary of Background Data: Previous studies on work-related physical risk factors for low back pain either...
article 2000
document
Reijenga, F.A. (author), Bos, J. (author), Dekker, G. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Halewijn, I.A.M.J. (author), Meijers, L. (author)
In dit boekje wordt uiteengezet wat reïntegratie betekent, waarom een zorgsysteem voor reïntegratie nodig is en welke investering een zorgsysteem vraagt. De verschillende fases van de introductie komen aan de orde: de beoordeling; besluitvorming en planning; organisatie en uitvoering; en evaluatie. Het boekje bevat tips en vragenlijsten die...
book 2000
document
Hoogendoorn, W.E. (author), van Poppel, M.N.M. (author), Bongers, P.M. (author), Kroes, B.W. (author), Bouter, L.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
To assess whether psychosocial factors at work and in private life are risk factors for the occurrence of back pain a computerized bibliographical search of several databases was performed, restricted to studies with a cohort or case-control design. In this review eleven cohort and two case-control studies were included. Strong evidence was...
article 2000
document
Kwantes, J.H. (author), Brouwers, A.A.F. (author), TNO Arbeid (author)
Het Arbo Platform (AP) zet zich in voor preventie, op het gebied van de belangrijkste arborisico's. Het gaat erom sectoren te ondersteunen in hun aanpak van die risico's. Uitgangspunt voor het werk van het AP is de daadwerkelijke aanpak van voorkomende arborisico's in de arbeidsorganisaties. In feite wordt daarmee een 'dubbel' accent gelegd:...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Nossent, S.M. (author), Meeuwsen, J.M. (author), Kwantes, J.H. (author), Voskuilen, N. (author), ten Have, K. (author), van Wijngaarden, C. (author)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid in 1999 de opdracht gegeven om antwoorden te vinden op de vraag ´Hoe kan de arbokennisinfrastructuur in Nederland worden beschreven, geanalyseerd en versterkt?´ Het doel van dit project was om een nauwkeurig beeld van de arbokennisinfratructuur in Nederland te maken om te...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de branche financiële instellingen. Kenmerkend voor de branche is de verandering die banken in de laatste decennia hebben ondergaan van administratieve naar commerciële organisaties. Deze ontwikkeling heeft snelle veranderingen in organisatie, producten...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), van der Grinten, M.P. (author), Hildebrandt, V. (author)
In aansluiting op de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) heeft de Arbo-dienst NAM aan TNO Arbeid verzocht om ondersteuning te verlenen bij de ontwikkeling van een Monitor Fysieke Belasting (NAM-monitor). De monitor richt zich op inventarisatie van relevante risicofactoren inzake fysieke belasting, van gezondheidsklachten aan het...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author), Houtman, I.L.D. (author), Nelemans, R. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Deze handleiding voor de NOVA-WEBA (TNO Arbeid OnderzoeksVragenlijst Arbeidsinhoud - Welzijn Bij Arbeid) beschrijft een standaardwijze van verzamelen en verwerken van de gegevens van de NOVA-WEBA. Het is een handleiding voor het gebruik van de vragenlijst; de wetenschappelijke verantwoording bij de vragenlijst wordt verwoord in de bijlagen. De...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Naast de voordelen van werken in de ambulante handel, zoals gezond in de buitenlucht zijn en voldoende bewegen, brengen werkzaamheden in de ambulante handel ook risico's met zich mee, zoals veel tillen, langdurig staan en wisselende weersomstandigheden. Deze omstandigheden kunnen leiden tot klachten en ziekteverzuim. Om de risico's te...
book 2000
document
TNO Arbeid (author)
In tegenstelling tot het bedrijfsleven hoeven vrijwilligers zich voor het maken van de RI&E niet te laten bijstaan door een Arbodienst. Daarvoor hebben vrijwilligersorganisaties, met minder dan 40 uur betaalde arbeid per week, tijdelijk (tot 1 januari 2002) vrijstelling gekregen. De RI&E moet dus door alle vrijwilligersorganisaties worden...
book 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de branche verhuur van en handel in onroerend goed. De bedrijfstak bestaat uit zeer veel kleine, administratieve bedrijfjes. Als gevolg van de grote veranderingen op met name de woningmarkt, in de laatste tien jaar, komen er regelmatig reorganisaties,...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In deze sector zijn circa 42 duizend mensen werkzaam. Er kunnen in deze branche drie verschillende ontwikkelingen worden gesignaleerd: concentratie, diversificatie en internationalisatie. In de branche beschikt meer dan 60 procent over de wettelijk verplichte risico-inventarisatie. De verplichting van deskundige bijstand op het gebied van...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
Voor de Voedings- en Genotmiddelenindustrie heeft de zorg voor de kwaliteit van het product een zeer hoge prioriteit en de aandacht voor arbozorg een lagere prioriteit. Specifieke risicogroepen zijn medewerkers van de vleesverwerkende industrie en de meelvervaardigende bedrijven. In het begin van deze eeuw krijgen in het kader van het...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In de branche papier- en kartonwaren industrie werken ca. 29 duizend mensen (CBS; 2000). Zij bestaat vooral uit grote papierfabrieken, met grote lawaaiproducerende machines, maar ook uit een groot aantal emballagebedrijven, waar deze machines ontbreken. De papierproductie is over het algemeen een volcontinu proces. De werknemers zijn veelal...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
De branche winkels in voedings- en genotmiddelen kent een groot verloop van personeel, waardoor er doorgaans weinig belangstelling is voor arbobeleid. Al is het ziekteverzuim in de branche relatief laag, toch worden regelmatig klachten aan het bewegingsapparaat en psychische aandoeningen, waaronder overspannenheid, gemeld. Veel scholieren en...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
De Lederwarenindustrie is een branche met voornamelijk kleine bedrijven. In de totale branche van leerlooierijen, leer- en schoenindustrie en lederwarenindustrie werkten in 1997 volgens gegevens van het CBS in totaal zo'n 4000 werknemers. De bedrijven zijn vooral en van oudsher te vinden in Noord Brabant, als ook de op deze branche georiënteerde...
report 2000
Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(101 - 120 of 241)

Pages