Searched for: subject:"CH%5C%2B%5C-%5C%2BChild%5C%2BHealth"
(1 - 19 of 19)
Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2012: Met voorlopige diagnostiekuitkomsten
Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2012: Met voorlopige diagnostiekuitkomsten
Implementation of a cost-effective strategy to prevent neonatal early-onset group B haemolytic streptococcus disease in the Netherlands
Implementation of a cost-effective strategy to prevent neonatal early-onset group B haemolytic streptococcus disease in the Netherlands
Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2011: Met definitieve diagnostiekuitkomsten
Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2011: Met definitieve diagnostiekuitkomsten
Kostenanalyse van helmetbehandeling vergeleken met een afwachtend beleid bij zuigelingen met deformatieve schedelvervorming. Cost assessment of helmet treatment compared to natural course in infants with skull deformation
Kostenanalyse van helmetbehandeling vergeleken met een afwachtend beleid bij zuigelingen met deformatieve schedelvervorming. Cost assessment of helmet treatment compared to natural course in infants with skull deformation
Landelijke evaluatie van de wijzigingen in het bevolkingsonderzoek PSIE per 1 juli 2011 Deelrapport 2: Procesevaluatie
Landelijke evaluatie van de wijzigingen in het bevolkingsonderzoek PSIE per 1 juli 2011 Deelrapport 2: Procesevaluatie
Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2010: Met definitieve diagnostiekuitkomsten over 2010
Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2010: Met definitieve diagnostiekuitkomsten over 2010
Novel strategies in newborn screening for cystic fibrosis: A prospective controlled study
Novel strategies in newborn screening for cystic fibrosis: A prospective controlled study
Landelijke evaluatie van de wijzigingen in het bevolkingsonderzoek PSIE per 1 juli 2011 Deelrapport 1: Accuratesse van de foetale Rhesus(D)-typering.
Landelijke evaluatie van de wijzigingen in het bevolkingsonderzoek PSIE per 1 juli 2011 Deelrapport 1: Accuratesse van de foetale Rhesus(D)-typering.
Neonatale screening op cystische fibrose in Nederland (Newborn screening for cystic fibrosis in the Netherlands)
Neonatale screening op cystische fibrose in Nederland (Newborn screening for cystic fibrosis in the Netherlands)
Newborn hearing screening in youth health care in the Netherlands: National results of implementation and follow-up
Newborn hearing screening in youth health care in the Netherlands: National results of implementation and follow-up
Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2009-2011
Procesmonitoring prenatale screening infectieziekten en erytrocytenimmunisatie 2009-2011
Triage in de jeugdgezondheidszorg (JGZ): Pilotonderzoek
Triage in de jeugdgezondheidszorg (JGZ): Pilotonderzoek
Antenatal screening for HIV, hepatitis B and syphilis in the Netherlands is effective
Antenatal screening for HIV, hepatitis B and syphilis in the Netherlands is effective
Indicatoren en gegevensset voor de neonatale hielprikscreening
Indicatoren en gegevensset voor de neonatale hielprikscreening
Indicatoren en gegevensset voor het Nationaal Programma Grieppreventie
Indicatoren en gegevensset voor het Nationaal Programma Grieppreventie
Adolescents risky MP3-player listening and its psychosocial correlates
Adolescents risky MP3-player listening and its psychosocial correlates
Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2010
Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2010
Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2009: (met definitieve diagnostiekuitkomsten uit augustus 2011)
Monitoring van de neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg in 2009: (met definitieve diagnostiekuitkomsten uit augustus 2011)
Prenatale screening op hiv, hepatitis B en syfilis in Nederland effectief [The effective prenatal screening for HIV, hepatitis B and syphilis in the Netherlands]
Prenatale screening op hiv, hepatitis B en syfilis in Nederland effectief [The effective prenatal screening for HIV, hepatitis B and syphilis in the Netherlands]
Searched for: subject:"CH%5C%2B%5C-%5C%2BChild%5C%2BHealth"
(1 - 19 of 19)