Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(221 - 240 of 240)

Pages

document
Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author), Kompier, M.A.J. (author), Vaas, S. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
In deze uitgave van de vakcentrales FNV, CNV en MHP wordt werkstress als handleiding voor werknemers behandeld. Uitgelegd wordt wat werkstress is, wat de oorzaken kunnen zijn en wat er aan gedaan kan worden. Vervolgens worden drie situaties uit de bedrijfspraktijk besproken. Het boekje wordt afgesloten met een aantal checklists.
book 1990
document
Hoofdgroep Gezondheidsonderzoek TNO (author), van Putten, D.J. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
Dit rapport 'De vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek: voorstellen voor wijziging van de vragenlijst', is opgesteld met het doel om de bruikbaarheid van de vragenlijst voor Periodiek Bedrijfsgezondheidskundig Onderzoek (PBGO-vragenlijst) te verbeteren. De PBGO-vragenlijst maakt deel uit van de set 'groene formulieren',...
report 1989
document
Hoofdgroep Gezondheidsonderzoek TNO (author), van Putten, D.J. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
Deze handleiding is bestemd voor personeelsleden van bedrijfsgezondheidsdiensten die betrokken zijn bij de verzameling en verwerking van gegevens van de PBGO-vragenlijst. In deze handleiding wordt een standaardwijze van verzamelen en verwerken van de gegevens van de PBGO-vragenlijst beschreven.
report 1989
document
Christis, J. (author), Fortuin, R. (author)
Deze ASA-handleiding (Arbeidssituatie-analyse) is opgesteld met het doel om welzijns- en gezondheidsrisico's in de industriële sector in kaart te kunnen brengen. De inleiding geeft informatie over de kenmerken van de ASA, de toepassingen, de categorieën medewerkers die bij de toepassing betrokken zijn en de mogelijkheden voor begeleiding door...
book 1989
document
Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO (author), Marquart, J. (author), Stijkel, A. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen-Dreef, H.C. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Op grond van de - uitsluitend op waargenomen effecten op de dracht en het nageslacht gebaseerde - NEAL bij proefdieren wordt voor de vrouw als grenswaarde voor blootstelling aan xyleen 1 mg/m3, 8 uur tijdgewogen gemiddelde voorgesteld. Verhoogde uitscheiding van xyleen met de moedermelk is theoretisch heel waarschijnlijk, maar er zijn geen...
book 1989
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO (author), Geuskens, R.B.M. (author), Nossent, S.M. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende inventarisatie naar gegevens over produktie en verbruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan lindaan in de Nederlandse arbeidssituatie, en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van lindaan op het reproduktiesysteem en het nageslacht, wordt een evaluatie...
book 1989
document
Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Geuskens, R.B.M. (author), Nossent, S.M. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.l. (author)
De gezondheidsrisico's i.v.m. het werken met pentachloorfenol (PCP) wordt geevalueerd. Het gebruik van PCP in Nederlandse arbeidssituaties neemt sterk af en is beperkt tot de formulering van emeltenkorrels en de, met name preventieve, houtverduurzaming. De totale risicopopulatie is niet omvangrijk en bestaat geheel uit mannen. De belangrijkste...
book 1989
document
Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Geuskens, R.B.M. (author), Nossent, S.M. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht (6000S-AIST-73/1), is een evaluatie van het...
book 1989
document
Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO (author), Geuskens, R.B.M. (author), Nossent, S.M. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Evaluatie van de gezondheidsrisico's van het werken met 2,4,5-T en 2,4-D. Voor wat betreft 2,4,5-T zijn mogelijke risicogroepen laboratoriumpersoneel, slopers van oude fabriekinstallaties en grondwerkers bij bodemsaneringsprojekten. De risicopopulatie van het gebruik van 2,4-D, voornamelijk mannen, is aanzienlijk maar door het gebruik van kleine...
book 1989
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Geuskens, R.B.M. (author), Nossent, S.M. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht (6000S-AIST-73/2) is een evaluatie gemaakt van het...
book 1989
document
Marquart, J. (author), Stijkel, A. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Op basis van gegevens verkregen uit een orienterende inventarisatie naar gegevens over produktie/verbruik, risicopopulatie en mogelijke blootstelling aan dimethylformamide in de Nederlandse arbeidssituatie, en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dimethylformamide op de reproduktie en het nageslacht (S 73-8), wordt...
book 1989
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Buitelaar, W.L. (author)
In this report the initiating involvement of workers on health and safety at the workplace and on the quality of working life has been underlined. Workers' investigation in this matter is viewed as an additional form of risk management. Covering: occupational health and safety as a social accountancy; working conditions and work organization;...
conference paper 1989
document
Hellinga, P. (author), Lenshoek, D.E. (author), van Dijk, F. (author), van Haselen, D.A. (author), de Boer, S. (author), Koffeman, C. (author)
Het onderzoek bij een groot industrieel bedrijf beoogde de kennis van het arbeidsongeschiktheidsproces te vergroten door het verkrijgen van meer inzicht in de risico's op arbeidsongeschiktheid, en om een bijdrage te leveren aan een wetenschappelijk verantwoorde methode om arbeidsongeschiktheid te registreren en te analyseren. Hiertoe zijn...
report 1989
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Ham, J.M. (author), Blom-Bruggeman, J.M. (author)
A methodology has been developed for the cataloguing of hazardous (industrial) activities and the evaluation of these activities as part of the process of formulating an emergency management plan. This guide will enable priorities to be set at local level (district, region) for the drafting of Emergency Management Plans. The methodology is based...
book 1989
document
Gezondheidsorganisatie TNO Medisch Biologisch Laboratorium (author), Brouwer, R. (author)
Dit is het resultaat van de eerste fase van een aanpak zoals deze is voorgesteld bij de planning en uitvoering van de zg. "Health Hazard Surveys" in de Nederlandse industrie ten aanzien van het vóórkomen van, het gebruik van en de beroepsmatige blootstelling aan chloroform. Hieruit kan worden nagegaan of deze stof een prioritaire status moet...
report 1988
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Meuling, W.J.A. (author), Akkersdijk, H. (author), Mulder, H.C.M. (author)
Dit is het resultaat van de eerste fase van een aanpak zoals deze is voorgesteld bij de planning en uitvoering van zg. "Health Hazard Surveys" in de Nederlandse industrie ten aanzien van het vóórkomen van, het gebruik van de de beroepsmatige blootstelling aan benzeen. Hieruit kan worden nagegaan of deze stof een prioritaire status moet krijgen...
report 1988
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Stallen, P.J.M. (author), de Boer, J. (author), van Eijndhoven, J. (author)
Verslag van fase 1 van een onderzoek naar wijzen en mogelijkheden van implementatie in Nederland van de Seveso-richtlijn, een EEG-richtlijn inzake risico-communicatie door middel waarvan getracht wordt ernstige ongevallen bij industriële activiteiten te voorkomen en de gevolgen ervan voor mens en milieu te beperken. Na een overzicht van de...
report 1988
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Meuling, W.J.A. (author)
Dit is het resultaat van de eerste fase van een aanpak zoals deze is voorgesteld bij de planning en uitvoering van zg. "Health Hazard Surveys" in de Nederlandse industrie ten aanzien van het vóórkomen van, het gebruik van en de beroepsmatige blootstelling aan paradichloorbenzeen. Hieruit kan worden nagegaan of deze stof een prioritaire status...
report 1987
document
van Heugten, W.H.H. (author)
In opdracht van het DGA is een handleiding opgesteld met behulp waarvan immissies berekend kunnen worden voor korte afstanden vanaf de bron. Hieraan is onder meer behoefte in het kader van de regeling inzake de Arbeidsveiligheidsrapportage. Bij de opzet van de handleiding is gebruik gemaakt van dezelfde uitgangspunten die gebruikt zijn in het ...
report 1987
document
Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek van de gezondheidsorganisatie TNO (author), Klinkhamer, H.A.W. (author)
Deze beoordelingslijst Ergonomie is gemaakt onder toezicht van de Commissie voor Arbeidsgeneeskundig Onderzoek van de gezondheidsorganisatie TNO. De lijst kan zowel worden toegepast in de ontwerpfase van een arbeidssituatie (waarbij ook gedacht wordt aan proefmodellen en mock-ups), dus in de eerste plaats door de constructeur, maar is ook...
book 1969
Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(221 - 240 of 240)

Pages