Searched for: subject%3A%22Burnout%22
(41 - 52 of 52)

Pages

document
Langelaan, S. (author), Bakker, A.B. (author), Schaufeli, W.B. (author), van Rhenen, W. (author), van Doornen, L.J.P. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
Background: Burnout has a negative impact on physical health, but the mechanisms underlying this relation remain unclear. To elucidate these mechanisms, possible mediating physiological systems or risk factors for adverse health in burned-out employees should be investigated. Goal: The aim of the present study among 290 Dutch managers was to...
article 2007
document
van Boxmeer, L.E.L.M. (author), Verwijs, C. (author), de Bruin, R. (author), Duel, J. (author), Euwema, M.C. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
The psychological stresses on military personnel and units of the Netherlands’ Armed Forces are enormous due to the types of conflict which military personnel is involved in, the use of modern technology and the high pace of operations. High morale is a determinant of sustained effective performance and vitally important in keeping stress...
conference paper 2007
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), Langelaan, S. (author)
Burnout has been a major topic in occupational health psychology for the past three decades, and work engagement, presumed to be burnout's opposite, recently gained increasing interest. The two main research questions of this thesis were: (1) To what extent can burnout and work engagement be described in terms of personality dimensions?; and (2)...
doctoral thesis 2007
document
Blonk, R.W.B. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Lagerveld, S.E. (author), Houtman, I.L.D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
We investigated the effectiveness of cognitive behavioural therapy (CBT) and a combined intervention of workplace- and individual-focused techniques among self-employed people on sick leave owing to work-related psychological complaints (such as anxiety, depression, and burnout). Both interventions were based on CBT; however, one was conducted...
article 2006
document
Buijs, P. (author), Anema, H. (author), Evers, M. (author), van Dijk, F. (author), van der Klink, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2006
document
van Rhenen, W. (author), Blonk, R.W.B. (author), van der Klink, J.J. (author), van Dijk, F.J. (author), Schaufeli, W.B. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: To investigate the short-term and long-term effectiveness of two, brief, preventive, work stress management programmes. One programme was a cognition-focused programme, the other was a newly developed intervention in which physical exercise and relaxation were combined. It was hypothesised that the newly developed intervention would...
article 2005
document
Brenninkmeijer, V. (author), van Yperen, N. (author)
When conducting research on burnout, it may be difficult to decide whether one should report results separately for each burnout dimension or whether one should combine the dimensions. Although the multidimensionality of the burnout concept is widely acknowledged, for research purposes it is sometimes convenient to regard burnout as a...
article 2003
document
TNO Technische Menskunde (author), Gaillard, A. (author)
Centraal in dit boek staat het functioneren van de mens in de moderne werkomgeving. Dit onderwerp wordt behandeld vanuit een breed perspectief, variërend van de functie van de hersenen en fysiologische mechanismen tot sociale steun en werk/thuisinterferentie. De rode draad in het boek is de balans tussen productiviteit en gezondheid, waarbij de...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author)
In dit onderzoeksrapport staat de volgende vraag centraal: "Gaat de ontwikkeling van psychische gezondheidsklachten zoals burnout en depressieve klachten gepaard met het meer of frequenter geconfronteerd worden met risicofactoren voor werkstress?" Dit onderzoek is een vervolgonderzoek in opdracht van de Nederlandse Politie Bond (NPB) uitgevoerd...
report 2001
document
Houtman, I.L.D. (author), Schaufeli, W.B. (author), Taris, T. (author)
Dit rapport, dat een overzicht wil bieden van de huidige stand van zaken met betrekking tot psychische vermoeidheid en werk, is geschreven in het kader van het door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gesubsidieerde onderzoeksprogramma 'Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie' (PVA), waarin Nederlandse...
book 2000
document
TNO Technische Menskunde (author), Gaillard, A.W.K. (author)
Werk en stress zijn voor veel mensen onlosmakelijk verbonden. Maar is die ongezonde reactie op de eisen die het werk stelt wel echt nodig? Gaillard gaat uitgebreid in op het functioneren van mensen in werksituatie. De centrale vraag daarbij is: kunnen we hard werken zonder daar ziek van te worden? Ofwel: kunnen we efficiënt werken en...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Wiersma, D. (author)
doctoral thesis 1979
Searched for: subject%3A%22Burnout%22
(41 - 52 of 52)

Pages