Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(41 - 60 of 241)

Pages

document
Klein Hesselink, J. (author), Houtman, I. (author), van den Berg, R. (author), van den Bossche, S. (author), van den Heuvel, F. (author)
In 2000, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (the Foundation) carried out the third European Survey on Working Conditions. In that survey, information was collected on the working conditions, health and wellbeing of employed and self-employed persons in the 15 Member States of the European Union. The...
book 2004
document
TNO Arbeid (author)
report 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author), Jongkind, R. (author), Vaas, S. (author)
Onder 'Slimmer Werken' wordt verstaan het economisch efficiënt produceren van producten of diensten en duurzaam omgaan met belangen van de organisatie en de medewerkers. Doel van de checklist Slimmer Werken is het ondersteunen bij een organisatiediagnose met als doel aangrijpingspunten voor Slimmer Werken te benoemen. De checklist is een...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Franck, E. (author), Wiezer, N. (author)
Het doel van de Preventie Leidraad is om structurele oplossingen te vinden voor concrete problemen in het werk, zodat de uitval van medewerkers als gevolg van stressklachten kan worden voorkomen. De Preventie Leidraad bestaat uit een gespreksprotocol voor een gesprek tussen een leidinggevende en een medewerker en richtlijnen voor het vinden van...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Nauta, A. (author), de Bruin, M. (author), Heuven, E. (author), Keen, G. (author)
Massa-ontslag en grote afslankingsoperaties zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Alhoewel er in de Nederlandse praktijk redelijk netjes wordt afgeslankt, valt het nodige te verbeteren. Op basis van literatuuronderzoek en interviews met deskundigen worden daarom handreikingen gegeven aan organisaties om slimmer én rechtvaardiger af te...
report 2004
document
Koningsveld, E.A.P. (author), Schoenmaker, N. (author), Leegwater, A. (author)
De overheid en de sociale partners in de schoonmaak- en glazenwassersbranche hebben in april 2003 een arboconvenant ondertekend. Dit is erop gericht om fysieke belasting, werkdruk en blootstelling aan oplosmiddelen te verminderen en mede daardoor ziekteverzuim en WAO-instroom terug te dringen. Eén van de oorzaken van hoge fysieke belasting...
report 2003
document
Franck, E. (author)
Voorjaar en najaar 2003 heeft het A+O fonds workshops aangeboden aan beleidsmakers (P&O-ers, arbo- en KAM coördinatoren) van diverse gemeenten. In de workshops hebben de deelnemers negatieve - en positieve ervaringen uitgewisseld en kennis opgedaan over het beheersen van werkdruk en werkstress. In dit document wordt aan de hand van het 5 W-model...
book 2003
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), van het Veld, B.F.P. (author), Ham, J.M. (author), Steijger, N. (author), Jap a Joe, K.E. (author)
Risico is een algemeen bekend begrip. In de media verschijnen regelmatig berichten over veiligheid en de risico's die mensen lopen. Deze uitgave geeft nadere uitleg over de begrippen risico en risicoanalyse. Het richt zich vooral op het risico dat mensen lopen wanneer ze in de buurt wonen van bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. Maar...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Steijger, N. (author), Starren, A. (author), Keus, M. (author), Gort, J. (author), Vervoort, M. (author)
De veiligheidscultuur vormt een onderdeel, of aspect, van de organisatiecultuur. De organisatiecultuur is het resultaat van een lang gemeenschappelijk en (commercieel) succesvol leerproces van iedereen binnen het bedrijf bij de benadering van de grote boze buitenwereld: “Ons krijgen ze er niet onder”. De manier waarop werknemers te werk gaan...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Groenesteijn, L. (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Wijma, J. (author)
Dit werkboek is bedoeld voor personen binnen gemeentelijke organisaties die een initiërende, beleidsvormende of controlerende taak hebben op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het boek beoogt handvatten te geven om de problemen ontstaan door fysieke belasting te herkennen, te weten welke grenzen daarvoor gelden en te helpen bij het kiezen van...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Vaas, F. (author)
Steeds meer werknemers zijn op zoek naar uitdagend werk. Zij zijn gemotiveerd, geboeid en hebben een volledige inzet voor de organisatie, kortom een zeer aantrekkelijke groep voor werkgevers. Voor zowel leidinggevenden als werknemer bestaat echter het risico dat uitdaging omslaat in stress. Daarom is evenwicht tussen niet te veel en niet te...
book 2003
document
Miedema, M. (author), Thé, K. (author), Blatter, B. (author), Douwes, M. (author)
Uit de in 2002 bij gemeenten gehouden nulmeting arbeidsrisico's blijkt dat de omvang van het probleem Repetitive Strain Injuries (RSI) groot is. Bijna de helft van de medewerkers zegt gezondheidsklachten te hebben aan nek, schouder, pols, hand of elleboog. Die klachten komen niet alleen voor in kantoorfuncties, maar ook buitendienstmedewerkers...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Hildebrandt, V. (author)
Bewegen is gezond en verhoogt de inzetbaarheid van werknemers. Werknemers die voldoende bewegen verzuimen minder. Meer dan de helft van de werkende Nederlanders beweegt echter niet voldoende volgens de huidige norm voor gezond bewegen. Die zegt dat iedere volwassene tenminste 5 dagen per week minstens een half uur matig intensief moet bewegen,...
other 2003
document
TNO Arbeid (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Guffens, R.J.M. (author), Rosmuller, N. (author)
In geval van ongevallen en calamiteiten kan een goede bedrijfsnoodorganisatie veel menselijk leed, bedrijfsschade en maatschappelijke schade helpen voorkomen. EMERGOS biedt bedrijven en organisaties die te maken hebben met risico's voor zowel eigen werknemers als derden (bijv. omwonenden, bezoekers, gasten en reizigers), een uitgebreide...
report 2003
document
Hoejenbos, M.J.J. (author), Mulder, Y.M. (author), Reijneveld, S.A. (author), van Dommelen, P. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
TNO Preventie en Gezondheid heeft voor Defensie een Health Monitoring Instrument (HMI) ontwikkeld, waarbij ernaar gestreefd is een compacte vragenlijst op te stellen die een indicatie geeft van de algemene gezondheid van militair. Dit instrument wordt zes maanden na het einde van uitzending gebruikt en een deel van de vragen is expliciet gericht...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongen, M. (author), Marquart, H. (author), Nossent, S. (author), Visser, R. (author), Zwetsloot, G. (author)
Tussen 2003 en 2007 wil het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het programma Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen (VASt) de veiligheids- en gezondheidsrisico's bij het beroepsmatig gebruik van stoffen minimaliseren. Ter voorbereiding van VASt verrichtte TNO Arbeid in het voorjaar van 2003 een inventariserend onderzoek...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO een arborisicoprofiel opgesteld in de branche informatie- en communicatietechnologie (ICT). De ICT-branche kan onderverdeeld worden in 3 deelbranches: telecommunicatie, kantoortechnologie en informatietechnologie. Het is een typische midden- en kleinbedrijfbranche. De ICT-branche is in hoge mate...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de sectoren zorg en welzijn. De werkgelegenheidsgroei in deze sectoren ligt al jaren boven het gemiddelde. Het aandeel van vrouwen werkzaam binnen deze sectoren is zeer hoog. Het ziekteverzuim binnen de zorg...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In de vleessector zijn ruim 27.000 mensen werkzaam. De sector bestaat relatief gezien voor een groot gedeelte uit kleine bedrijven met veel lage- en ongeschoolde functies. Voor de voedingsindustrie in het algemeen heeft de zorg voor kwaliteit van het product een zeer hoge prioriteit. Daardoor heeft de aandacht voor arbozorg vaak een veel lagere...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, P. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de sector onderwijs. Het grootste probleem in deze sector is de kwaliteit van de arbeid. Het Onderwijs transformeert zich van een overheidsgestuurde en op aanbod gerichte leverancier van diensten naar een...
report 2003
Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(41 - 60 of 241)

Pages