Searched for: subject%3A%22CH%255C%252B%255C-%255C%252BChild%255C%252BHealth%22
(41 - 60 of 264)

Pages

Practical and social skills of 16–19-year-olds with Down syndrome: Independence still far away
Practical and social skills of 16–19-year-olds with Down syndrome: Independence still far away
The world's tallest nation has stopped growing taller: The height of Dutch children from 1955 to 2009
The world's tallest nation has stopped growing taller: The height of Dutch children from 1955 to 2009
To know or not to know, disclosure of a newborn carrier screening test result for cystic fibrosis
To know or not to know, disclosure of a newborn carrier screening test result for cystic fibrosis
Persisting rise in referrals during labor in primary midwife-led care in The Netherlands
Persisting rise in referrals during labor in primary midwife-led care in The Netherlands
Signaleren in de JGZ
Signaleren in de JGZ: Ontwikkeling en bruikbaarheid van een standaard vragenlijst ten behoeve van het preventief gezondheidsonderzoek 5-6 en 10-11 jarigen (Identification of health problems in preventive child healthcare: development and usability of standardized questionnaires)
Kindermishandeling in Nederland Anno 2010 (Child maltreatment in the Netherlands in 2010
Kindermishandeling in Nederland Anno 2010 (Child maltreatment in the Netherlands in 2010: The second Netherlands’ Prevalence study on Maltreatment of children and youth (NPM-2010)
De transitie en transformatie van zorg voor jeugd
De transitie en transformatie van zorg voor jeugd: een ruwe diamant
Vroege opsporing van taalontwikkelingsstoornissen met gebruik van taalmijlpalen
Vroege opsporing van taalontwikkelingsstoornissen met gebruik van taalmijlpalen
JGZ-richtlijn
JGZ-richtlijn: Preventie, opsporing en aanpak van voorkeurshouding en schedelvervorming: abstract
Het ontwikkelen van de JGZ-richtlijn Seksuele Ontwikkeling
Het ontwikkelen van de JGZ-richtlijn Seksuele Ontwikkeling
De schoolcoach
De schoolcoach: de link tussen ouders en school en tussen onderwijs en zorg
Triage en taakherschikking bij de uitvoering van preventieve gezondheidsonderzoeken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Triage en taakherschikking bij de uitvoering van preventieve gezondheidsonderzoeken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Evaluatie prenatale huisbezoeken JGZ ZonMw-project in het kader van programma ’Vernieuwing uitvoeringspraktijk jeugdgezondheidszorg’
Evaluatie prenatale huisbezoeken JGZ ZonMw-project in het kader van programma ’Vernieuwing uitvoeringspraktijk jeugdgezondheidszorg’
International Comparisons of Fetal and Neonatal Mortality Rates in High-Income Countries
International Comparisons of Fetal and Neonatal Mortality Rates in High-Income Countries: Should Exclusion Thresholds Be Based on Birth Weight or Gestational Age?
Aangepaste body mass index (BMI) afkappunten om ondergewicht, overgewicht en obesitas te bepalen bij Hindostaanse kinderen
Aangepaste body mass index (BMI) afkappunten om ondergewicht, overgewicht en obesitas te bepalen bij Hindostaanse kinderen
Growth, development and social functioning of individuals with Down syndrome [groei, ontwikkeling en sociaal functioneren van kinderen en jongeren met Downsyndroom]
Growth, development and social functioning of individuals with Down syndrome [groei, ontwikkeling en sociaal functioneren van kinderen en jongeren met Downsyndroom]
Kennisname en gerapporteerd gebruik van de JGZ richtlijnen gepubliceerd vóór 2012
Kennisname en gerapporteerd gebruik van de JGZ richtlijnen gepubliceerd vóór 2012
The early detection of psychosocial problems in children aged 0-6 years by Dutch preventive child healthcare
The early detection of psychosocial problems in children aged 0-6 years by Dutch preventive child healthcare: professionals and their tools
Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2011
Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2011: met definitieve diagnostiekuitkomsten
Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe zijn deze geweldsthema’s verwerkt in de onderwijsprogramma’s van sociaal-agogische, pedagogische, psychologische, zorg- en onderwijsopleidingen? Een inventarisatie.
Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe zijn deze geweldsthema’s verwerkt in de onderwijsprogramma’s van sociaal-agogische, pedagogische, psychologische, zorg- en onderwijsopleidingen? Een inventarisatie.
Searched for: subject%3A%22CH%255C%252B%255C-%255C%252BChild%255C%252BHealth%22
(41 - 60 of 264)

Pages