Searched for: subject:"CH%5C%2B%5C-%5C%2BChild%5C%2BHealth"
(1 - 20 of 38)

Pages

document
Korfker, D. (author), Vink, R. (author), Mohangoo, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
other 2009
document
Vink, J.M. (author), Boomsma, D.I. (author), Medland, S.E. (author), de Moor, H.M. (author), Stubbe, J.H. (author), Corner, B.K. (author), Martin, N.G. (author), Skytthea, A. (author), Kyvik, K.O. (author), Rose, R.J. (author), Kujala, U.M. (author), Kaprio, J. (author), Harris, J.R. (author), Pedersen, N.L. (author), Cherkas, L. (author), Spector, T.D. (author), Geus, E.J. (author)
Physical activity is influenced by genetic factors whose expression may change with age. We employed an extension to the classical twin model that allows a modifier variable, age, to interact with the effects of the latent genetic and environmental factors. The model was applied to self-reported data from twins aged 19 to 50 from seven countries...
article 2011
document
Vink, R. (author)
article 2012
document
Vink, R.M. (author), Detmar, S. (author)
Psychosociale risicosignalering tijdens de zwangerschap staat vanuit twee perspectieven in de belangstelling. Enerzijds vanuit de noodzaak om de relatief hoge perinatale sterftecijfers in Nederland terug te dringen; anderzijds omdat veel risicofactoren voor kindermishandeling en –verwaarlozing reeds aanwezig kunnen zijn in de zwangerschap....
article 2012
document
van Harten, L.M. (author), Vink, R.M. (author), Cloostermans, A.P.G. (author), Kocken, P.L. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author)
Sinds september 2011 wordt in de gemeente Den Haag op twee basisscholen gewerkt met de functie ‘schoolcoach’. Het betreft de uitwerking van het Amerikaanse concept 'family coach'. De gemeente formuleerde het doel van de schoolcoach als ‘een preventieve relatie onderhouden met ouders die bijdraagt aan het tijdig signaleren en wegnemen van...
report 2012
document
de Wolff, M.S. (author), Vink, R.M. (author)
report 2012
document
Vink, R. (author), van Sleuwen, B. (author), Boere-Boonekamp, M. (author)
Deze rapportage geeft de resultaten weer van de evaluatie van het aanbod van prenatale huisbezoeken door de jeugdverpleegkundige (PHB-JGZ). In een aantal regio’s bestaat de mogelijkheid om al tijdens de zwangerschap,meestal op indicatie van de verloskundige zorgverlener, prenatale huisbezoeken bij de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan te vragen in...
report 2013
document
van Sleuwen, B.E. (author), Vink, R.M. (author)
other 2013
document
Boere-Boonekam, M.M. (author), van Harten, L.V. (author), Vink, R.M. (author), Kocken, P. (author)
article 2013
document
van Beek, I. (author), Bosdriesz, M. (author), Knaap, M. (author), Korfker, D. (author), Meuwissen, I. (author), Ouwehand, L.M. (author), Scholten, B. (author), Stevens, R. (author), Storms, O. (author), Vink, R. (author)
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werd in 2012 op dit terrein de stand van zaken opgemaakt voor de medische opleidingen. De resultaten hiervan zijn onder leiding van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) besproken. Ook werd een werkgroep opgezet die zich nu richt...
report 2013
document
Vink, R. (author), Goes, A. (author), Doornink, N. (author), Broerse, A. (author), Pannebakker, F. (author), van der Zwan, R. (author), TNO Movisie (author)
Mishandeling van ouders door hun kinderen komt vaker voor dan gedacht. Zo blijkt uit een verkennend onderzoek van TNO en Movisie. Ouders die bang zijn voor hun kind komen daar niet snel mee naar buiten. Zij schamen zich en voelen zich schuldig. Daarom vraagt deze problematiek om een specifieke aanpak. Hulpverleners en Steunpunten Huiselijk...
book 2014
document
Vink, R. (author), Goes, A. (author), Doornink, N. (author), TNO Movisie (author)
other 2014
document
TNO (author), Janssens, K. (author), Vink, R. (author), Gort, A. (author)
Drie manieren om de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongeren te vergroten geeft antwoord. Hierin worden drie methoden beschreven die zijn uitgetest door GGD-en, jongerenwerkers, migrantenorganisaties, scholen en andere organisaties. De drie methoden zijn Benzies & Batchies, Lespakket JONGENS en Be A Man!. Deze zijn door Kikid, Centrum 16...
book 2014
document
Vink, R.M. (author), van den Broek, H. (author), van Harten, L.V. (author), Lenting, E. (author), Elzinga, P. (author)
In dit onderzoek is gekeken naar de afhandeling van huiselijk geweld incidenten door de politie. Een kwantitatief onderzoek is uitgevoerd via de BVH-database 2013 en 2014 van de politie-eenheid Amsterdam. Kwalitatief onderzoek is op landelijk niveau uitgevoerd. Huiselijk geweld incidenten werden ingedeeld in vier categorieën: Incidenten met...
report 2015
document
Vink, G. (author), Lazendic, G. (author), van Buuren, S. (author)
Large scale assessment data often has a multilevel structure. When dealing with missing values, such structures need to be taken into account to prevent underestimation of the intraclass correlation. We evaluate predictive mean matching (PMM) as a multilevel imputation technique and compare it to other imputation approaches for multilevel data....
article 2015
document
van Zenderen, K. (author), van Berlo, W. (author), Vink, R. (author), Feenstra, H. (author)
Het onderzoek van de Commissie Samson heeft aangetoond dat jongeren in de residentiële jeugdzorg een twee maal zo groot risico lopen op seksueel misbruik als jongeren in de gewone populatie (Samson, 2012); meisjes lopen een nog groter risico dan jongens. Een groot deel van het seksueel geweld bleek zich af te spelen tussen jongeren onderling....
report 2015
document
Vink, R. (author), de Wolff, M. (author), Broerse, A. (author), Heerdink, N. (author), van Sleuwen, B. (author), Kamphuis, M. (author)
Deze richtlijn gaat over kindermishandeling. Kindermishandeling komt nog altijd veel voor in Nederland. Jaarlijks zijn er bijna 119.000 jeugdigen die hiermee te maken hebben (Alink et al, 2011). Er bestaan verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke en emotionele mishandeling, lichamelijke en emotionele verwaarlozing, seksueel...
report 2016
document
Vink, R. (author), van der Pal, S. (author), Eekhout, I. (author), Pannebakker, F. (author), Mulder, T. (author)
report 2016
document
Wismans, M. (author), Boer, A. (author), Hoing, M. (author), Vink, R. (author)
Luuk van 17 en Kelly van 16 jaar verblijven allebei op dezelfde behandelgroep bin­ nen de residentiele jeugdzorg. Luuk heeft een gedragsstoornis en bij Kelly is onlangs een hechtingsstoornis vastgesteld. Kelly en Luuk zijn erg verliefd op elkaar. Ze hebben sinds twee maanden verkering en willen het liefst de hele dag bij elkaar zijn....
article 2016
document
Vink, R. (author), de Wolff, M. (author), Broerse, A. (author), Kamphuis, M. (author)
report 2016
Searched for: subject:"CH%5C%2B%5C-%5C%2BChild%5C%2BHealth"
(1 - 20 of 38)

Pages