Searched for: subject%3A%22Brainstormen%22
(21 - 35 of 35)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), Andriessen, S. (author), Sanders, J. (author)
Door de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) hebben gemeenten meer belang gekregen bij een goede samenwerking met werkgevers. Het betrekken van werkgevers bij arbeidsmarktbeleid blijkt echter in de praktijk niet gemakkelijk. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben...
report 2004
document
van den Heuvel, F.M.M. (author), Buijs, P.C. (author), van Putten, D.J. (author)
De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader werden twee vraagstellingen geformuleerd, te...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, F.M.M. (author), Buijs, P.C. (author), van Putten, D.J. (author)
In het kader het programma Sociaal Medische Begeleiding van ZorgOnderzoek Nederland (ZONMw) is in 1999 het project ‘Leren Samenwerken bij Sociaal-Medische Begeleiding’ gestart. Er zijn onder andere vier op specifieke aandoeningen gerichte nascholingsmodules voor huisartsen en bedrijfsartsen ontwikkeld, over hoe samen te werken bij: 1. Chronische...
report 2003
document
van Blijswijk, M. (author), Nossent, S. (author), Steilberg, C. (author)
De huisarts, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige van de arbodienst en UWV, de casemanager van het reïntegratiebedrijf, de verzekeraar, de mediator en de verzekeringsgeneeskundige. Het zijn dé partijen die zich, samen met werkgever en werknemer, inzetten voor een goede reïntegratie bij ziekte. Vraag is echter hoe deze partijen samen hetzelfde...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Buijs, P.C. (author)
Om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen heeft de overheid vanaf de jaren ‘80 de nadruk gelegd op ingrepen in de sociale zekerheid en op de relatie met arbeidsomstandigheden en veel minder op de rol en betekenis van de gezondheidszorg. Sinds 1990 voert VWS een activerend beleid door de medische wereld te stimuleren om eigen...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Anema, H. (author), Buijs, P. (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Deze leidraad geeft aanwijzingen voor het handelen van de huisarts en bedrijfsarts bij (samenwerking bij) de sociaal medische begeleiding. Altijd geldt echter dat de patiënt mede de inhoud van die samenwerking bepaalt en daarbij een centrale, actieve rol heeft. Tevens is de patiënt de voornaamste bron van informatie over zijn gezondheidsklachten...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Langezaal, G. (author), Nauta, A. (author), van Schie, J. (author)
Dit document bevat het Meetinstrument Samen Werken. De vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega’s binnen het eigen team; Module 2: De samenwerking tussen medewerkers en hun leidinggevende; Module 3: De samenwerking tussen medewerkers en collega’s van een ander team; Module 4: Betrokkenheid,...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Korver, T. (author), Oeij, P. (author)
Op 10 oktober 2002 werd in Rotterdam het Derde Vlaams-Nederlandse arbeidsmarktcongres 'De diversiteit in levenslopen: consequenties voor de arbeidsmarkt' gehouden, georganiseerd door het SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen in samenwerking met het Steunpunt Werkgelegenheid en Vorming. De 6e sessie ging over loopbaanbeleid en...
book 2002
document
de Buck, P.D.M. (author), van Amstel, R.J. (author), Buijs, P.C. (author), Maasen, J.H.W. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Hazes, J.M.W. (author), Vliet Vlieland, T.P.M. (author)
Rheumatic diseases are a major cause of permanent work disability. In the process of occupational rehabilitation several health professionals may play a role. The aim of this study was to assess both the quality and the quantity of communication and co-operation between Dutch rheumatologists and occupational physicians. A postal survey among 187...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Buijs, P.C. (author)
Op 12 februari 2001 presenteerden de voorzitters van Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Verzekeringsgeneeskunde (NVAB) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een leidraad voor de afstemming tussen huis- en bedrijfsarts. Het opstellen van deze leidraad illustreert duidelijk dat men anno 2001 de noodzaak voor betere Arbocuratieve...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R.J. (author), Buijs, P.C. (author)
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft TNO Arbeid twee onderzoeken uitgevoerd naar de samenwerking in de praktijk tussen behandelend arts en bedrijfsarts bij de sociaal-medische begeleiding van werknemers. Het eerste onderzoek is gehouden onder huisartsen en bedrijfsartsen. Deze publicatie behandelt de...
report 2000
document
Buijs, P. (author), van Amstel, R. (author)
De samenwerking tussen medisch specialisten en bedrijfsartsen bij de sociaal-medische begeleiding (SMB) van zieke medewerkers verdient nog altijd geen schoonheidsprijs. En dat is vreemd. Want een enquête onder 600 medisch specialisten geeft aan dat 84% van hen een betere samenwerking zeker wenselijk acht. Het ontbreken van richtlijnen voor die...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), Buijs, P. (author)
De WAO blijkt nog altijd een politiek-maatschappelijke 'open zenuw'. Keuringsartsen wordt gebrek aan strengheid verweten; zij verwijten de 'politiek' dat de keuringseisen zijn versoepeld. Werknemers zijn kwaad vanwege de 'werkgeversaanval' op de uitkeringshoogte en -duur en het WAO-recht bij psychische aandoeningen. De PvdA is/was boos op de VVD...
article 1999
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Dekker, J.A. (author)
Het is medio 1997 rustig, maar er zijn van die perioden dat de blijkbaar breed verspreide betrokkenheid bij TNO zich uit in een stortvloed van visies over de kant die het met de Organisatie op moet. Voor de leiding van TNO wel eens lastig, maar het getuigt ook van een grote belangstelling voor deze bijzondere instelling. De goede raadgevers zijn...
bookPart 1997
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Smits, R.E.H.M. (author)
In dit hoofdstuk staat de raison d'etre van de hybride organisatie die zo fraai omschreven wordt met de uitdrukking 'contractresearch organisatie met een publieke missie' centraal.
bookPart 1997
Searched for: subject%3A%22Brainstormen%22
(21 - 35 of 35)

Pages