Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(241 - 243 of 243)

Pages

document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Meuling, W.J.A. (author)
Dit is het resultaat van de eerste fase van een aanpak zoals deze is voorgesteld bij de planning en uitvoering van zg. "Health Hazard Surveys" in de Nederlandse industrie ten aanzien van het vóórkomen van, het gebruik van en de beroepsmatige blootstelling aan paradichloorbenzeen. Hieruit kan worden nagegaan of deze stof een prioritaire status...
report 1987
document
van Heugten, W.H.H. (author)
In opdracht van het DGA is een handleiding opgesteld met behulp waarvan immissies berekend kunnen worden voor korte afstanden vanaf de bron. Hieraan is onder meer behoefte in het kader van de regeling inzake de Arbeidsveiligheidsrapportage. Bij de opzet van de handleiding is gebruik gemaakt van dezelfde uitgangspunten die gebruikt zijn in het ...
report 1987
document
Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek van de gezondheidsorganisatie TNO (author), Klinkhamer, H.A.W. (author)
Deze beoordelingslijst Ergonomie is gemaakt onder toezicht van de Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek van de gezondheidsorganisatie TNO. De lijst kan zowel worden toegepast in de ontwerpfase van een arbeidssituatie (waarbij ook gedacht wordt aan proefmodellen en mock-ups), dus in de eerste plaats door de constructeur, maar is ook...
book 1969