Searched for: subject%3A%22Calamiteiten%22
(1 - 14 of 14)
document
Steen, M.G.D. (author), de Koning, L. (author), Kerstholt, J. (author), Koopmans, B. (author), van Eeden, D. (author)
Burgers zijn niet altijd even goed voorbereid op incidenten, zoals een overstroming of bosbrand. Een serie Community Workshops vanuit het Europese onderzoeksproject SOURCE hielp de veerkracht van burgers te vergroten. De inzichten uit deze workshops zijn ook relevant voor andere crisissituaties, zoals ondermijning en radicalisering.Burgers zijn...
article 2019
document
Schmidt, E. (author), Willems, Y. (author), Oeij, P.R.A. (author), van Schie, J.P.M. (author)
Dit werkpakket is grotendeels gebaseerd op instrumenten, gesprekmodellen en checklists ontwikkeld door TNO, welke zijn ontleend aan het TNO-rapport "Aanpak werkdruk, agressie en trauma in de ambulancesector : gespreksmodellen en checklists voor medewerker en leidinggegevende. Het werkpakket is gemaakt in samenwerking met een werkgroep vanuit de...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hiemstra, A.M.F. (author), van Geel, B. (author), Gallis, R. (author), van Berlo, M.P.W. (author), Rasker, P.C. (author), van Luxemburg, M. (author)
Het blijkt in de praktijk dat ongelukken veelal te wijten zijn aan onjuiste procedures, falend onderhoud of slechte communicatie. Naar aanleiding hiervan is in het kader van het Nieuw Initiatief 'Systeem Systeem Innovatie Maatschappelijke Veiligheid' deze methodiek ontwikkeld en getest. Daarbij is een expliciete link gelegd tussen het (dynamisch...
report 2006
document
Arentsen, D. (author), Dill, H.M.C.C.F. (author), Gallis, H.R. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), TNO Arbeid (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author)
report 2004
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Ashford, N.A. (author)
Inherent Safety is generally recognised as an important concept in the design of chemical plants. It is, however, often regarded as the sole province of engineers. Inspired by the successful development in the last decade from cleaner technology towards Cleaner Production, we explored in this research the feasibility of what we call Inherently...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Guffens, R.J.M. (author), Rosmuller, N. (author)
In geval van ongevallen en calamiteiten kan een goede bedrijfsnoodorganisatie veel menselijk leed, bedrijfsschade en maatschappelijke schade helpen voorkomen. EMERGOS biedt bedrijven en organisaties die te maken hebben met risico's voor zowel eigen werknemers als derden (bijv. omwonenden, bezoekers, gasten en reizigers), een uitgebreide...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche kermissen, speeltuinen en pretparken. In pretparken bestaat er een groot verschil tussen medewerkers "voor de schermen", waarin contact met bezoekers uiterst belangrijk is, en medewerkers "achter...
report 2002
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Marquart, J. (author), Scheffers, T.M.L. (author)
Bij beoordeling aan chronisch toxische stoffen negeert de huidige toetsing aan de MAC de cumulatieve dosis waarop de MAC over het algemeen is gebaseerd. Zelfs indien er een overschrijdingskans van maximaal 5% wordt aangehouden. De meest voorzichtige methode om hier wel rekening mee te houden is via een correctiefactor op de 8-uurs MAC. Bij...
article 2001
document
Brascamp, M.H. (author), van Steen, J.F.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In de nieuwe Seveso II-richtlijn wordt invoering van veiligheidsmaatregelen geëist bij risicovolle bedrijven. Er wordt echter niet vermeld hoe die systemen er concreet uit moeten zien. De bestaande TNO-benadering van veiligheidsmanagement lijkt een bruikbare basis te kunnen vormen. Deze aanpak, ooit ontworpen voor een adequate beheersing van...
article 1996
document
Torenvliet, S. (author)
Elk gebouw moet toegankelijk zijn voor gehandicapten. Maar wat als ze binnen zijn en er gaat een rookalarm? Hoe komen ze dan beneden? De lift mag niet gebruikt worden en de rolstoel naar beneden dragen is niet de meest effectieve oplossing. Dit artikel beschrijft de Evac-Chair, een evacuatiemiddel dat kan worden gebruikt voor mensen die moeilijk...
article 1995
document
Pennekamp, E. (author)
In alle bedrijven en organisaties moet de werkgever in overleg met de werknemers voorzieningen treffen en maatregelen nemen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening. Eén of meer werknemers moeten aangewezen worden voor eerste hulp bij ongevallen, het bestrijden van brand, het in noodsituaties evacueren van werknemers en communicatie met...
article 1994
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Stallen, P.J.M. (author), de Boer, J. (author), van Eijndhoven, J. (author)
Verslag van fase 1 van een onderzoek naar wijzen en mogelijkheden van implementatie in Nederland van de Seveso-richtlijn, een EEG-richtlijn inzake risico-communicatie door middel waarvan getracht wordt ernstige ongevallen bij industriële activiteiten te voorkomen en de gevolgen ervan voor mens en milieu te beperken. Na een overzicht van de...
report 1988
document
TNO, Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Pietersen, C.M. (author), Bruggeman, J.M. (author)
De ramp in Bhopal wordt geanalyseerd op het punt van procesveiligheid en arbeidsveiligheid. Geconcludeerd wordt dat de ramp te wijten is aan een samenloop van omstandigheden, een oorzakenstructuur. Met behulp van de TNO ongevallen - databank FACTS is geconcludeerd dat deze structuur nauwelijks afwijkt van andere ernstige ongevallen. De ramp in...
book 1987
Searched for: subject%3A%22Calamiteiten%22
(1 - 14 of 14)