Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(21 - 40 of 240)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Milczarek, M. (author), Brun, E. (author), Houtman, I. (author), Goudswaard, A. (author), Evers, M. (author), van de Bovenkamp, M. (author), Roskams, N. (author), Op de Beeck, R. (author), Pahkin, K. (author), Berthet, M. (author), Morvan, E. (author), Kuhn, K. (author), Kaluza, K. (author), Hupke, M. (author), Hauke, A. (author), Reinert, D. (author), Widerszal-Bazyl, M. (author), Perez, J. (author), Oncins de Frutos, M. (author)
This report is in cooperation with TNO Work and Employment and the European Agency for Safety and Health at Work. The expert forecast on emerging psychosocial risks was carried out by means of the Delphi method. The main emerging psychosocial risks revealed were related to new forms of employment contracts and job insecurity, the OSH risks for...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Visser, R. (author), Hooftman, W. (author), Könemann, R. (author), Brouwers, A. (author)
In 2003 is op initiatief van het Ministerie van SZW het programma versterking Arbobeleid Gevaarlijke Stoffen (VASt) van start gegaan. Beoogd werd de versterking van het bewustzijn van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Het programma VASt heeft de zelfwerkzaamheid van werkgevers en werknemers gestimuleerd en ondersteund met als...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), Goudswaard, A. (author), Huiskamp, R. (author), Nauta, A. (author)
De checklist 'Dialoog en Maatwerk in Arbeidsrelaties' is een instrument waarmee arbeidsrelaties in een organisatie op maat gemaakt kunnen worden. Met maatwerk in de arbeidsrelatie wordt hier bedoeld dat afspraken in de arbeidsrelatie tegemoetkomen aan zowel belangen van de organisatie als van de medewerker. Het begrip dialoog duidt aan dat...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
In dit artikel willen de auteurs nagaan wat de mogelijke effecten zijn van de vergrijzende arbeidsmarkt op de arbeidsveiligheid in Nederland. Op basis daarvan worden conclusies getrokken over effectief leeftijdsbewust personeels beleid. De onderzoekers voerden hiervoor een statische analyse uit op gegevens over arbeidsongevallen in Nederland,...
article 2007
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, S. (author), Blatter, B. (author), de Kraker, H. (author)
Uit TNO's "Arbeidssituatie survey" bleek dat in 2002 alleen in Nederland al bijna twee miljoen mensen met RSI-klachten rondlopen. In 2004 waren het er vrijwel evenveel. Dit artikel identificeert welke beroepsgroepen vooral getroffen worden, wat er tegen gedaan wordt en vergelijkt de Nederlandse cijfers met andere EU-landen. Vakmedia
article 2006
document
Reijneveld, S.A. (author), Wiefferink, C.H. (author), Brugman, E. (author), Verhulst, F.C. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Paulussen, T.G.W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Background: Younger children in a school class have higher rates of mental health problems if admission to primary school occurs once a year. This study examines whether this relative age effect also occurs if children are admitted to school continuously throughout the year. Methods: We assessed mental health problems based on parent-reports ...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Smulders, P. (author), van den Bossche, S. (author), Blatter, B. (author), Venema, A. (author), de Vroome, E. (author)
Het huidige beleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is erop gericht dat werkgevers en werknemers, uitgaande van doelvoorschriften in de arboregelgeving, zelf invulling geven aan het bereiken van een veilige en gezonde werkomgeving. Deze ruimte voor maatwerk prikkelt de zelfwerkzaamheid en moet leiden tot effectiever...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Hamberg-Reenen, H.H. (author), Ariëns, G.A.M. (author), Blatter, B.M. (author), van der Beek, A.J. (author), Twisk, J.W.R. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author)
Objectives: This study investigates whether an imbalance between physical capacity and exposure to work-related physical factors is associated with low-back, neck, or shoulder pain. Methods: Data of the longitudinal study on musculoskeletal disorders, absenteeism, stress, and health (SMASH), with a follow-up of 3 years (N=1789), were used. At...
article 2006
document
Simons, R, (author), Valk, P. (author)
Korte schets van de bijdrage aan het Europese Fit-to Fly project ( Early Warning Systems sensoren) van TNO Defensie en Veiligheid en hun eigen onderzoek naar fase-verschuiving van de slaap en strategisch gedoseerde slaapperioden. De eisen die een missie aan het personeel stelt, de verstoring van het biologische lichaamsritme en matige...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven TNO Defensie en Veiligheid (author), Wieringa, F.P. (author), Teirlinck, C.J.P.M. (author), Alferdinck, J.W.A.M. (author)
Dit rapport beschrijft de praktische aspecten van de implementatie van de Europese richtlijn voor beroepsmatige blootstelling aan bronnen van kunstmatige optische straling (Richtlijn 2006/25/EG). Het rapport is opgesteld om een beeld te krijgen waar kunstmatige bronnen van optische straling in Nederland voorkomen en met welke beheersmaatregelen...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Reijneveld, S.A. (author), Wiefferink, C.H. (author), Brugman, E. (author), Verhulst, F.C. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Paulussen, T.G.W. (author)
Background: Younger children in a school class have higher rates of mental health problems if admission to primary school occurs once a year. This study examines whether this relative age effect also occurs if children are admitted to school continuously throughout the year. Methods: We assessed mental health problems based on parent-reports ...
article 2006
document
Reijneveld, S.A. (author), de Boer, J.B. (author), Bean, T. (author), Korfker, D.G. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
We assessed the effects of a stringent reception policy on the mental health of unaccompanied adolescent asylum seekers by comparing the mental health of adolescents in a restricted campus reception setting and in a setting offering more autonomy (numbers [response rates]: 69 [93%] and 53 [69%], respectively; mean age, 16 years). Unaccompanied...
article 2005
document
Gort, J. (author), Reinders, J.E.A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In NVVKinfo van december 2004 is een techniek voor veiligheidsanalyses beschreven. Met deze techniek kan de invloed van een aantal technische en organisatorische aspecten betreffende veiligheid worden vergeleken en gekwantificeerd. De resultaten kunnen worden gebruikt als input voor aanbevelingen over investeringsbeslissingen en voor de...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Reewijk-Werkhorst, J. (author), van Herten, L. (author), Penris, M. (author), Koornstra, A. (author)
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van drie methoden voor integraal gezondheidsbeleid in gemeenten. Het betreft de Determinantenbeleidsscreening, de Quick scan facetbeleid en de Checklist gezondheidseffectscreening. TNO, NSPOH, RIVM en GGD-Nederland voerden in 2002-2004 een project uit in het kader van het Nationaal Contract Openbarc...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven TNO Voeding (author), Tjoe Nij, E. (author), Heederik, D. (author)
Objectives: The aim of this study was to assess the magnitude of the silicosis and cancer risk among construction workers. Methods: In 1998, 1335 of 4173 invited construction workers with expected high cumulative exposure to quartz were studied for early signs of silicosis. In 2002 the study was repeated for 96 persons. Exposure measurements...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenstra, I.A. (author), van der Beek, A.J. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author), Burdorf, A. (author), Bongers, P.M. (author), van Mechelen, W. (author)
Onderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg is een zaak van vele partijen. Om tot succesvol onderzoek te komen zijn onderzoekers in de bedrijfsgezondheidszorg bijeengekomen om succes- en faalfactoren voor onderzoek in kaart te brengen. De bereidheid voor deelname aan onderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg is groot, maar er dient voldaan te worden...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), van Schie, J.P.M. (author)
Eén van de speerpunten van het Arboconvenant Ambulancezorg is het aanpakken van de psychische belasting als gevolg van werkdruk, agressie (geweld) en traumatische ervaringen (WAT). Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld dat uit verschillende maatregelen bestaat, waaronder de ontwikkeling van het hiervoorliggende werkpakket. Het pakket moet...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Noy, D. (author), Heussen, H. (author), Lefeber, M. (author), van der Schaaf, D. (author)
De Stoffenmanager is een hulpmiddel voor het Midden- en Kleinbedrijf voor de omgang met gevaarlijke stoffen en preparaten. Het beoordeelt aard, mate, duur en frequentie van de blootstelling en genereert voor de ingevoerde handelingen een risico-overzicht. Versie 1.5 van de Stoffenmananger is te vinden op het Arbo Platform Nederland, aan de...
article 2005
document
Arentsen, D. (author), Dill, H.M.C.C.F. (author), Gallis, H.R. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), TNO Arbeid (author)
report 2004
document
Zeegers, M.P.A. (author), Friesema, I.H.M. (author), Goldbohm, R.A. (author), van den Brandt, P.A. (author), TNO Voeding (author)
A wide variety of occupations has been associated with prostate cancer in previous retrospective studies. Most attention has been paid to farming, metal working, and the rubber industry. Today, these results cannot be affirmed with confidence, because many associations could be influenced by recall bias, have been inconsistent, or have not been...
article 2004
Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(21 - 40 of 240)

Pages