Searched for: subject%3A%22Chauffeurs%22
(1 - 20 of 30)

Pages

document
Schraagen, J.M.C. (author), Roelofs, M. (author)
Truck platooning. Two or three trucks connected by a ‘virtual tow bar’. The leading truck is controlled by a driver while the following trucks accelerate, brake and steer all by themselves without the intervention of a driver. Platooning saves on fuel, cuts emissions and optimises costs. And the driver sitting in the second or third truck can...
other 2017
document
other 2016
document
Oude Vrielink, H. (author), Hulshof, C. (author), Doornbusch, J. (author), Everaert, E. (author), Krause, F. (author), Marinus, E. (author), Vermeij, M.D. (author), Lebbink, M. (author), Bruinvels, D. (author)
Treinmachinisten en buschauffeurs hebben alle reden aandacht te vragen voor trillingen n hun werk. Want lichaamstrillingen worden gezien als een belangrijke factor bij het ontstaan van rugklachten. De nieuwe multidisciplinaire richtlijn geef duidelijkheid. Vakmedia
article 2015
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kuijt-Evers, L.F. (author), Buffinga, J. (author)
Vorkheftruckchauffeurs ondervinden veelvuldig klachten aan het bewegingsapparaat. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat heftruckchauffeurs uit veiligheidsoverwegingen veel achteruit rijden (zelfs iets meer dan de helft van hun werktijd). In combinatie met langdurig zitten en blootstelling aan lichaamstrillingen levert dit een situatie...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Bronkhorst, R.E. (author)
This second chapter of the book 'Advanced cabin design : how to improve comfort and performance by progressive cabin design' addresses integral design of small forklift trucks. Neck and back pain are common health problems among forklift truck drivers. In order to reduce these problems manufacturers and designers have paid much attention to the...
bookPart 2005
document
Bronkhorst, R.E. (author), de Looze, M.P. (author)
In the automotive industry comfort has become an important issue. In the last decade, the word has entered the world of professional equipment builders like earthmoving machines (wheel loaders, excavators), forklift trucks, cranes, trucks, busses etcetera. comfort nowadays is the buzzword in all those industries where vehicles and cabins are...
report 2005
document
Vink, P. (author), Bronkhorst, R. (author), Krause, F. (author), van der Grinten, M.P. (author)
In dit artikel worden kleine wijzigingen aan graafmachines beschreven gericht op comfortverbetering die TNO heeft geadviseerd aan twee fabrikanten. Deze zijn tot stand gekomen in nauw overleg tussen ontwerper, ergonoom, eindgebruiker en fabrikant. Het aardige van deze studie is dat ook achteraf aan de machinisten is gevraagd wat zij ervan vinden.
article 2004
document
van der Horst, A.R.A. (author), TNO Technische Menskunde (author)
A process-oriented approach by systematically studying driver performance, distraction, and workload is the way to go for assessing safety effects of new telematics applications in vehicles. These systems may strive for drivers' attention and possibly lead to distraction from the primary task. Visual occlusion techniques appear to be an...
article 2004
document
de Neve, M. (author), Vink, P. (author), Kanis, H. (author), Krause, F. (author), Verlinden, J. (author)
Veel bestuurders van graafmachines zijn niet tevreden met de huidige wijze van besturen. Bij de huidige graafmachines wordt door de machinist een cirkelbeweging van de graafarm aangestuurd. Wanneer in de toekomst graafmachines met computers worden uitgerust, is het mogelijk nieuwe besturingssystemen te introduceren. In dit artikel wordt een...
article 2004
document
Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Roxburgh, S. (author), Houtman, I.L.D. (author), TNO Arbeid (author)
Drawing on the Effort-Recovery (E-R) model, the current study investigated to what extent Work-Home Interference (WHI) mediated the relationship between workload and two indicators of well-being, that is, (a) affective well-being (i.e., work-related negative affect and depressive mood) and (b) subjective health (i.e., health complaints). In Part...
article 2003
document
Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Krause, F. (author), Vink, P. (author), TNO Arbeid (author)
Comfort plays an increasingly important role in interior design of earth moving equipment. Although research has been conducted on vehicle interiors of wheel loaders and excavators, hardly any information is known about the operator's opinion. In this study a questionnaire was completed by machine operators to get their opinion about aspects...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Jettinghoff, K. (author), Houtman, I.L.D. (author), Evers, M.S. (author)
TNO Arbeid heeft onderzoek uitgevoerd naar vermoeidheid in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Doel hiervan is meer inzicht te krijgen in oorzaken van vermoeidheid bij Nederlandse vrachtwagenchauffeurs. De volgende onderzoeksvragen staan centraal: 1. Door welke factoren wordt vermoeidheid bij Nederlandse chauffeurs in het...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Vink, P. (author), Osinga, D.S.C. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held. The central theme was "Ergonomics in the digital age". In this paper it is shown how a team of designers, drivers and ergonomic experts...
conference paper 2003
document
Osinga, D.S.C. (author), Becker, J.C. (author), Vink, P. (author)
Dit artikel behandelt comfortabel en veilig trambesturen. Het Rotterdamse trambedrijf RET (Rotterdamse Elektrische Tram) realiseert zich goed dat de eisen aan trams hoog zijn en besteedt daarom veel aandacht aan de aanschaf van nieuwe trams. TNO Arbeid heeft begeleid bij het functionele programma van eisen en bij de beoordeling van de...
article 2002
document
de Croon, E.M. (author), Blonk, R.W.B. (author), de Zwart, B.C.H. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author), Broersen, J.P.J. (author)
Building on Karasek's model of job demands and control (JD-C model), this study examined the effects of job control, quantitative workload, and two occupation specific job demands on fatigue and job dissatisfaction in Dutch lorry drivers. From 1181 lorry drivers self reported information was gathered by questionnaire. Stepwise multiple...
article 2002
document
de Croon, E.M. (author), Blonk, R.W.B. (author), van der Beek, A.J. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author)
This study is aimed to develop and validate a short and user-friendly questionnaire measuring psychological job strain in truck drivers. In cooperation with a Dutch occupational physician in the road transport industry items were developed on the basis of face validity and information of existing questionnaires on the subject. They were tested...
article 2001
document
Pennekamp, E. (author)
In dit artikel staat het verzuimbeleid van de Schavemaker Groep centraal, een internationaal wegtransport- en containervervoerbedrijf met vestigingen in Beverwijk, Hazeldonk en Maastricht. Uit de risico-inventarisatie blijkt dat Schavemaker met een verzuimcijfer van 3,5 procent duidelijk lager scoort dan het gemiddelde cijfer van 4,5 procent...
article 1997
document
Huppes, G. (author), Blankendaal, F. (author), Bus, J. (author)
In dit boekje wordt beschreven hoe goede werkplekken eruit zien en hoe ze tot stand komen. Het gepresenteerde stappenplan geeft houvast bij het ontwerpen en verbeteren van werkplekken. Van vijf werksituaties wordt beschreven hoe door ontwerp en herontwerp optimale werkomstandigheden zijn bereikt. Daarbij gaat het om lopende band-arbeid,...
book 1995
document
Weerdmeester, B.A. (author), Hudson, A. (author), Dul, J. (author), Gaillard, A.W.K. (author), Marinissen, A.H. (author), van der Meer, A. (author), Molenbroek, J.F.M. (author)
Dit tijdschrift heeft ergonomie als thema. Na een hoofdstuk betreffende de definiëring van ergonomie, worden normen voor de cabine van de vrachtwagenchauffeur besproken. Daarna wordt stilgestaan bij ergonomie in de Arbowet. De volgende hoofdstukken gaan in op: antropometrie; staan, zitten, tillen en beeldschermergonomie; psychische belasting;...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van Lingen, P. (author), Mossink, J.C.M. (author)
Verbetering van de ergonomie van vrachtwagencabines is één van de mogelijkheden om de werksituatie van chauffeurs in het beroepsgoederenverkeer te verbeteren. In dit rapport wordt een vragenlijstonderzoek onder chauffeurs beschreven, dat tot doel heeft na te gaan welk belang chauffeurs hechten aan verschillende ergonomische kenmerken van cabines...
book 1993
Searched for: subject%3A%22Chauffeurs%22
(1 - 20 of 30)

Pages