Searched for: subject%3A%22Burgers%22
(1 - 18 of 18)
document
van der Klauw, M. (author), Bouma, G. (author)
We bevinden ons midden in de “roaring twenties” van de twintigste eeuw; een tijd waarin vele opgaven spelen op het gebied van klimaat, verduurzaming, verstedelijking, leefbaarheid en mobiliteit. Tegelijkertijd spelen er uitdagingen op het vlak van gezondheid, cohesie en brede welvaart. We hebben te maken met een bevolking die verder vergrijst,...
report 2023
document
de Vries, A. (author), Wemmers, S. (author)
Burgers die zelfstandig misdrijven onderzoeken is een groeiende trend vanwege de democratisering van informatie (zoals via sociale media), onderzoeksmiddelen (zoals apps) en kennis (zoals op YouTube). Onze maatschappelijke veiligheid, en daarmee ook de opsporing, democratiseert en komt in handen van iedereen die wil bijdragen. Onderzoek doen...
article 2022
document
Kerstholt, J. (author), van den Berg, H. (author), van Hemert, D. (author)
Om het coronavirus te bestrijden moeten overheid en burgers samenwerken. De overheid kondigt daarbij maatregelen af om het virus in te dammen. Maar de tijd is voorbij dat burgers maatregelen blindelings opvolgen. Interventies die gestoeld zijn op kennis over menselijk gedrag zijn beter dan handhaving om gewenst gedrag af te dwingen.
article 2021
document
Paradies, G.L. (author), Pauchen, R.A. (author), Hoekstra, M. (author), Geurts, A. (author), Marsman, G. (author), Roelofs, M. (author)
In het Klimaatakkoord (2019) zijn afspraken gemaakt om burgers te betrekken bij verschillende veranderingen in de transitie naar een duurzame maatschappij. In dat akkoord is een hoofdstuk opgenomen met afspraken over het bevorderen van draagvlak. Ook worden ingrediënten benoemd van een aanpak om draagvlak voor het klimaatbeleid te bevorderen en...
report 2021
document
Huver-Rolff, R. (author)
Het Ondermijningslab in de regio Brabant-Zeeland probeert criminele netwerken in kaart te krijgen en te verstoren. Het project is een succes en wordt daarom nu landelijk uitgerold. Drie betrokkenen vertellen waarom het Ondermijningslab een nieuwe stap is in het bestrijden van criminaliteit. Interview met J Kerstholt en R Huver-Rolff over aanpak...
article 2021
document
Kerstholt, J. (author), Lieve, N. (author)
In 4 stappen kunnen burgers worden gestimuleerd om vaker ondermijnende criminaliteit te melden. Het begint met het kunnen herkennen van signalen van ondermijning en burgers moeten het gevoel hebben dat ondermijning ook hen raakt. Wat er met een melding gebeurt moet helder zijn en burgers moeten vooral makkelijk kunnen melden. Interview met J...
article 2021
document
Boonstra, W. (author)
Interview met J Kerstholt en R Huver-Rolff over aanpak ondermijnende criminaliteit. Het Ondermijningslab, dat in 2017 als proef van start ging als een samenwerking tussen TNO en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, is een succes en daarom vanaf dit jaar landelijk uitgerold. De hands-on werkwijze van het lab spreekt Regionale Informatie en Expertise...
article 2021
document
Boonstra, W. (author)
Oplettende burgers en ondernemers kunnen een nuttige ondersteuning zijn voor de politie in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. TNO-onderzoekers zetten in vier stappen uiteen hoe de politie en gemeenten de meldingsbereidheid van burgers kunnen vergroten. Interview met J Kerstholt en R Huver-Rolff over aanpak ondermijnende criminaliteit.
article 2021
document
Dijkman, S. (author)
Een xtc-lab in een leegstaande boerenschuur, criminele sponsors bij sportclubs en ambtenaren die worden geïntimideerd. De grenzen tussen onder- en bovenwereld vervagen en dat is een grote bedreiging voor de maatschappij. Het ondermijningslab begon als pilot en in begin dit jaar landelijk uitgerold. Interview met J Kerstholt en R Huver-Rolff over...
article 2021
document
van der Klauw, M. (author), Eerdens, R. (author), Molema, H. (author), Bouma, G. (author), Lindenberg, J. (author), Geurts, A. (author), Lucas Luijckx, N. (author), Groen, H. (author)
other 2021
document
Lam, J. (author), Steen, M.G.D. (author)
Burgers kunnen op allerlei manieren samenwerken met de politie en door burgerparticipatie in de veiligheid betrokken zijn. Daarvoor hebben ze verschillende motieven. Een beter inzicht in die motieven kan helpen om burgerparticipatie te verbeteren, maar ook om politieparticipatie te organiseren.
article 2020
document
Schultz, S. (author), Niggebrugge, T. (author), Rijken, M. (author), van der Wal, J. (author), Arnold, H. (author)
Deze rapportage beschrijft de wensen en eisen voor het toekomstige BART! participatiesysteem. Dit rapport vormt onderdeel van het iteratieve ontwerpproces waarin behoeftenonderzoek, ontwerp, ontwikkeling en beproeving achtereenvolgens plaatsvindt in nauwe samenwerking met de beoogde eindgebruikers.
report 2020
document
de Vries, A. (author), Wemmers, S. (author), Duijf, S. (author), Kallen, V. (author)
Citizens investigating crimes themselves is a growing trend, because of democratization of information (e.g. social media), tools (e.g. apps) and knowledge (e.g. explanimations on YouTube). More and more citizens do their own research as modern Sherlocks. The police has to handle these trends in line with participant wishes and the law, but does...
article 2020
document
Vink, R. (author), van den Toorn, J. (author)
other 2019
document
de Vries, A. (author), van Vliet, H. (author), Schultz, S. (author), Rijken, M. (author), Steen, M. (author), Huis in 't Veld, M. (author)
Sociale media bieden veel nieuwe kansen en mogelijkheden. Kijk bijvoorbeeld naar al die initiatieven in buurten en wijken, waarin bewoners elkaar opzoeken en zich met elkaar verbinden. Ze willen samen werken aan een betere buurt. Hun sociale netwerken groeien en gedijen zonder enige overheidsbemoeienis. Ook het aantal toepassingen daarvoor groeit.
book 2019
document
Steen, M.G.D. (author), de Koning, L. (author), Kerstholt, J. (author), Koopmans, B. (author), van Eeden, D. (author)
Burgers zijn niet altijd even goed voorbereid op incidenten, zoals een overstroming of bosbrand. Een serie Community Workshops vanuit het Europese onderzoeksproject SOURCE hielp de veerkracht van burgers te vergroten. De inzichten uit deze workshops zijn ook relevant voor andere crisissituaties, zoals ondermijning en radicalisering.Burgers zijn...
article 2019
document
van Blankers, M. (author), van Bon, M. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), van Oers, H. (author), Ruland, E. (author), Treurniet, H. (author), Uniken Venema, P. (author), van der Velden, K. (author)
In 2011 schreef Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Veiligheid en Burgerschap aan de Vrije Universiteit een boek, getiteld De improvisatiemaatschappij [1]. Hij laat daarin zien hoe politiek, overheid en publieke sector in de afgelopen tien jaar voortdurend hebben geprobeerd om meer orde in de maatschappij aan te brengen. ‘Ordeningsprogramma’s’...
conference paper 2017
document
van Dalen, J. (author)
bookPart 2000
Searched for: subject%3A%22Burgers%22
(1 - 18 of 18)