Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(81 - 100 of 240)

Pages

document
Steijger, N. (author)
Normen en waarden vormen de basis van elke cultuur, dus ook van bedrijfscultuur, en daarbinnen, van veiligheidscultuur. TNO Arbeid heeft een methode ontwikkeld om de veiligheidscultuur te diagnostiseren en te veranderen. Het analyseren van veiligheidsnormen en-waarden is de eerste stap in deze aanpak. Er bestaat nogal eens een verschil tussen de...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, F.M.M. (author), Oeij, P.R.A. (author), Houtman, I.L.D. (author), van den Berg, R. (author)
In 1995 is het Rijksmuseum verzelfstandigd. Dit heeft een verzakelijking en meer oriëntatie op efficiency met zich meegebracht. Naast een groep oude getrouwen is er met name de laatste jaren een groep nieuwe jonge mensen binnengekomen met andere ambities en verwachtingen. Voor de toekomst staan de meerjarige, gedeeltelijke sluiting in verband...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche openbaar bestuur. In de sector Openbaar Bestuur zijn ruim een half miljoen ambtenaren werkzaam in zeer uiteenlopende diensten en bedrijven. Een groot deel van de werkzaamheden vinden plaats in een...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche callcenters, één van de snelst groeiende branches van het afgelopen decennium. Gemiddeld gesproken zijn de arbeidsomstandigheden in de inhouse callcenters (binnen bedrijven) beter dan de outhouse...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche defensie. Bij Defensie werken zo'n 70.000 militairen en 20.000 burgerpersoneelsleden in 6 bedrijfsonderdelen. Aan militairen bij defensie worden eisen gesteld die in andere arbeidsorganisaties in...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In de sector Aardolieverwerkende en Chemische Industrie werken ca. 90 duizend mensen in grote bedrijven. Men is met het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen en het ziekteverzuim verder gekomen dan menig andere industrie of sector. Er bestaat echter nog geen arboconvenant. In de sector wordt met geavanceerde risico-analyse en...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, P. (author)
Uit Inspectieprojecten in de branche in het jaar 2001 blijkt vooral dat bedrijven in de kunststof- en rubberverwerkende industrie nog veel te doen hebben op het gebied van Risico-inventarisatie en -Evaluatie en de machineveiligheid. Zo geeft het hoge aantal overtredingen op het onderwerp RI&E aan, dat de basis van het arbeidsomstandighedenbeleid...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche kermissen, speeltuinen en pretparken. In pretparken bestaat er een groot verschil tussen medewerkers "voor de schermen", waarin contact met bezoekers uiterst belangrijk is, en medewerkers "achter...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, P. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche podiumkunsten. Naast de uitvoerende artiesten, die onderling al grote verschillen vertonen in arbeidsomstandigheden, zijn er technici, organisatoren en administratief personeel. Er is sprake van...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In de sector Distributiebedrijven van gas, water en electriciteit werken circa 35 duizend werknemers, waarvan 27 duizend mannen, in minder dan 200 grotere bedrijven. De sector Waterwinning en -distributie blijft voorlopig in overheidshanden. Bij electriciteitsbedrijven is het gevaar van contact met hoogspanning pregnant aanwezig. Bij...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de politie. Politiekorpsen kampen met een toenemend ziekteverzuim, vooral langer verzuim, en een grote uitstroom van personeel. Tekortkomingen van leidinggevenden en staf vormen een onderdeel van de...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, P. (author)
In Nederland werken in de Textielindustrie ca. 23.000 mensen in ca. 1345, vooral zeer kleine bedrijven. Tot de branche behoren spinnerijen, weverijen, breierijen en textieldrukkerijen. Vanuit de Sectoranalyse WAO 1999 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat de gemiddelde instroomkans in de WAO voor de textielindustrie...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt ook in de agrarische sector serieus genomen. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en vertegenwoordigers van het georganiseerde landbouwbedrijfsleven hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst voor de verbetering van de...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), de Feyter, M.G. (author)
Onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid van laagopgeleide vrouwen in traditionele mannensectoren. Bedrijven in deze sectoren moeten aantrekkelijke werkgevers worden voor lager opgeleide vrouwen. Onderdelen van het onderzoek: een quickscan in mannensectoren gericht op het opsporen van koploperbedrijven; het portretteren en analyseren van tien...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author), Jongkind, R. (author)
De hout- en meubelindustrie kent een belangrijke verzuim- en WAO-problematiek. Daarnaast is de houtindustrie op verschillende gebieden een risicovolle branche met betrekking tot gezondheid van werknemers. Er zijn ook technologische ontwikkelingen in de houtindustrie die van belang zijn in het kader van de preventieve gezondheidszorg....
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de branche verzekeringswezen en pensioenfondsen. Binnen het verzekeringswezen en de pensioenfondsen steken weinig arbeidsrisico's ongunstig af tegen de risico's van het gehele bedrijfsleven. Hoge werkdruk en een gebrek aan vaardigheidsmogelijkheden komen...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Klomps, A.J. (author), Overbeek, A.H. (author)
In opdracht van de Sector Fondsen Zorg en Welzijn is in de periode 1999-2000 het 'Zelfdiagnose-instrument voor de meting van oorzaken van werkdruk' ontwikkeld. Als een vervolg hierop is besloten om een pilotstudie te starten met als doel het instrument te toetsen in de praktijk en het vervolgens te verfijnen (2000-2002). Samenvattend hebben in...
report 2002
document
van der Drift, D.W. (author), Moonen, C.L.M. (author), TNO Arbeid (author)
Dit boekje is bedoeld voor zorginstellingen als draaiboek om tot een optimale samenwerking met hun arbodienst te komen. Daarvoor zijn vier essentiële stappen nodig: (1) het formuleren van de eigen ambities en de behoeften aan ondersteuning; (2) het selecteren van de arbodienst die de gewenste ondersteuning kan leveren; (3) het contracteren van...
other 2001
document
Bongers, P.M. (author), TNO Arbeid (author)
Shoulder pain is widespread and imposes a considerable burden on the affected person and society. Women seem to have more shoulder problems than men, and the frequency of shoulder pain increases with age. Smoking and previous trauma are associated with shoulder pain. A recent systematic review of the literature by van der Windt et al looked at...
article 2001
document
Groeneweg, J. (author), Zwaard, W. (author), Guo, J. (author)
Een effectieve beheersing van de risico's van het werk vraagt om meer professionaliteit op het gebied van risicomanagement, zowel bij beslissende managers als bij adviserende deskundigen. Net als in de sport is het onderscheid tussen amateurs en professionals vooral tussen de oren te vinden. Eigenlijk komt het neer op een verschil in persoonlijk...
article 2001
Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(81 - 100 of 240)

Pages