Searched for: subject%3A%22Bewegingsstoornissen%22
(1 - 20 of 80)

Pages

document
Houwink, A. (author), Oude Hengel, K.M. (author), Odell, D. (author), Dennerlein, J.T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
To determine if an alternative mouse promotes more neutral postures and decreases forearm muscle activity and if training enhances these biomechanical benefits is the purpose of the study. Computer mouse use is a risk factor for developing musculoskeletal disorders; alternative mouse designs can help lower these risks. Ergonomic training...
article 2009
document
van den Heuvel, S. (author), IJmker, S. (author), Blatter, B. (author), de Korte, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Uit recent onderzoek onder beeldschermwerkers met rsi-klachten die door blijven werken, blijkt dat deze beroepsziekte een kostbare verzuimfactor is voor organisaties. In het ergste geval vallen werknemers hierdoor in het ziekteverzuim, in het gunstigste geval leidt het tot productieverlies bij mensen die doormodderen met rsi. Het advies in deze...
article 2008
document
van den Heuvel, S.G. (author), Heinrich, J. (author), Jans, M. (author), van der Beek, A. (author), Bongers, P. (author)
The object of this study was to examine, in a working population, the preventive effects of several forms of physical activity in leisure time on neck and upper limb symptoms as well as absence from work due to these symptoms. Data were used from a prospective cohort study with a follow-up period of three years. For this analysis a cohort of 1...
article 2007
document
Bot, S.D.M. (author), Terwee, C.B. (author), van der Windt, D.A.W.M. (author), van der Beek, A.J. (author), Bouter, L.M. (author), Dekker, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: To study work-related physical and psychosocial risk factors for sick leave among patients who have visited their general practitioner for neck or upper extremity complaints. Methods: Three hundred and forty two patients with neck or upper extremity complaints completed self-report questionnaires at baseline and after 3 months. Cox...
article 2007
document
Bernaards, C.M. (author), Proper, K.I. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Objective: The purpose of this study was to investigate associations among three modifiable risk factors (ie, physical activity, cardiorespiratory fitness, and body mass index), work productivity, and sickness absence in computer workers. Methods: All participants were computer workers with neck and upper limb symptoms in the preceding 6 months,...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Pinder, A. (author), Yeomans, L. (author), van den Heuvel, S. (author), Blatter, B. (author), Verjans, M. (author), Muylaert, K. (author), Broeck, V.de (author), Buffet, M.A. (author), Nevala, N. (author)
Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) are impairments of bodily structures, such as muscles, joints, tendons, ligaments, nerves or the localised blood circulation system. MSDs can interfere with activities at work, and can cause an increase in sickness absence, and chronic occupational disability. The aim of this report is to evaluate...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Lautenbach, H. (author), Cuijpers, M. (author), Kösters, L. (author)
Sinds april 2000 heeft het CBS, op verzoek van het ministerie van SZW, in de Enquête beroepsbevolking (EBB) vragen opgenomen over de arbeidssituatie van arbeidsgehandicapten. In de eerste Monitor Arbeidsgehandicapten zijn indicatoren ontwikkeld om arbeidsgehandicapten, hun aandoeningen en hun arbeidsgerelateerde kenmerken, in kaart te brengen....
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Proper, K.I. (author), Bergstra, B. (author), Bakker, I. (author), van Mechelen, W. (author)
Dit artikel is het eerste van een reeks van vier artikelen waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbaarheid en effectiviteit van primaire preventie-eerstelijnsleefstijlinterventies die toepasbaar zijn in de bedrijfsgezondheidszorg. Dit artikel gaat in op het leefstijlthema "bewegen". Op basis van literatuuronderzoek is geconcludeerd dat...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Hamberg-Reenen, H.H. (author), Ariëns, G.A.M. (author), Blatter, B.M. (author), van der Beek, A.J. (author), Twisk, J.W.R. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author)
Objectives: This study investigates whether an imbalance between physical capacity and exposure to work-related physical factors is associated with low-back, neck, or shoulder pain. Methods: Data of the longitudinal study on musculoskeletal disorders, absenteeism, stress, and health (SMASH), with a follow-up of 3 years (N=1789), were used. At...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Lingen, P. (author), Blatter, B.M. (author), de Kraker, H. (author)
Hoewel software een belangrijke rol speelt in de mens-computerinteractie, is weinig bekend over de relatie tussen softwarekenmerken en arm-, nek- en schouderklachten. Om deze relatie te bestuderen werden data van een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek bij een populatie beeldschermwerkers van een grote organisatie geanalyseerd. Zowel voor de...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van den Heuvel, S.G. (author)
Proefschrift geeft nieuwe inzichten in ontstaan van RSI. Klachten aan nek, schouders, ellebogen, armen, polsen of handen zijn een veel voorkomend gezondheidsprobleem onder werknemers in Nederland. In Nederland wordt dit type klachten meestal RSI genoemd. Tot op heden ging men er vanuit dat dit soort klachten voornamelijk veroorzaakt wordt door...
doctoral thesis 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kuijt-Evers, L.F. (author), Buffinga, J. (author)
Vorkheftruckchauffeurs ondervinden veelvuldig klachten aan het bewegingsapparaat. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat heftruckchauffeurs uit veiligheidsoverwegingen veel achteruit rijden (zelfs iets meer dan de helft van hun werktijd). In combinatie met langdurig zitten en blootstelling aan lichaamstrillingen levert dit een situatie...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Heinrich, J. (author), Jans, M.P. (author)
In dit literatuuronderzoek is bekeken of bewegingsstimulering arbeidsrelevante klachten aan het bewegingsapparaat (rug- en arm-nek-schouderklachten) kan voorkómen en verminderen. Het blijkt dat overtuigend effect van bewegingsstimulering op dit moment alleen is aangetoond voor de preventie van rugklachten. Daarnaast lijkt een effect op het...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van der Molen, H.F. (author), Sluiter, J. (author), Hulshof, C.T.J. (author), Vink, P. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author)
This is a study of the effectiveness of interventions to reduce the physical work demands associated with manual (materials) handling in the work situation and musculoskeletal symptoms in the longer term. A systematic electronic literature search between 1990 and February 2003 was performed in 5 databases: Embase, Medline, HSE-line, Nioshtic,...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heinrich, J. (author), Verheijden, M. (author), Anema, H. (author), Blatter, B. (author)
Wie serieuse klachten krijgt aan zijn bewegingsapparaat meldt zich meestal bij de huisarts. Die zal hem waarschijnlijk doorverwijzen naar een fysiotherapeut. Een grote verzekeringsmaatschappij vond dat dit beter kon. De arbeidsongeschikte zelfstandigen in haar bestand kunnen voortaan terecht in de fitnesszaal, waar zij hun kwalen met fysieke...
article 2005
document
Huysmans, M. (author), de Looze, M.P. (author), Krause, F. (author)
Welk type joystick is het meest geschikt voor welk type machine en voor welke taak? Zijn mini-joysticks handiger bij meer precieze taken? En hoe wordt optimaal gebruik gemaakt van de joystick? TNO Arbeid en de Faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit proberen door wetenschappelijk onderzoek een antwoord te vinden op dit soort...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Groenesteijn, L. (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Wijma, J. (author)
Dit werkboek is bedoeld voor personen binnen gemeentelijke organisaties die een initiërende, beleidsvormende of controlerende taak hebben op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het boek beoogt handvatten te geven om de problemen ontstaan door fysieke belasting te herkennen, te weten welke grenzen daarvoor gelden en te helpen bij het kiezen van...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Bongers, P.M. (author)
Op 11 september 2003 werd dr. ir. P.M. Bongers benoemd tot bijzonder hoogleraar preventie klachten bewegingsapparaat bij intensivering van Arbeid vanwege de Stichting Lorentz van Itersonfons TNO, aan de faculteit der Geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam/VU Medisch Centrum bij Body@Work, het Onderzoekscentrum bewegen, arbeid en...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Heinrich, J. (author), Jans, M.P. (author)
Het literatuuroverzicht dient als intern naslagwerk op het gebied van bewegen en klachten aan het bewegingsapparaat. Aan de hand van dit literatuuroverzicht kan worden beoordeeld of het zinvol is dat TNO Arbeid bedrijven positief adviseert omtrent programma's op het gebied van bewegen ter preventie van RSI en/of rugklachten en ter bevordering...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Luijsterburg, P.A.J. (author), Bongers, P.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
In dit artikel worden de resultaten beschreven van een gecontroleerd interventieonderzoek naar het effect van de invoering van metselmethoden waarbij op hoogte wordt gewerkt, op de lichamelijke belasting, op klachten aan het bewegingsapparaat, op het ziekteverzuim en op de arbeidstevredenheid van metselaars. Uit deze resultaten blijkt dat het...
article 2003
Searched for: subject%3A%22Bewegingsstoornissen%22
(1 - 20 of 80)

Pages