Searched for: subject%3A%22Bouwindustrie%22
(1 - 20 of 48)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Stam, C. (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Giesbertz, P. (author), Drupsteen, L. (author)
In de Monitor Arbeidsongevallen, die sinds 2002 jaarlijks wordt gepubliceerd, staan nationale kerncijfers over arbeidsongevallen, trends en een vergelijking met de Europese cijfers. De Monitor is onder meer bedoeld als informatiebron voor de overheid en het bedrijfsleven. De gegevens over arbeidsongevallen op jaarbasis bieden echter weinig...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwanikken, A.L.J. (author), Jongen, M.J.M. (author)
Ondanks de sterk toegenomen aandacht voor veiligheid blijkt uit gebeurtenissen als de explosie in Enschede en de brand in Volendam, dat er nog steeds verborgen oorzaken van onveiligheid bestaan. Dit was voor het ministerie van Sociale Zaken mede aanleiding om samen met TNO Kwaliteit van Leven een meerjarig onderzoek te starten naar nieuwe...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Drupsteen, L. (author), Zwanikken, S. (author), Fijan, D. (author), Corver, S. (author), Jongen, M. (author)
Deze literatuurstudie is een onderdeel van het onderzoek "versterking van arbeidsveiligheid in de keten van opdrachtgever tot onderaannemer", één van de deelprojecten van het Vraaggestuurd Programma Arbeidsveiligheid 2007-2010: HEAR, aangestuurd door het Ministerie van Sociale Zaken. Daarin wordt gezocht naar (on)mogelijkheden om...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven TNO Voeding (author), Tjoe Nij, E. (author), Heederik, D. (author)
Objectives: The aim of this study was to assess the magnitude of the silicosis and cancer risk among construction workers. Methods: In 1998, 1335 of 4173 invited construction workers with expected high cumulative exposure to quartz were studied for early signs of silicosis. In 2002 the study was repeated for 96 persons. Exposure measurements...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van der Molen, H.F. (author), Sluiter, J.K. (author), Hulshof, C.T.J. (author), Vink, P. (author), van Duivenbooden, C. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author)
The aim of this research was to explore the necessary steps to define the implementation of interventions aimed at reducing physical work demands due to manual materials handling in the construction industry. A theoretical structured framework of six steps is outlined as a method for developing the implementation of interventions. In this...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smulders, P. (author)
The work-related accident rate in the Netherlands is 6.4%. The highest rates were found in the construction and agricultural sectors and in the police force. Workers subject to heavy work and work pressure are shown to have an accident rate up to five times greater than for workers who seldom or never experience these conditions. These are some...
article 2004
document
Timmerman, J. (author)
TNO Bouw pleit in een rapport voor het afschaffen van het Veiligheids- & Gezondheisplan Ontwerpfase in zijn huidige vorm. Het desbetreffende plan wordt in Nederland opgesteld door architecten en ingenieurs. Uit ongevalsanalyses blijkt echter dat deze ontwerpers geen invloed hebben op de veiligheid in de bouw. TNO adviseert derhalve de...
article 2003
document
Jongen, M. (author), Visser, R. (author), Spee, T. (author), Zwetsloot, G. (author)
De trend om steeds meer secundaire bouwgrondstoffen in te zetten in de burgerlijke- en utiliteitsbouw was voor het bestuur van Arbouw aanleiding om aan deze organisatie te verzoeken een proeftuinproject in het kader van het nieuwe stoffenbeleid van de overheid te initiëren. De Strategienota Omgaan met Stoffen (SOMS) uit 2001 beschrijft dit...
book 2003
document
Steijger, N. (author), Hijmans, R. (author), Timmermans, J. (author)
Doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van mogelijk dominante risicoscenario’s die tot ongevallen leiden in bijvoorbeeld de procesindustrie en/of de bouwsector. Het was de vraag of op basis van deze kennis een model te ontwikkelen is dat de arbeidsveiligheidsrisico’s voor werknemers op kwantitatieve wijze kan beschrijven. Daartoe hebben...
report 2003
document
van de Bovenkamp, M. (author), de Leede, J. (author), Oeij, P. (author)
In het voorjaar van 2003 is het project Functieverbreding gestart als onderdeel van het Programma Personeel & Organisatie van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Organisatie (HAO) dat onder meer is gericht op het verhogen van de instroom en het tegengaan van de uitstroom van medewerkers. Het project wordt door TNO Arbeid uitgevoerd in opdracht van...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Luijsterburg, P.A.J. (author), Bongers, P.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
In dit artikel worden de resultaten beschreven van een gecontroleerd interventieonderzoek naar het effect van de invoering van metselmethoden waarbij op hoogte wordt gewerkt, op de lichamelijke belasting, op klachten aan het bewegingsapparaat, op het ziekteverzuim en op de arbeidstevredenheid van metselaars. Uit deze resultaten blijkt dat het...
article 2003
document
Hoozemans, M.J.M. (author), Kuijer, P.P.F.M. (author), van der Molen, H.F. (author), de Looze, M.P. (author), Visser, B. (author)
In dit artikel wordt het congres 'Ergonomics in the digital age' van de International Ergonomics Association besproken. Dit thema werd inhoudelijk uitgewerkt in enkele van de sessies. Verder waren er veel sessies over veiligheid, 'human performance', en 'automotive ergonomics'. Verschillende symposia waren door Nederlanders georganiseerd -...
article 2003
document
de Jong, A.M. (author), Vink, P. (author), Andriessen, J.H.T.H. (author), Schaefer, W.F. (author)
Werk in de bouw is fysiek zwaar. Daarom zijn in het verleden innovaties ontwikkeld die het werk kunnen verlichten. In dit artikel worden de factoren, die van invloed zijn op het wel of niet invoeren van 62 van deze innovaties, beschreven. De volgende bevorderende factoren voor de adoptie van innovaties zijn gevonden: goede bruikbaarheid, goed...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Koningsveld, E.A.P. (author), van der Molen, H. (author), Krause, F. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held. The central theme was "Ergonomics in the digital age". This paper is about methods to test the surface quality of construction sites. On...
conference paper 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In de sector Bouwnijverheid is sprake van een ziekteverzuimcijfer, dat inmiddels onder het landelijk gemiddelde ligt, een groot aantal WAO-gevallen en relatief veel arbeidsongevallen. Risicogroepen zijn met name de werknemers die op hoogte werken, zoals aan gevels, op daken en op grote overspanningconstructies en de werknemers die zware,...
report 2002
document
Vink, P. (author), de Jong, A. (author), Koningsveld, E. (author), van der Molen, H. (author)
Werkaanpassingen lijken in de bouw een kwestie van lange adem: nog steeds is de lichamelijke belasting van steigerbouwers, metselaars, stratenmakers en glaszetters zwaar als gevolg van tillen, dragen en ongunstige houdingen. Maar langzaamaan gaan stratenmakers steeds meer mechanisch vleien, gaan steigerbouwers lichtgewicht materialen gebruiken,...
article 2002
document
Mossink, J. (author), Miedema, E. (author)
De Stichting Arbouw beoogt een programma uit te voeren dat het aantal arbeidsongevallen bij timmerlieden en jeugdigen in het bouwvak binnen drie jaar met tien procent terug wil dringen. Dit doe lwordt ook gesteld ten aanzien van het aantal ongevallen door vallen van hoogte. TNO Arbeid heeft deze batenanalyse uitgevoerd aan de hand van de...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Gort, J. (author), Keus, M. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Hoogers, J. (author), van Klaveren, K. (author)
Doel van het project Best practice veiligheidsmanagement is tot een aanpak te komen waarmee TNO bedrijven kan adviseren om afhankelijk van hun ontwikkelingsfase van veiligheidsbeheersing de meest (kosten)effectieve veiligheidsmaatregelen in te voeren. Hiertoe is onderzocht of de bedrijven in verschillende ontwikkelingfasen van...
report 2002
document
de Jong, A.M. (author), Vink, P. (author), Andriessen, J.H.T.H. (author), Schaefer, W.F. (author)
Werk in de bouw is fysiek zwaar. Daarom zijn in het verleden innovaties ontwikkeld die het werk kunnen verlichten. In dit artikel worden de factoren, die van invloed zijn op het wel of niet invoeren van 62 van deze innovaties, beschreven. De volgende bevorderende factoren voor de adoptie van innovaties zijn gevonden: goede bruikbaarheid, goed...
bookPart 2002
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
Vroegtijdig ingrijpen bij dreigend langdurig verzuim door de bedrijfsarts dient het belang van werknemer en werkgever. Een detectievragenlijst die dreigend langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid op zou kunnen sporen is hiervoor zeer nuttig. In dit rapport wordt een detectievragenlijst onderzocht bij zojuist ziekgemelde werknemers in de...
report 2000
Searched for: subject%3A%22Bouwindustrie%22
(1 - 20 of 48)

Pages