Searched for: subject%3A%22Brainstormen%22
(1 - 20 of 35)

Pages

Slimmer werken en sociale innovatie: Integrale organisatievernieuwing
Slimmer werken en sociale innovatie: Integrale organisatievernieuwing
Stappenplan
Stappenplan: zeven succesfactoren voor loopbaanbeleid
Value of partnership for workplace health promotion
Value of partnership for workplace health promotion: guideline for partnership building
Checklist dialoog en maatwerk in arbeidsrelaties
Checklist dialoog en maatwerk in arbeidsrelaties
Hoe kunnen beelden over oudere medewerkers veranderd worden?
Hoe kunnen beelden over oudere medewerkers veranderd worden?: een literatuurstudie en projectenreview
Werknemers wensen bij verzuim een prominentere rol van bedrijfsarts én huisarts
Werknemers wensen bij verzuim een prominentere rol van bedrijfsarts én huisarts
Werknemers weten te weinig over hun rechten en handelingsmogelijkheden in relatie tot de bedrijfsarts
Werknemers weten te weinig over hun rechten en handelingsmogelijkheden in relatie tot de bedrijfsarts
Bevordering arbeidsparticipatie
Bevordering arbeidsparticipatie: samenhang tussen beleid en uitvoering cruciaal
The soft law of the covenant: Making governance instrumental
The soft law of the covenant: Making governance instrumental
Weinig veranderingen in kwaliteit van sociaal-medische begeleiding en tevredenheid bij patiënten met arbeidsverzuim, na samenwerkingsprojecten voor huis- en bedrijfsartsen [Limited change in the quality of the social medical guidance and in the satisfacti
Weinig veranderingen in kwaliteit van sociaal-medische begeleiding en tevredenheid bij patiënten met arbeidsverzuim, na samenwerkingsprojecten voor huis- en bedrijfsartsen [Limited change in the quality of the social medical guidance and in the satisfaction of sick-listed patients, after collaborative projects between general practitioners and occupational physicians]
De juiste verwijzing
De juiste verwijzing: evaluatieonderzoek verwijsfunctie bedrijfsarts : eindmeting stand van zaken een jaar na de invoering
Psychologische veranderingen na regionale projecten om de samenwerking huisarts-bedrijfsarts te verbeteren
Psychologische veranderingen na regionale projecten om de samenwerking huisarts-bedrijfsarts te verbeteren
Samenwerking tussen huis- en bedrijfsartsen
Samenwerking tussen huis- en bedrijfsartsen: longitudinaal onderzoek naar aanleiding van regionale samenwerkingsprojecten
Slimmer werken in praktijk
Slimmer werken in praktijk: voorbeelden van werken in productieve en gezonde banen
Meer werk door samenwerking
Meer werk door samenwerking: gemeente moet weten wat werkgever beweegt
Kwantificering van hersteltijden
Kwantificering van hersteltijden: een gezamenlijk referentiekader voor bedrijfsarts en specialist
De juiste verwijzing
De juiste verwijzing: evaluatieonderzoek verwijsfunctie bedrijfsarts : eerste meting : stand van zaken vóór de invoering en de eerste ontwikkelingen na de invoering
Scènes uit een reïntegratieproces
Scènes uit een reïntegratieproces
Methoden en technieken voor interactieve kennisontwikkeling
Methoden en technieken voor interactieve kennisontwikkeling: co-operative inquiry
De juiste verwijzing
De juiste verwijzing: evaluatieonderzoek verwijsfunctie bedrijfsarts : tussenrapportage : stand van zaken
Searched for: subject%3A%22Brainstormen%22
(1 - 20 of 35)

Pages