Searched for: subject:"CH%5C%2B%5C-%5C%2BChild%5C%2BHealth"
(241 - 259 of 259)

Pages

Increase in prevalence of overweight in dutch children and adolescents: A comparison of nationwide growth studies in 1980, 1997 and 2009
Increase in prevalence of overweight in dutch children and adolescents: A comparison of nationwide growth studies in 1980, 1997 and 2009
Ten-year quality assurance of the nationwide hearing screening programme in Dutch neonatal intensive care units
Ten-year quality assurance of the nationwide hearing screening programme in Dutch neonatal intensive care units
Aangeboren afwijkingen in Nederland 1997-2009: Gebaseerd op de landelijke verloskunde en neonatologie registraties
Aangeboren afwijkingen in Nederland 1997-2009: Gebaseerd op de landelijke verloskunde en neonatologie registraties
Vergelijking van de KIVPA en de SDQ als signaleringsinstrument voor problemen bij adolescenten in de Jeugdgezondheidszorg
Vergelijking van de KIVPA en de SDQ als signaleringsinstrument voor problemen bij adolescenten in de Jeugdgezondheidszorg
Ethnic disparity in severe acute maternal morbidity: A nationwide cohort study in the Netherlands
Ethnic disparity in severe acute maternal morbidity: A nationwide cohort study in the Netherlands
Eerste herziening van de JGZ-richtlijn Opsporing visuele stoornissen 0-19 jaar
Eerste herziening van de JGZ-richtlijn Opsporing visuele stoornissen 0-19 jaar
Prenatale screening op hiv, hepatitis B en syfilis in Nederland effectief [The effective prenatal screening for HIV, hepatitis B and syphilis in the Netherlands]
Prenatale screening op hiv, hepatitis B en syfilis in Nederland effectief [The effective prenatal screening for HIV, hepatitis B and syphilis in the Netherlands]
Ten geleide
Ten geleide
Implementation by simulation; strategies for ultrasound screening for hip dysplasia in the Netherlands
Implementation by simulation; strategies for ultrasound screening for hip dysplasia in the Netherlands
Samenvatting LESA Visuele stoornissen bij kinderen en jongeren
Samenvatting LESA Visuele stoornissen bij kinderen en jongeren
Evaluatie van de voorlichting aan ouders over de hielprik
Evaluatie van de voorlichting aan ouders over de hielprik
Jgz-richtlijn: 'Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte' [Guideline for preventive child health care: 'Detection and referral criteria in short stature']
Jgz-richtlijn: 'Signalering van en verwijscriteria bij kleine lichaamslengte' [Guideline for preventive child health care: 'Detection and referral criteria in short stature']
Gezondheid duurzaam bevorderen: Gezondheidsbevordering is een marathon, geen sprint
Gezondheid duurzaam bevorderen: Gezondheidsbevordering is een marathon, geen sprint
Richtlijnen genoeg, nu de uitvoering nog: Programmatische aanpak nodig van ontwikkeling, invoering en evaluatie
Richtlijnen genoeg, nu de uitvoering nog: Programmatische aanpak nodig van ontwikkeling, invoering en evaluatie
Van proef naar landelijke implementatie van de JGZ-richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling
Van proef naar landelijke implementatie van de JGZ-richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling
Eindrapportage Indicatoren Richtlijn Zindelijkheid Urine en Feces
Eindrapportage Indicatoren Richtlijn Zindelijkheid Urine en Feces
Een vergelijking van oudergerapporteerde piepende ademhaling en kortademigheid uit vragenlijst en artsinterview: De Generation R Studie
Een vergelijking van oudergerapporteerde piepende ademhaling en kortademigheid uit vragenlijst en artsinterview: De Generation R Studie
Haalbaarheid van het screenen op huiselijk geweld in verloskundigenpraktijken
Haalbaarheid van het screenen op huiselijk geweld in verloskundigenpraktijken
Onderzoek naar de samenhang en determinanten in risico gedrag van adolescenten
Onderzoek naar de samenhang en determinanten in risico gedrag van adolescenten
Searched for: subject:"CH%5C%2B%5C-%5C%2BChild%5C%2BHealth"
(241 - 259 of 259)

Pages