Searched for: subject:"CH%5C%2B%5C-%5C%2BChild%5C%2BHealth"
(1 - 20 of 37)

Pages

document
van der Zwaan, L. (author), Koopmans, L. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
report 2018
document
Dusseldorp, E. (author), Hofstetter, H. (author), Sonke, C. (author)
Eind 2015 is de eerste versie van de Werkverkenner landelijk in gebruik genomen. Dit meetinstrument brengt, aan de hand van een online vragenlijst en registratiegegevens van UWV, de persoons- en situatiekenmerken van recent ingestroomde werklozen met een WWuitkering in kaart. Op basis hiervan kan UWV de kans op werkhervatting van individuele...
report 2018
document
Heerkens, Y.F. (author), de Weerd, M. (author), Huber, M. (author), de Brouwer, C.P. (author), van der Veen, S. (author), Perenboom, R.J. (author), van Gool, C.H. (author), ten Napel, H. (author), von Bon-Martens, M. (author), Stallinga, H.A. (author), van Meeteren, N.L. (author)
Purpose: The ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) framework (used worldwide to describe 'functioning' and 'disability'), including the ICF scheme (visualization of functioning as result of interaction with health condition and contextual factors), needs reconsideration. The purpose of this article is to...
article 2018
document
Blom, M. (author), Bredius, R.G.M. (author), Weijman, G. (author), Dekkers, E.H.B.M. (author), Kemper, E.A. (author), van den Akker-van Marle, M.E. (author), van den Ploeg, C.P.B. (author), van der Burg, M. (author), Schielen, P.C.J.I. (author)
The implementation of newborn screening for severe combined immunodeficiency (SCID) in the Netherlands is a multifaceted process in which several parties are involved. The Dutch Ministry of Health adopted the advice of the Dutch Health Council to include SCID in the Dutch newborn screening program in 2015. As newborn screening for SCID is...
article 2018
document
Houtman, I.L.D. (author), Eekhout, I. (author), Venema, A. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), van Buuren, S. (author)
Psychosocial risk management, psychosocial risks and the role of drivers and barriers: results from a multilevel joint analysis of three major European surveys. The aim of this study was to provide answers to questions concerning OSH risk management, and in particular psychosocial risk management: (1) Is exposure to OSH risks, both in general...
public lecture 2017
document
Heerkens, Y.F. (author), de Weerd, M. (author), Huber, M. (author), de Brouwer, C.P. (author), van der Veen, S. (author), Perenboom, R.J. (author), van Gool, C.H. (author), ten Napel, H. (author), von Bon-Martens, M. (author), Stallinga, H.A. (author), van Meeteren, N.L. (author)
De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) wordt sinds de publicatie in 2001 in toenemende mate gebruikt om het functioneren van mensen en de daarbij relevante factoren te beschrijven, zowel in de zorg als in onderzoek, onderwijs en beleid. Het ICF-begrippenkader bestaat uit: (1) een schema dat de componenten van...
article 2017
document
Hazelzet, A.M. (author), Putnik, K. (author), Otten, W. (author), Goudswaard, A. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Onder inclusief werkgeverschap verstaan we in dit rapport het in dienst hebben of aannemen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er is veel onderzoek gedaan naar afzonderlijke factoren die samenhangen met het al dan niet in dienst nemen van kwetsbare groepen. We missen echter een samenhangend denkmodel dat een meer integraal inzicht...
report 2017
document
Boermans, S.M. (author), Dhondt, S. (author), Molema, J.J.W. (author), Oeij, P.R.A. (author)
Dit rapport over het zelfmanagement en ondersteuning daarvan met technologie heeft tot doel om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) binnen de geïntegreerde zorg. ICT biedt veel mogelijkheden om chronisch zieke patiënten van kennis en informatie te voorzien, waarmee zij zelf het management van...
report 2017
document
Eekhout, I. (author), Houtman, I.L.D. (author), Bakhuys Roozeboom, M. (author), Venema, A. (author)
public lecture 2017
document
van der Leij, R.M.J.J. (author), Crone, M.R. (author), Reis, R. (author), Paulussen, T.G.W.M. (author)
In Nederland zijn al vele initiatieven ontwikkeld om overgewicht onder kinderen terug te dringen. De implementatie van dergelijke interventies gaat echter niet vanzelf; zeker niet in het geval van een integrale aanpak die om een bijdrage vraagt van meerdere sectoren en professionals. Om inzicht te krijgen in factoren die bepalend zijn voor het...
article 2017
document
Hazelzet, A.M. (author), van de Ven, H.A. (author), de Wolff, M.S. (author), Eversen, F. (author), van der Wal, J. (author), Andriessen, S. (author)
Werk is voor bijna iedereen belangrijk. Werken betekent: je nuttig voelen, structuur in je leven, iets bijdragen, en onder de mensen komen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is werken helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het gaat hierbij om mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB), psychisch kwetsbare mensen, mensen met...
report 2017
document
Wit, J.M. (author), Himes, J.H. (author), van Buuren, S. (author), Denno, D.M. (author), Suchdez, P.S. (author)
Background/aims: Childhood stunting is a prevalent problem in low- and middle-income countries and is associated with long-term adverse neurodevelopment and health outcomes. In this review, we define indicators of growth, discuss key challenges in their analysis and application, and offer suggestions for indicator selection in clinical research...
article 2017
document
de Wolff, M.S. (author), van de Ven, H.A. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Doel van het project is ontwikkelen van een systematische beschrijving van de training Mentorwijs, in de vorm van een handboek, en te onderbouwen met werkzame bestand-delen. Voor de beschrijving van Mentorwijs hebben we de bestaande materialen van Mentorwijs verzameld. Daarnaast zijn leidinggevenden geïnterviewd over hun ervarin-gen met...
report 2017
document
Hazelzet, A.M. (author), Koopmans, L. (author)
Zoals dat geldt voor alle medewerkers, ontkomen ook professionals werkzaam in het sociale domein niet aan de noodzaak hun vakmanschap continu bij te houden. Want door de combi-natie van ontwikkelingen in wet- en regelgeving, decentralisatie van verantwoordelijkheden naar gemeenten op het terrein van zorg, werk en inkomen, reorganisaties en...
report 2017
document
Houtman, I.L.D. (author), Eekhout, I. (author), Venema, A. (author), Bakhuys Roozeboom, M. (author), van Buuren, S. (author)
This report presents the key findings of a joint analysis of EU-OSHA’s second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2), Eurostat’s Labour Force Survey (LFS) 2013 ad hoc module on accidents at work and other work-related health problems, and Eurofound’s 6th European Working Conditions Survey (EWCS). The aim was to have...
report 2017
document
van de Ven, H.A. (author), de Wolff, M.S. (author), Hazelzet, A.M. (author)
Dagelijkse begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer is cruciaal voor succesvolle arbeidsparticipatie. Mentorwijs is een programma waarmee direct leidinggevenden worden getraind om mensen met een arbeidsbeperking zo goed mogelijk te begeleiden. Hoewel al meer dan 100 leidinggevenden de training Mentorwijs hebben gevolgd,...
other 2017
document
Putnik, K. (author), Otten, W. (author), Hazelzet, A. (author)
public lecture 2017
document
van der Zee-Neuen, A. (author), Putrik, P. (author), Ramiro, S. (author), Keszei, A. (author), de Bie, R. (author), Chorus, A. (author), Boonen, A. (author)
article 2017
document
Detmar, S. (author)
other 2016
document
Koopmans, L. (author), Bernaards, C.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Lerner, D. (author), de Vet, H.C.W. (author), van der Beek, A.J. (author)
BACKGROUND: The Individual Work Performance Questionnaire (IWPQ), measuring task performance, contextual performance, and counterproductive work behavior, was developed in The Netherlands. OBJECTIVES: To cross-culturally adapt the IWPQ from the Dutch to the American-English language, and assess the questionnaire's internal consistency and...
article 2016
Searched for: subject:"CH%5C%2B%5C-%5C%2BChild%5C%2BHealth"
(1 - 20 of 37)

Pages