Searched for: subject%3A%22Bewegingsapparaat%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Cillekens, B. (author), van Eeghen, E. (author), Oude Hengel, K.M. (author), Coenen, P. (author)
Purpose. This study aimed to investigate changes in physical work demands in association with self-rated health and musculoskeletal symptoms. Methods. Data from five waves over the period 2019–2021 of the Netherlands Working Conditions Survey COVID-19 were available for 7191 participants aged 19–64 years who worked (partly) on-site during at...
article 2023
document
Anonymous, (author)
other 2021
document
de Looze, M. (author), Krause, F. (author)
Let’s say you’re running a small company in the manufacturing or construction industries. Perhaps your employees are exposed to heavy work: day-after-day they handle materials, they carry tools, or they work with their back bent or their arms elevated. They get fatigued, which may limit their productivity, and some workers may even get injured,...
article 2021
document
de Looze, M. (author), de Vries, A. (author)
Exoskeletten kunnen in de toekomst het fysiek zware werk van afbouwprofessionals verlichten. Hoogleraar en TNO-onderzoeker Michiel de Looze liet tijdens het NOA Café zien hoe dit mogelijk wordt.
public lecture 2021
document
de Vries, A.W. (author), Krause, F. (author), de Looze, M. (author)
The supportive effect of arm-support exoskeletons has been mainly studied for single postures or movements. The aim of this study is to analyse the effect of such an exoskeleton on shoulder muscle activity and perceived exertion, in six tasks of plasterers, each including multiple arm movements. The tasks of ‘applying gypsum’, ‘screeding’ and ...
article 2021
document
Douwes, M. (author), de Kraker, H. (author), Wilms, M. (author), Hosseini, Z (author), van der Meer, L. (author), Bouwes, L. (author), Schoone, M. (author)
Fysieke belasting is de belasting van de spieren, botten, gewrichten, pezen en banden (het bewegingsapparaat), en wordt ook wel lichamelijke belasting genoemd. Fysieke belasting komt altijd en overal voor, maar hoeft niet schadelijk of risicovol te zijn. Klachten aan het bewegingsapparaat kunnen ontstaan bij fysieke overbelasting. Denk aan zware...
report 2020
document
Krause, F. (author), de Looze, M. (author), Douwes, M. (author)
Exoskeletten voor inzet bij arbeid, ook wel industriële exoskeletten, zijn een relatief nieuwe technologie waarvoor veel belangstelling is. Werkgevers zien in exoskeletten een potentiële oplossing voor preventie van overbelasting bij mensen met fysiek zware beroepen. Human factors specialisten zien de aan de technologie verbonden...
report 2020
document
other 2020
document
de Kraker, H. (author), Douwes, M. (author)
Veel werknemers in Nederland doen fysiek belastend werk. Bijna een derde van de werkgerelateerde ver­zuimdagen in ons land gaan over klachten aan het bewegingsapparaat. De app BewustBelast helpt bij het maken van gezonde keuzes. Vakmedianet
article 2019
document
Anonymous, (author)
Wat is de Hand Arm Risicobeoordelings Methode? De Hand Arm Risicobeoordelings Methode* is een methode om het risico op arm-, nek- of schouderklachten te bepalen bij hand-armtaken. De methode helpt u: inzicht te krijgen in de aanwezigheid van gezondheidsrisico's in het werk; vast te stellen wat de belangrijkste risicofactoren zijn; na te gaan of...
other 2014
document
Anonymous, (author)
Wat is het WHI? Het Werkhoudingeninstrument (WHI)* is een methode om te bepalen of er sprake is van een risico op het ontstaan van klachten aan het bewegingsapparaat (gewrichten, pezen en spieren) door de aanwezigheid van ongunstige werkhoudingen. De methode helpt u om: te weten of er gezondheidsrisico’s door werkhoudingen zijn; vast te stellen...
other 2014
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W.E. (author), van der Beek, A.J. (author), Bongers, P.M. (author), van Mechelen, W. (author)
Determine whether there are gender differences in the effect of exposure to work-related physical and psychosocial risk factors on low back, neck, shoulder, or hand–arm symptoms and related sickness absence was the objective. Data of a prospective cohort with a follow-up period of three years were used. Questionnaires were used to assess...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Douwes, M. (author), de Korte, E. (author), The, K.H. (author)
Ondanks dat steeds meer aandacht besteed wordt aan het ontwikkelen en evalueren van de effecten van interventies ter preventie van bewegingsapparaatklachten in organisaties en bedrijven, zijn ervaringen van werkgevers en bevorderende en belemmerende factoren voor een succesvolle implementatie van deze maatregelen nog weinig in kaart gebracht. In...
report 2005
document
TNO Arbeid (author)
Deze software is verouderd en wordt niet meer ondersteund. Bijna geen beroepsgroep ontkomt aan werkomstandigheden die aanleiding kunnen geven tot klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat. Aard en omvang van problematiek kan echter sterk verschillen tussen beroepsgroepen en hetzelfde geldt voor de belastende werkfactoren die aan deze...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Bongers, P.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Ariëns, G.A.M. (author), Miedema, M.C. (author), Douwes, M. (author)
Nekpijn is na rugpijn de meest voorkomende klacht aan het bewegingsapparaat. Tegenwoordig worden nekklachten, tezamen met klachten aan de schouder, arm en pols/hand aangeduid als Repetitive Strain Injuries (RSI). Naar schatting maken nekklachten ruim éénderde van de RSI-klachten uit. In dit rapport wordt een prospectief longitudinaal onderzoek...
book 2000
document
TNO Arbeid (author), Bongers, P.M. (author), van den Heuvel, S. (author), Ariens, G.A.M. (author)
Nekpijn is na rugpijn de meest voorkomende klacht aan het bewegingsapparaat. Tegenwoordig worden nekklachten, veelal tezamen met klachten aan de schouder, arm en pols/hand aangeduid als Repetitive Strain Injuries (RSI). Naar schatting maken nekklachten ruim een derde van de RSI klachten uit. Verondersteld wordt
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Bongers, P.M. (author), van den Heuvel, S. (author), Ariens, G.A.M. (author)
Nekpijn is na rugpijn de meest voorkomende klacht aan het bewegingsapparaat. Tegenwoordig worden nekklachten, veelal tezamen met klachten aan de schouder, arm en pols/hand aangeduid als Repetitive Strain Injuries (RSI). Naar schatting maken nekklachten ruim een derde van de RSI klachten uit. Verondersteld wordt
report 1999
document
van der Grinten, M.P. (author), Douwes, M. (author), Dul, J. (author)
Recentelijk publiceerde DGA 22 rapporten (S73 t/m S77 (6000S-AIST-73 DGA/6000S-AIST-77 DGA)), die een samenhangend geheel vormen en alle betrekking hebben op reproduktiestoornissen door beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen. De achtergrond van het onderzoek was de vraag, of er een bijzonder risico is voor vrouwen in de vruchtbare...
article 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Dul, J. (author), van der Grinten, M.P. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In een veldexperiment met zes naaisters is nagegaan wat het effekt is van verandering van tafelhoogte op de houding van hoofd, romp en linker arm, en op de ervaren belasting en het subjektief oordeel over de tafelhoogte. Orie relatieve tafelhoogtes werden vergeleken: 5 cm boven de individuele ellebooghoogte, op de ellebooghoogte, en 5 cm onder...
article 1988
document
TNO Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van der Grinten, M.P. (author), Dul, J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
article 1987
Searched for: subject%3A%22Bewegingsapparaat%22
(1 - 20 of 21)

Pages