Searched for: subject:"Blootstelling"
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Spaan, S. (author), Tromp, P. (author), Lucas Luijckx, N. (author), de Weerd, H. (author), ten Brug, B. (author), Franken, R. (author), Schinkel, J. (author)
report 2021
document
Sensors can be used to monitor the effectiveness of control measures or working procedures. This applies both to sensors measuring chemical substances and to so-called ‘smart sensors’ that measure physical quantities such as temperature, distance, orientation, vibration, pressure, etc. They are not applied to people but to equipment and...
other 2020
document
Stationary exposure sensors and modelling tools can be used to draw up concentration maps of workspaces. This can be done for more than one chemical substance simultaneously. If employees are fitted with an ILT device, individual exposure profiles can be developed by combining an individual’s indoor location data with the concentration map data.
other 2020
document
Stationary sensors are carefully distributed throughout the work environment. The concentration of a chemical substance is continuously measured. Modelling tools are used to draw a substance concentration map of the area, making high-concentration zones visible; this allows the location of a source to be identified.
other 2020
document
Exposure levels are currently measured by occasionally taking samples from a limited number of employees. A logbook is kept of the activities being carried out while these measurements are being made. The samples are analysed in a laboratory and, together with the log book data, interpreted and provided to the company. This approach does not,...
other 2020
document
An exposure profile based on a personal exposure sensor is not easy to interpret. To understand what is causing peak or elevated exposures, insight is needed into what an employee has done, in what way, and under what circumstances, i.e. the context. This context can also be measured - in part - using sensors and other techniques, such as indoor...
other 2020
document
Exposure sensors can be worn by employees on the chest or shoulder to measure their personal exposure levels. Sensors often record a measurement every few seconds, yielding an exposure profile (time series) for the entire working day. This can be presented to the employees themselves in real time, e.g. using an app. It can be visualized as an...
other 2020
document
Schinkel, J. (author), Heerderik, D. (author), Helsloot, I. (author), Kraaijenbrink, S. (author), Vis, J. (author)
In veel situaties is momenteel onduidelijk wat de blootstelling aan asbest (door inhalatie) werkelijk is, en daarmee wat de bijbehorende gezondheidsrisico’s zijn. Hierdoor is het dus veelal niet mogelijk om vast te stellen wat proportionele veiligheidsmaatregelen zijn.
report 2019
document
Spaan, S. (author), Tromp, P.C. (author), de Jong, R. (author), Diks, M.V. (author), Voogd, E. (author), Verhagen, H.I.M. (author), Moerman, M.M. (author), Schinkel, J.M. (author)
report 2018
document
Fransman, W. (author), Pronk, A. (author), Schelvis, R.M.C. (author), Moons, A.A.M. (author)
In Nederland overlijden jaarlijks zo’n 4.100 mensen aan beroepsziekten, waarvan ongeveer 2.700 aan werkgerelateerde kanker. Ondanks goede initiatieven in risicovolle sectoren als de bouw, metaal en de houtverwerkende industrie om een gezonde werksituatie te creëren, blijkt de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen als respirabel kwarts,...
other 2017
document
Zawierko, J.F. (author)
book 2011
document
Kamperveen, J.P. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
report 2009
document
Fransman, W. (author), Schinkel, J. (author), Meijster, T. (author), van Hemmen, J. (author), Tielemans, E. (author), Goede, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: This paper describes the development and evaluation of an evidence database on the effectiveness of risk management measures (RMMs) to control inhalation exposure. This database is referred to as Exposure Control Efficacy Library (ECEL). Methods: A comprehensive review of scientific journals in the occupational hygiene field was...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Drupsteen, L. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en...
report 2007
document
TNO Chemie (author)
Verslag van een symposium over de blootstelling op de werkplek en de risico's voor werknemers. Er worden diverse deelonderwerpen behandeld: MAC-waarden; high molecular weight sentisers; blootstelling aan ultrafijne deeltjes, stof, toxische chemicalen, organische stoffen tijdens spuitwerkzaamheden, electromagnetische velden, bitumen in asfalt,...
book 2001
document
Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Technisch rapport met gedetailleerde resultaten (van het Permanente Onderzoek van de Leef Situatie in Nederland, POLS) van een aantal gezondheidsindicatoren naar een aantal arbeidgerelateerde risicofactoren per branche en geslacht over de periode 1997-1999. De risicofactoren zijn getoetst per gezondsheidsindicator op het wel of niet voorkomen in...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Simons, J. (author), Bus, J. (author)
De Arbowet verplicht onderwijsinstellingen arbobeleid te formuleren en uit te voeren. Dat beleid moet mede gebaseerd zijn op een inventarisatie en evaluatie van de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico's. Een risico-inventarisatie en -evaluatie, kortweg RI&E. Deze handleiding is bedoeld als ondersteuning voor arbodiensten in hun...
report 2001
document
Kwantes, J.H. (author), Brouwers, A.A.F. (author), TNO Arbeid (author)
Het Arbo Platform (AP) zet zich in voor preventie, op het gebied van de belangrijkste arborisico's. Het gaat erom sectoren te ondersteunen in hun aanpak van die risico's. Uitgangspunt voor het werk van het AP is de daadwerkelijke aanpak van voorkomende arborisico's in de arbeidsorganisaties. In feite wordt daarmee een 'dubbel' accent gelegd:...
report 2000
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Tempelman, J. (author)
report 2000
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO TNO Voeding (author), Marquart, J. (author), Scheffers, T.M.L. (author), Bos, P.M.J. (author), ten Berge, W.F. (author), van Hemmen, J.J. (author)
Dit themanummer gaat over de normering van stoffen met chronische effecten. De auteurs van het artikel over dit onderwerp onderbouwen de volgende stelling: 'Er is wetenschappelijk en praktisch weinig reden voor de overheid om voor een chronische toxische stof het niveau van het langetermijngemiddelde te gebruiken als de acht uurs...
article 1999
Searched for: subject:"Blootstelling"
(1 - 20 of 24)

Pages