Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(241 - 248 of 248)

Pages

document
Hellinga, P. (author), Lenshoek, D.E. (author), van Dijk, F. (author), van Haselen, D.A. (author), de Boer, S. (author), Koffeman, C. (author)
Het onderzoek bij een groot industrieel bedrijf beoogde de kennis van het arbeidsongeschiktheidsproces te vergroten door het verkrijgen van meer inzicht in de risico's op arbeidsongeschiktheid, en om een bijdrage te leveren aan een wetenschappelijk verantwoorde methode om arbeidsongeschiktheid te registreren en te analyseren. Hiertoe zijn...
report 1989
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Ham, J.M. (author), Blom-Bruggeman, J.M. (author)
A methodology has been developed for the cataloguing of hazardous (industrial) activities and the evaluation of these activities as part of the process of formulating an emergency management plan. This guide will enable priorities to be set at local level (district, region) for the drafting of Emergency Management Plans. The methodology is based...
book 1989
document
Gezondheidsorganisatie TNO Medisch Biologisch Laboratorium (author), Brouwer, R. (author)
Dit is het resultaat van de eerste fase van een aanpak zoals deze is voorgesteld bij de planning en uitvoering van de zg. "Health Hazard Surveys" in de Nederlandse industrie ten aanzien van het vóórkomen van, het gebruik van en de beroepsmatige blootstelling aan chloroform. Hieruit kan worden nagegaan of deze stof een prioritaire status moet...
report 1988
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Meuling, W.J.A. (author), Akkersdijk, H. (author), Mulder, H.C.M. (author)
Dit is het resultaat van de eerste fase van een aanpak zoals deze is voorgesteld bij de planning en uitvoering van zg. "Health Hazard Surveys" in de Nederlandse industrie ten aanzien van het vóórkomen van, het gebruik van de de beroepsmatige blootstelling aan benzeen. Hieruit kan worden nagegaan of deze stof een prioritaire status moet krijgen...
report 1988
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Stallen, P.J.M. (author), de Boer, J. (author), van Eijndhoven, J. (author)
Verslag van fase 1 van een onderzoek naar wijzen en mogelijkheden van implementatie in Nederland van de Seveso-richtlijn, een EEG-richtlijn inzake risico-communicatie door middel waarvan getracht wordt ernstige ongevallen bij industriële activiteiten te voorkomen en de gevolgen ervan voor mens en milieu te beperken. Na een overzicht van de...
report 1988
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Meuling, W.J.A. (author)
Dit is het resultaat van de eerste fase van een aanpak zoals deze is voorgesteld bij de planning en uitvoering van zg. "Health Hazard Surveys" in de Nederlandse industrie ten aanzien van het vóórkomen van, het gebruik van en de beroepsmatige blootstelling aan paradichloorbenzeen. Hieruit kan worden nagegaan of deze stof een prioritaire status...
report 1987
document
van Heugten, W.H.H. (author)
In opdracht van het DGA is een handleiding opgesteld met behulp waarvan immissies berekend kunnen worden voor korte afstanden vanaf de bron. Hieraan is onder meer behoefte in het kader van de regeling inzake de Arbeidsveiligheidsrapportage. Bij de opzet van de handleiding is gebruik gemaakt van dezelfde uitgangspunten die gebruikt zijn in het ...
report 1987
document
Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek van de gezondheidsorganisatie TNO (author), Klinkhamer, H.A.W. (author)
Deze beoordelingslijst Ergonomie is gemaakt onder toezicht van de Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek van de gezondheidsorganisatie TNO. De lijst kan zowel worden toegepast in de ontwerpfase van een arbeidssituatie (waarbij ook gedacht wordt aan proefmodellen en mock-ups), dus in de eerste plaats door de constructeur, maar is ook...
book 1969
Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(241 - 248 of 248)

Pages